De nieuwe wto.zip van 16 april 2007. Zal het WTO-gedrocht weer tot leven komen of niet?

 

INHOUD:

A) 12 april: WTO weer in sluimertoestand (en de G4 pokert door...)

Een G4-bijeenkomst op 12 april in Delhi (India) - de eerste sinds het mislukken van het WTO-overleg van juli 2006 - leverde niets concreets op. De WTO is hiermee definitief in een sluimertoestand gebracht waarbij de G4 de sleutel tot reactivering in handen heeft.

B) 19 april: Ga mee op Eerlijke Handelsmissie!

Einde aan de armoede - Stop oneerlijke Europese handelsverdragen.

op 19 april worden wereldwijd ambassadeacties gehouden waaronder in 13 landen in Europa. In Nederland organiseren Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both ENDS en Fairfood op deze dag om 10.00 uur bij de Duitse Ambassade in Den Haag een protestactie.

C) Wereldwijd verzet om de hoek - G8 inhoudelijke kritieken & wijzen van verzet

19 april, Tilburg: film en debat

Bureau Ver(?)antwoord en Error nodigen op 19 april drie interessante sprekers uit die allemaal een eigen en verschillende visie, strategie en geschiedenis hebben met (het verzet tegen) de G8.

D) (2 april) Global Trade Watch: "WTO niet meer afhankelijk van Fast Track klok"

Op 2 april maakte Global Trade Watch bekend dat de verwikkelingen rondom het "Fast Track"-handelsmandaat van de regering Bush (TPA) niet meer relevant zijn voor de onderhandelingen over de Doha Ronde van de Wereldhandelsorganisatie. Het huidige onderhandelingsmandaat loopt eind juni af en er is nu te weinig politieke steun voor een nieuw, vergelijkbaar mandaat voor handelsonderhandelingen. Dit heeft gevolgen voor de retoriek van WTO-voorzitter Lamy en voor de inzet van ontwikkelingslanden binnen de WTO, aldus Global Trade Watch. Toch blijft het oppassen!

E) (2 april) Weer verstreken Doha-deadline - 'Extreme makeover' van WTO nodig?

De opzet van WTO-voorzitter Lamy om de stagnerende Doha-onderhandelingen voor begin april weer op de rails te zetten, is mislukt. De hoofrolspelers - India, Brazilië, de EU en de VS - zijn het nog steeds onderling oneens. Een doorbraak vóór afloop van het handelsmandaat van Bush op 1 juli is zeer onwaarschijnlijk geworden. Ondertussen neemt de onrust onder de overige WTO-lidstaten toe.

F) (29 maart) Een van Lamy's twee scenario's: een mini-ministerial in juni

Er is nog steeds geen vooruitzicht op een doorbraak bij de G4-lidstaten. Bij de overige lidstaten groeit de irritatie en onrust en WTO-voorzitter Lamy lijkt ook niet te weten waar het op uit draait. Lamy heeft twee scenario's... (Een analyse van Aileen Kwa van Focus on the Global South)

G) (22 februari) Barshefsky: "Doha geen ontwikkelingsronde"

Critici van de WTO hebben altijd al beweerd dat het akkoord dat binnen de WTO werd gesloten tijdens hun top in Doha (Qatar) niets met zorg om ontwikkeling van arme landen en hun inwoners te maken had, en alles met pure belangenbehartiging van de economisch sterkste krachten binnen de WTO. Naar buiten toe werd het akkoord van Doha (in Nederland door mensen als de toenmalige minister van OS Eveline Herfkens) uitgevent als de 'ontwikkelingsronde'. Maar nu zegt de Amerikaanse toponderhandelaar van toen, Charlene Barshefsky, het ook.

H) (12 maart) Protest tegen Indiaas seminar over WTO en ontwikkeling

Op 12 maart zei WTO-voorzitter Pascal Lamy in India dat meer vaart moet worden gezet achter de onlangs heropgestarte WTO-onderhandelingen. Een paar honderd mensen demonstreerden tijdens zijn bezoek tegen de WTO en tegen schijnoplossingen voor 'ontwikkeling'.

I) (10 april) WTO: Schadevergoeding demonstranten Seattle

Demonstranten die onrechtmatig gearresteerd en vastgehouden werden tijdens de protesten tegen de WTO in Seattle in 1999, zullen schadevergoeding ontvangen. Een doekje voor het bloeden, vinden ze zelf.

