Het januarinummer van TAP heeft privatisering tot onderwerp. Het thema wordt van allerlei kanten diepgravend behandeld.

Het Tijdschrift voor Arbeid en Participatie (TAP) heeft een speciaal nummeer uitgebracht over privatisering. Daarvan werd al eerder melding gemaakt op globalinfo.

Met instemming van de uitgever, hebben we nu ook alle afzonderlijke hoofdstukken als pdf-files op de website kunnen zetten. Uiteraard is het wel zo handig als u het tijdschrift bij de uitgever bestelt:
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, tel 030-2731840

Maar hier kunt u dus de afzonderlijke hoofdstukken vinden.

Het tijdschrift bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Redactioneel: als PDF

Privatisering: Een meer fundamentele discussie gewenst als afzonderlijk artikel hier te vinden
(Lou Keune)

GATS, wat is dat? als PDF
(Erik Wesselius)

De trias politica van de economie als PDF
Privatisering, een niet te missen kans voor de deling der machten in de staatshuishouding
Paul Dijkstra

Van 'exit' naar 'voice' als PDF
een alternatief voor privatisering
Robert Went

De ijzeren wet van de privatisering als PDF
De arbeidsverhoudingen in Centraal en Oost Europa na het instorten van de centraal geleide planeconomie
Jan Cremers

Het tijdperk van "de Joker" als PDF
Margies Kaag

Van tegenkracht naar medemacht als PDF
De vakbeweging van kritische beweging tot rechterhand van de macht
Hans Boot

Vakbeweging en Privatisering als PDF
George de Roos

Hervorming of ondergang van de vakbeweging als PDF
Hans Baumann, Jan Cremers, Joern Janssen

Reintegratietrajecten geëvalueerd
De effectiviteit van trajecten op termijn bezien
Joop Roebroek (niet als pdf beschikbaar)

Summaries als PDF
engelstalige samenvattingen

colofon PDF

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door diversen.)