In het kader van het Studium Generale van de Universiteit van Amsterdam gaven 2 hoogleraren op maandag 8 december uitleg over de werking en gevolgen van het economische groeidenken. De huidige crises blijken een goede ondersteuning voor hun betoog dat een andere grondslag nodig is voor onze economie... Geluidsopnamen (Nederlands) zijn onderaan te vinden.

Deze derde avond in de serie 'Real World Economics' - wederom voor een volle zaal - ging over de mythe van de economische groei....

Een van de meest hardnekkige onderdelen van het heersende economische denken - sommigen noemen het een geloof - is dat voortdurende economische groei noodzakelijk zou zijn. Afname van groei zou uiteenlopende negatieve gevolgen hebben. Er begint echter steeds meer weerstand te komen tegen het 'groeidenken' en de 'groeidwang', onder meer omdat deze manier van economie bedrijven tot grote ecologische schade voert en de mondiale ongelijkheid vergroot. Ook benadrukken de critici dat de manier waarop de stand van de economie gemeten wordt, met het BBP als indicator, sterk versluierend is. 

Image
Is de sky the limit ?
 Een van de op dit gebied in Nederland toonaangevende economen, Bob Goudzwaard (emeritus hoogleraar VU), ging in op de oorsprong van het groeidenken en de kritiek daarop.

Een andere deskundige, de ontwikkelingseconoom Piet Terhal (emeritus hoogleraar ontwikkelingseconomie Erasmus Universiteit), zette uiteen hoe een rechtvaardiger economisch systeem op mondiale schaal mogelijk is dat niet gebaseerd is op voortdurende groei.

Voorzitter van deze avond is Kees Hudig, namens X-Y Solidariteitsfonds.

 

Hier zijn de geluidsopnamen van de lezingen en publiekvragen te vinden, alsmede van de gebruikte dia-voorstelling.

  Introductie door Kees Hudig ( 2,2 Mb; 2:21 min)

  Lezing Goudswaard (deel 1) (14,1 Mb; 15:16 min)

  Lezing Goudswaard (deel 2) (11,6 Mb; 12:40 min) 

Diapresentatie bij lezing Goudzwaard (986 Kb)  

  Publieksvragen aan en antwoorden van Goudzwaard (deel 1) (11,6 Mb; 12:41 min)

  Publieksvragen aan en antwoorden van Goudzwaard (deel 2) (9,4 Mb; 10:18 min)

  Lezing Terstal (deel 1) (15,5 Mb; 16:52 min)

  Lezing Terstal (deel 2) (11,5 Mb; 12:35 min)  

Publieksvragen aan en antwoorden van Terstal (6,8 Mb; 7:28 min) 

  Publieksvragen aan en antwoorden van Terstal en Goudzwaard (16,7 Mb; 18:13 min)

  Afsluiting door Hudig en vooruitzicht akties en conferenties (2,9 Mb; 3:12 min)

 

Zie voor hier voor meer informatie over kritiek op economische groei.

 

  De avond vond plaats in het CREA Theater (Amsterdam) en werd georganiseerd door het UvA, in samenwerking met het X-Y Solidariteitsfonds. De aankondiging is te vinden op de website van het CREA.