J) (19 maart) NGO's eisen ander Europees waterbeleid

Aan de vooravond van Wereld Water Dag van de VN (22 maart) riepen ruim 70 maatschappelijke organisaties de Europese Commissie deze week in een open brief op tot wijziging van het Europese waterbeleid. Volgens de NGO's zet de EU met haar handels- en hulpbeleid andere landen onder druk om hun markten voor drinkwater en waterzuivering te openen ten gunste van Europese transnationale ondernemingen.

K) (3 april) Aid For Trade; zal het ooit goed komen?

In 2006 adviseerde de Aid for Trade Task Force aan WTO-voorzitter Lamy om een Ad Hoc Consultative Group op te zetten om te helpen bij de uitvoering van de Aid for Trade Agenda. WTO-voorzitter Lamy hield de WTO-lidstaten tot nu toe echter buiten het besluitvormingsproces en maakte slechts afspraken met multilaterale instellingen. Het gevaar is dat besluitvorming niet zal zijn gebaseerd op door de ontwikkelingslanden zelf aangegeven behoeften en prioriteiten.

L) Diversen

Een greep uit nieuws over protesten tegen en afwijzing van vrijhandel

=======================================

A) 12 april: WTO weer in sluimertoestand (G4 pokert door...)

(door Rob Bleijerveld)

Een G4-bijeenkomst op 12 april in Delhi (India) - de eerste sinds het mislukken van het WTO-overleg van juli 2006 - leverde niets concreets op. De WTO is hiermee definitief in een sluimertoestand gebracht waarbij de G4 de sleutel tot reactivering in handen heeft.

Voorafgegaan door bilaterale gesprekken op 3 en 4 maart in Parijs en op 11 april in Delhi was er op 12 april in de Indiase hoofdstad Delhi een topontmoeting van de G4 (India, Brazilië, de EU en de VS). Later op de dag voegden zich ook Japan en Australië bij hen, samen de G6. Het was de eerste keer dat de G4/G6 bijeen kwam sinds het mislukken van de besprekingen over de Doha Ronde in juli 2006.

Ondanks de vele bemoedigende woorden van ministers in de pers is er niet onderhandeld over cijfermatige uitgangspunten voor knelpunten en is er geen doorbraak bereikt. Volgens de Amerikaanse handelsminister Schwab ging het bij de Delhi-top om het opnemen van de stand van zaken en om het elkaar voorleggen van scenario's (zogenaamde "wat als"-gesprekken op basis van voorwaardelijk aanbod).

De eindverklaring van de G6 meldt echter dat de discussies een nieuwe fase zijn ingegaan en dat intensivering ervan kan leiden tot convergentie van posities. Dit kan op haar beurt bijdragen aan het afsluiten van de Doha Ronde aan het eind van 2007.

In de internationale pers wordt nu gesuggereerd dat het niet lang meer zal duren voordat er een doorbraak komt. Maar diverse deskundigen blijven sceptisch en de nieuwe deadline van eind 2007 betekent dat er uiterlijk voor 30 juni een volledige "blueprint" klaar moet liggen. Want het uitwerken daarna van de details voor een akkoord duurt nog maanden.

Door de recente overschrijding van de deadline voor vernieuwing van het speciale onderhandelingsmandaat van de Amerikaanse president Bush (zie ander artikel in deze WTO.ZIP) is er echter geen direkte aanleiding meer voor de G4-landen om haast te maken. Het pokerspel tussen de G4-landen over wie als eerste een belangrijke toezegging doet, gaat voort achter gesloten deuren maar kan nog lang duren. De WTO is daarmee weer in een sluimertoestand gebracht in afwachting van een doorbraak.

Misschien komt die doorbraak er pas wanneer het geduld van de rest van de WTO-leden op is...

Een volgende G4-bijeenkomst zal waarschijnlijk half mei plaatsvinden in de marge van de de OESO-top (Paris, 14 en 15 mei).

B) 19 april: Ga mee op Eerlijke Handelsmissie!

Einde aan de armoede - Stop oneerlijke Europese handelsverdragen.

Op donderdag 19 april zijn er nog precies 257 dagen te gaan voordat de Europese Commissie en 76 landen in Afrika, het Caribische Gebied en de Pacific belangrijke handelsovereenkomsten (EPA's) moeten tekenen.

