In het belang van 'haar' multinationale ondernemingen probeert de Europese Unie via EU Richtlijn 1383, bilaterale en regionale vrijhandelsverdragen, en een nog geheime overeenkomst (ACTA) de wet- en regelgeving rond intellectueel eigendomsrecht (IPR) aan te scherpen. Dit beperkt de flexibiliteit en beleidsruimte voor ontwikkelingslanden zoals vastgelegd in het TRIPs-akkoord van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Voorbeeld: bij de doorvoer van Indiase medicijnen komt de Unie bestaande IPR-verplichtingen niet na. 's Wereld grootste generische medicijnproducent en handelspartner India laat het er echter niet bij zitten. Zie verder: VoorWie.eu