Het Transnational Institute in Amsterdam heeft een brochure uitgebracht over het vrijhandelsakkoord tussen Mexico en de EU, dat nu zeven jaar van kracht is. Als een "waarschuwing aan het mondiale Zuiden".

 

Toen het Vrijhandelsverdrag tussen de EU en Mexico in 2000 in werking trad, wees de toenmalige commissaris van handel van de EU, Pascal Lamy trots op het belang ervan voor de toekomst van de handelsstrategie van Europa. Sindsdien heeft het gediend als model voor nieuwe handelsverdragen (in jargon Investment Promotion and Protection Agreements, IPPA's) tussen de EU en Latijnsamerikaanse landen en regio's.

Zeven jaar later is het effect van het verdrag tussen de EU en Mexico echter heel duidelijk. Inplaats van de beloofde economische en sociale voordelen, heeft het verdrag het onmogelijk gemaakt voor de Mexicaanse overheid om beleid te maken dat de belangen van kleine producenten beschermt. Mexico's financiële sector is nu de prooi van kapitaal uit de EU, terwijl in verschillende economische sectoren het vrijhandelsverdrag heeft gezorgd voor voordeel voor Europese transnationale bedrijven en de Mexicaanse industrie heeft afgebroken.

Het Mexicaanse voorbeeld zou als waarschuwing moeten gelden voor andere landen in het mondiale Zuiden, beweren Rodolfo Aguirre Reveles en Manuel Perez Rocha. Daar waar wederzijde verdragen gesloten worden over handel en investeringen tussen economische machten van zeer verschillende grootte, wordt schade aangericht aan nationale en lokale economische ontwikkeling en halen alleen een handjevol transnationale bedrijven voordeel.

Het rapport is hier te vinden (als pdf).