Na twee jaar onderzoek heeft het ILO een uitvoerig rapport over globalisering uitgebracht. In Nederland heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat een kritisch advies gegeven over privatisering van overheidsdiensten.

Hoor het eens van een ander: globalisering en privatisering werkt niet (goed)

ILO-rapport over globalisering

Het langverwachte rapport van de internationale arbeidsorganisatie ILO "A Fair Globalisation" over de effecten van globalisering is uit. De conclusies van het uitvoerige rapport zijn tamelijk vernietigend. Slechts ongeveer een dozein ontwikkelinglanden zou echt geprofiteerd hebben van de groeiende integratie in de wereldmarkt. Grote verliezers zijn de "armen, analfabeten, arbeiders zonder opleiding en inheemse bewoners". Om de armen op de wereld daadwerkelijk te laten profiteren zouden er volgens het rapport ingrijpende veranderingen moeten komen in het beleid op het gebied van economie en migratie.
Zie voor een samenvatting van het rapport de website van het ILO.

Een helder artikel over het rapport is te vinden op de website van de BBC.
Ook IPS-België bericht uitvoerig over het rapport. Citaat: Om de vruchten van de economische globalisering eerlijk over de wereldbevolking te verspreiden, moeten de Verenigde Naties een actievere politieke rol gaan spelen. Dat vindt een commissie van experten uit de politiek, de bedrijfswereld, de vakbonden en de ngo's die in opdracht van de Internationale Arbeidsorganisatie twee jaar vergaderde over de "sociale dimensie van de globalisering".

Hoezo Marktwerking?

Ook opmerkelijk is het rapport "Hoezo Marktwerking?" dat op 20 februari is uitgebracht door de (Nederlandse) Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) over marktwerking in "infrastructuurgebonden sectoren" zoals het spoor, de weg, energie en telecom. De RVW is het belangrijkste adviesorgaan van minister Peijs. (zie over het rapport: op de website van de RVW). In het advies wordt geconcludeerd dat het privatiseren van overheidstaken in veel gevallen is mislukt en dat marktwerking te haastig werd ingevoerd. De NRC van zaterdag 20 februari schreef uitvoerig over de bevindingen. En wijst onder meer op het feit dat "Vier jaar geleden al stelde de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) dat de overheid te snel en te gemakkelijk overheidsbedrijven heeft geprivatiseerd.". Luisteren ze op het Binnenhof eigenlijk wel naar hun eigen adviesorganen?


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)