Maatschappelijke organisaties wereldwijd maken zich ernstige zorgen over de richting van deze onderhandelingen en de impact op de economie, het milieu en de levensstandaard van de bevolking in ontwikkelingslanden.

De voorgestelde handelsverdragen van de EU leiden tot meer armoede.

Daarom hebben we een boodschap aan Duitsland, als nieuwe voorzitter van de Europese Unie:

"EINDE AAN DE ARMOEDE - STOP ONEERLIJKE EUROPESE HANDELSVERDRAGEN"

Op 19 april worden wereldwijd ambassadeacties gehouden waaronder in 13 landen in Europa. In Nederland organiseren Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both ENDS en Fairfood op deze dag om 10.00 uur bij de Duitse Ambassade in Den Haag een protestactie.

De actievoerders worden opgehaald bij de taxistandplaats bij de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor, waarna we op handelsmissie gaan naar de Duitse Ambassade. Eenmaal uit de bus laten we van ons horen met (kook)wekkers (zelf meenemen) om de Europese Unie wakker te schudden. Er volgt een korte toespraak voor de ambassadeur en de aanwezige media met onze oproep. Elke bus gaat daarna verder op handelsmissie langs twee andere Europese ambassades om een brief met onze boodschap te overhandigen.

Je wordt weer op het station afgeleverd rond 11.30 uur.

Mis de handelsbus niet om 9.30 uur op het Centraal Station of Hollands Spoor. Tot donderdag de 19e!

Organisatie: Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both ENDS en Fairfood

Bron: http://www.bothends.org/ ('News')

(red.:)

Voor meer over deze wereldwijde aktiedag, zie:

"Wereldwijde protestacties tegen oneerlijke vrijhandelsverdragen," door ICCO van 16 april 2007

en "Join the German EPA embassy action - 19 April 2007"

Voor meer achtergrondinfo:

- "EU chanteert Afrika over EPA-akkoorden ," door Mattias Creffier (IPS) van 21 februari 2007 .

- "Persbericht : Druk EU op Afrikaanse handelsverdragen moet stoppen," door Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both ENDS en Afrika-Europa Netwerk van 14 februari 2007

- "Stop EPA - Women all over Africa call for protection from unfair trade agreements" van 7 maart 2007.

- "Two ppt files on the WTO and EPAs, ' door Jacques Berthelot (Solidarité) van 29 maart 2007.

- "African Ministers want to explore "all alternatives" in EPA talks," door Martin Khor (TWN) van 19 januari 2007.

C) Wereldwijd verzet om de hoek - G8 inhoudelijke kritieken & wijzen van verzet

19 april, Tilburg: film en debat

Programma

* Korte inleidende film

* Inleidingen door Kees Stad (o.a. Globalinfo en Dissent), Willem Bos (o.a. SAP en coördinatiegroep Nederlands Sociaal Forum) en een vertegenwoordiger van een Niet Gouvernementele Organisatie (o.v.b)

* Discussie met de zaal

Achtergrond

De volgende top van de zeven grootste industriële landen plus Rusland (G8) vindt plaats in juni in Heiligendamm (nabij de stad Rostock) in Duitsland. Net als in voorgaande jaren zullen de G8-leiders - achter gesloten deuren, zonder enige vorm van democratie - politieke beslissingen nemen over de rest van de wereldbevolking en de aarde.

De G8 bijeenkomsten kenmerken zich de laatste jaren door een uitgebreide agenda en hoogdravende slotverklaringen. Vooral de schuldenproblematiek, de klimaatverandering en de toegankelijkheid van AIDS medicijnen stonden de afgelopen jaren hoog op de agenda. De slotverklaring van de G8-top van 2005 in het Schotse Gleneagles beloofde zeer veel op het terrein van schuldenkwijtschelding. Maar er is zoals altijd slechts met grote vertraging een veel geringere kwijtschelding tot stand gebracht en nooit zonder tal van verplichtingen voor de desbetreffende landen, die vaak geen nut hebben voor het land of zelfs (sociaal/economisch) destructief zijn.

Tijdens de komende top zal er o.a. aandacht zijn voor economisch groei, energieveiligheid en good governance in Afrika. Maar deze top zal ongetwijfeld ook gebruikt worden om een strategie voor 'een Nieuw Midden-Oosten' te bespreken.

