Een diepgravend essay over de mogelijkheden om een belasting op internationale financiele transacties in te voeren.

De zogenaamde Tobin Tax is een van de meest praktische voorstellen vanuit het kamp van de criticasters van neoliberale globalisering om aan de economische wereldwanorde een eind te maken. De internationale pressiegroep ATTAC heeft het tot haar speerpunt verheven. Vanuit meer radicale globaliseringstegenstanders wordt de kritiek geuit dat de eis veel te sterk hervormingsgezind is.

Een van de weinige economen die diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van een dergelijke belasting, is Howard M. Wachtel. Een essay van zijn hand over de Tobin Tax, is te vinden op de website
http://www.mkeever.com/wachtell.html

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Howard M. Wachtel.)