De komende top zal net als afgelopen jaren geconfronteerd worden met massaal verzet - uit Duitsland, maar ook uit de rest van de wereld. Ook in Nederland zijn verschillende groepen bezig met het mobiliseren van mensen om van 2 tot 7 juni deel te nemen aan protesten rondom Heiligendamm.

Bureau Ver(?)antwoord en Error nodigen daarom op 19 april drie interessante sprekers uit die allemaal een eigen en verschillende visie, strategie en geschiedenis hebben met (het verzet tegen) de G8.

Plaats: Stationsstraat 39 te Tilburg

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Gratis

Organisatie: Bureau Ver(?)antwoord en Error

D) (2 april) Global Trade Watch: "WTO niet meer afhankelijk van Fast Track klok"

(vertaling/bewerking: Rob Bleijerveld)

Op 2 april maakte Global Trade Watch [1] bekend dat de verwikkelingen rondom het "Fast Track"-handelsmandaat van de regering Bush (TPA) niet meer relevant zijn voor de onderhandelingen over de Doha Ronde van de Wereldhandelsorganisatie. Het huidige onderhandelingsmandaat loopt eind juni af en er is nu te weinig politieke steun voor een nieuw, vergelijkbaar mandaat voor handelsonderhandelingen. Dit heeft gevolgen voor de retoriek van WTO-voorzitter Lamy en voor de inzet van ontwikkelingslanden binnen de WTO, aldus Global Trade Watch. Toch blijft het oppassen!

Tot 90 dagen voor afloop van zijn handelsmandaat op 1 juli 2007 had Bush bij het Amerikaanse parlement een groffe schets voor een Doha akkoord kunnen indienen [2]. Het Congress had dan slechts "ja" of 'nee" mogen zeggen zonder te discussiëren over onderdelen of details van zo'n conceptakkoord [3]. Maar op 1 april had de regering-Bush nog niets ingeleverd; er is tenslotte ook nog geen enkel zicht op een WTO-deal.

Het huidige mandaat kan niet verlengd worden. In 2005 is het al eens verlengd en er is slechts één verlenging toegestaan. Bush vroeg op 31 januari weliswaar verlenging aan gericht op de besprekingen in het kader van de Doha Ronde, maar de kans is verwaarloosbaar klein dat die wordt verleend. Daarvoor heeft Bush, volgens Global Trade Watch, te weinig politieke steun in het parlement.

Zo'n tijdelijk en WTO-specifiek 'Fast Track'-mandaat zou veel minder macht en beslissingbevoegdheid aan de president geven en de toekenning ervan is alleen mogelijk op twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat andere WTO-lidstaten zouden moeten toezeggen dat ze in de VS gevestigde transnationale ondernemingen meer marktopening willen verlenen. (Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat een WTO-only 'Fast Track' wordt toegekend op basis van "de behoefte aan meer tijd om concessies te verkrijgen"). De tweede voorwaarde is dat de regering-Bush zou moeten instemmen met de vergaande eisen van de Democraten die wezenlijke wijzigingen door willen voeren in nog niet geratificeerde en in recentelijk voorgestelde Bilaterale Vrijhandelsakkoorden.

Politieke tegenkrachten

Daarbij wordt in de Senate (totaal 100 zetels) een TPA-voorstel alleen aangenomen met tenminste 60 stemmen vóór en dat lijkt onhaalbaar gezien de huidige verhoudingen. Daarbij kan in de House een stemming alleen maar worden geagendeerd indien de Speaker of the House, de Democrat Pelosi, denkt dat daar een meerderheid van voorstemmers is te vinden. Als zij zo'n stemming zou toestaan tegen de wil van een overweldigende meerderheid van Democraten in zou zich dat wreken bij de presidentsverkiezingen van 2008. De Democraten kunnen zich dan niet meer kunnen profileren als de 'andere' partij. In november 2006 kwamen de Democraten in beide huizen namelijk aan de macht op basis van een anti-Bush campagne waarbij het handelsthema een voorname plaats innam.

In de VS wordt al enige tijd een succesvolle publiekscampagne gehouden en zo'n 700 maatschappelijke organisaties (waaronder de belangrijkste vakbonden, milieu- en boerengroepen) die zich tot de achterban van de Democratische Partij rekenen, spraken duidelijk uit dat ze geen enkele vorm van TPA voor Bush accepteren [4].

In de praktijk betekent dat volgens Global Trade Watch dat de WTO niet meer uit kan gaan van de speciale beslissingsbevoegdheid van Bush. Volgens de organisatie heeft het TPA dus geen relevantie meer heeft voor de Doha Ronde zoals Lamy nog steeds doet voorkomen.

WTO-specifiek mandaat?

Desondanks blijft het mogelijk dat geprobeerd zal worden bepaalde "successen" in de WTO alsnog vast te leggen middels een aanvraag voor een WTO-specifieke TPA. Het zou dan moeten gaan om belangrijke toezeggingen tot buitenlandse markttoegang in verschillende sectoren voor Amerikaanse bedrijven.

Daarbij zouden Bush en de grote ondernemingen gebruik kunnen maken van de ook bij Democraten diep gewortelde overtuiging dat WTO-uitbreiding goed is voor ontwikkelingslanden en bijdraagt aan armoedereductie. Veel van de regeringsambtenaren uit de Clintontijd werken nu voor bedrijven of voor denk-tank, en zij doen pogingen om bepaalde grote NGO's (en daarmee Democratische parlementariërs) aan hun zijde te krijgen.

Zelfs als de Democraten de TPA niet vernieuwen zal er geschermd blijven worden met de mogelijkheid van vernieuwing! De bedoeling is om landen binnen de WTO te verleiden verdere concessies te doen ten gunste van transnationale ondernemersbelangen. Amerikaans handelsminister Schwab zei eind januari dat een discussie over 'Fast Track' "pas echt zal beginnen nadat de contouren van een deal opdoemen." Vermoed werd dat deze taktiek gebaseerd is op het vastleggen en herschikken van bepaalde toezeggingen, zelfs als de TPA afloopt en de onderhandelingen maanden worden uitgesteld (of zelfs tot na de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2008). In dat geval zouden bij een herstart van de onderhandelingen over enige tijd alle toegevoegde toezeggingen dienen als startpunt voor eventuele toekomstige besprekingen.

Rol maatschappelijke organisaties

Het is belangrijk dat alle onderhandelaars en politieke verantwoordelijken weten dat elke toezegging in de WTO-onderhandelingen voor eind juni 2007 geen garantie geeft op een spoedig akkoord of verlenging van het VS mandaat. Maatschappelijke organisaties hebben de taak om dit uit te leggen en toe te zien dat de onderhandelingen niet leiden tot toezegingen voor de bedrijven van de VS zonder dat daar enig economisch, laat staan ander, voordeel tegenover staat voor de bevolking van de rest van de wereld.

Bron: Internationale email van Deborah James, Deputy Director of Policy & Operations van Global Trade Watch, van 2 april 2007.

Noten:

[1] De afdeling van de Amerikaanse consumentenorganisatie Public Citizen die zich bezig houdt met handelskwesties.

[2] Zie: US Code Title 19 Chapter 24 § 3805 subsection (a) (1).

[3] Een procedure waarbij het parlement zijn grondwettelijke autoriteit over het handelsbeleid overdraagt aan de president. Als bepaalde procedures in acht worden genomen, stelt het de president in staat de onderhandelinsgpartners te kiezen, de inhoud van handelsovereenkomsten vast te stellen, de uitvoerende maatregelen in wetgeving neer te leggen, en hij kan zelfs het parlement dwingen om te stemmen over een handels-deal. 'Fast Track' omzeilt ook de normale procedures van parlementaire commissies, legt beperkingen op aan het parlementaire debat, vereist slechts een eenvoudige meerderheid in de Senaat voor de aanname van wetsvoorstellen, en voorkomt de aanpassing daarvan door amendementen. Meer hierover op: http://www.citizen.org/

[4] "713 Labor, Farm, Environmental, Other Groups Tell Democratic Leadership: More Fast Track for Pres. Bush is Absolutely Unacceptable", Global Trade Watch van 29 maart .

E) (2 april) Weer verstreken Doha-deadline - 'Extreme makeover' van WTO nodig?

(door Rob Bleijerveld)

De opzet van WTO-voorzitter Lamy om de stagnerende Doha-onderhandelingen voor begin april weer op de rails te zetten, is mislukt. De hoofrolspelers - India, Brazilië, de EU en de VS - zijn het nog steeds onderling oneens. Een doorbraak vóór afloop van het handelsmandaat van Bush op 1 juli is zeer onwaarschijnlijk geworden. Ondertussen neemt de onrust onder de overige WTO-lidstaten toe.

Zie als apart artikel op globalinfo

F) (29 maart) Een van Lamy's twee scenario's: een mini-ministerial in juni

Er is nog steeds geen vooruitzicht op een doorbraak bij de G4-lidstaten. Bij de overige lidstaten groeit de irritatie en onrust en WTO-voorzitter Lamy lijkt ook niet te weten waar het op uit draait. Lamy heeft twee scenario's...

(Analyse van Aileen Kwa van Focus on the Global South, vertaaldg/bewerkt door Rob Bleijerveld ).

Zie als apart artikel op globalinfo

G) (22 februari) Barshefsky: "Doha geen ontwikkelingsronde"

(door Kees Hudig)

Critici van de WTO hebben altijd al beweerd dat het akkoord dat binnen de WTO werd gesloten tijdens hun top in Doha (Qatar) niets met zorg om ontwikkeling van arme landen en hun inwoners te maken had, en alles met pure belangenbehartiging van de economisch sterkste krachten binnen de WTO. Naar buiten toe werd het akkoord van Doha (in Nederland door mensen als de toenmalige minister van OS Eveline Herfkens) uitgevent als de 'ontwikkelingsronde'. Maar nu zegt de Amerikaanse toponderhandelaar van toen, Charlene Barshefsky, het ook.

Zie als apart artikel op globalinfo

H) 12 maart: Protest tegen Indiaas seminar over WTO en ontwikkeling

(door Rob Bleijerveld)

Op 12 maart zei WTO-voorzitter Pascal Lamy in India dat meer vaart moet worden gezet achter de onlangs heropgestarte WTO-onderhandelingen. Een paar honderd mensen demonstreerden tijdens zijn bezoek tegen de WTO en tegen schijnoplossingen voor 'ontwikkeling'.

Zie als apart stuk op globalinfo

I) WTO: Schadevergoeding demonstranten Seattle

(door Kees Hudig)

dinsdag 10 april 2007

Demonstranten die onrechtmatig gearresteerd en vastgehouden werden tijdens de protesten tegen de WTO in Seattle in 1999, zullen schadevergoeding ontvangen. Een doekje voor het bloeden, vinden ze zelf.

Zie als apart artikel op globalinfo

J) (19 maart) NGO's eisen ander Europees waterbeleid

(door: Rob Bleijerveld)

Aan de vooravond van Wereld Water Dag van de VN (22 maart) riepen ruim 70 maatschappelijke organisaties de Europese Commissie deze week in een open brief op tot wijziging van het Europese waterbeleid. Volgens de NGO's zet de EU met haar handels- en hulpbeleid andere landen onder druk om hun markten voor drinkwater en waterzuivering te openen ten gunste van Europese transnationale ondernemingen.

Zie als apart artikel op globalinfo

K) Aid For Trade; zal het ooit goed komen?

(door Carin Smaller (TIP/IATP) - vertaling: Rob Bleijerveld)

In 2006 adviseerde de Aid for Trade Task Force aan WTO-voorzitter Lamy om een Ad Hoc Consultative Group op te zetten om te helpen bij de uitvoering van de Aid for Trade Agenda. De Group zou moeten bestaan uit multilaterale instellingen, regionale ontwikkelingsbanken en de particuliere sector. Op 19 maart belegde Lamy de eerste bijeenkomst van die Ad Hoc Consultative Group. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door vertegenwoordigers van het IMF, de Wereldbank, de OESO, regionale Banken (waaronder de Asian Development Bank en de Inter-America Development Bank), de Industrial Development Organization van de VN, Het Development Programme van de VN, het International Trade Centre en de Conference on Trade and Development van de VN.

Pascal Lamy deelde een Aid for Trade "Road Map for 2007" uit [1] met daarin een intensief werkprogramma om voortgang te boeken met de implementatie van Aid for Trade in 2007. De Aid for Trade-machinerie is in volle gang.

Het proces is echter aanleiding voor verontrusting. Lamy heeft de WTO-lidstaten tot nu toe buiten het proces gehouden en maakte slechts afspraken met multilaterale instellingen. Het gevaar ligt daarom op de loer dat de besluitvorming voor Aid for Trade wordt overgenomen door de multilaterale instellingen en niet zal worden gebaseerd op door de ontwikkelingslanden zelf aangegeven behoeften en prioriteiten. Vooral de OESO speelt een buitenproportionele grote rol in de voortgang van het werk. Ook is een grote rol toebedeeld aan de regionale ontwikkelingsbanken en de Wereldbank. Dit zijn instellingen die sterk worden beïnvloed door hun donoren, met name in de VS en de EU, hetgeen de stem van ontwikkelingslanden in de besluitvorming over Aid For Trade nog sterker verzwakt.

De 'push' om nieuwe ('aanvullend') fondsen te verwerven voor de Aid For Trade Agenda heeft men grotendeels achter zich gelaten. Het standpunt van de OESO - dat in aanvullende fondsen kan worden voorzien door vergroting van de toewijzing van bestaande Overseas Development Assistance-budgetten (ODA) aan Aid for Trade-projecten - vindt steeds meer acceptatie. De meest recente Aid for Trade-strategie van de EU gaat ook uit van dit standpunt. De EU stelt daarin: "the planned increases can be funded from increased future ODA flows" [2].

Er zijn redenen waarom dit problematisch is. Ten eerste drongen de ontwikkelingslanden er steeds op aan dat het geld aanvullend moet zijn en niet eenvoudigweg uit het ODA-fonds moeten worden gehaald. Ten tweede is er een groot risiko dat geld zal worden onttrokken aan andere belangrijke ontwikkelingsprojecten (prioriteiten, zoals voor gezondheid en onderwijs) in plaats van aan huidige commerciële projecten.

Aid For Trade-geld zal worden uitgekeerd op het "eerst komen, eerst malen"-principe. Hoe sneller het implementatieproces, hoe groter het risiko dat Aid for Trade-fondsen zullen worden aangewend voor de uitvoering van plannen voor ontwikkelingslanden die zijn ontworpen door de secretariaten van de multilaterale instellingen. Er zal een grote druk worden uitgeoefend op de regeringen van ontwikkelingslanden om snel met een lijst te komen met hun behoeften en prioriteiten. Als ze te langzaam reageren zal iemand anders bepalen wat het programma zal omvatten.

In een rol voor maatschappelijke organisaties in the Ad Hoc Consultative Group is geheel niet voorzien, terwijl bedrijven wel een grote rol toebedeeld kregen. de particuliere sector wordt gezien als potentiële donor, uitvoerder en stakeholder van Aid For Trade. Ook civil society is een belangrijke stakeholder. Maatschappelijke organisaties spelen tenslotte een grote rol bij de hulpverlening en droegen bij aan vele succesvolle ontwikkelingsinitiatieven. Het zou een fout zijn om hun ideeën en deskundigheid uit te sluiten van de Ad Hoc Consultative Group.

Bron:

"AID FOR TRADE: will they ever get it right?," door Carin Smaller (TIP/IATP) in Geneva Update van 3 april 2007

Noten:

[1] link

[2] link

L) Diversen Een greep uit nieuws over protesten tegen en afwijzing van vrijhandel

* International Peasant's struggle Day 17 april

Vía Campesina (wereldwijd netwerk van organisaties van landloze boeren en landarbeiders) houdt morgen, 17 april, weer de "International Peasant's struggle Day". Thema is "Stop Neo-liberal Policies! Build Food Sovereignty" met 5 uitgangspunten: stopzetting van de WTO-onderhandelingen, stopzetting van alle vrijhandelsverdragen en Economic Partnership Agreements (EPA's) op gebied van voedsel en landbouw, het einde maken aan het koloniale model van de monocultuur, afwijzing van het beleid van Wereldbank over land en rurale ontwikkeling, en afwijzing van de G8-dominantie.

Zie: "Call for April 17: International Peasant's struggle Day"

* Protesten tegen IMF en Wereldbank in Washington

- Een groep Zuidkoreanen (vertegenoordigers van vakbonden, boerenorganisaties, culturele en sociale organisaties) vlogen naar Washington om te protesteren tegen het IMF en de Wereldbank die op 14 en 15 april hun jaarvergaderingen hielden.

Zie: "Protest Delegation Sets off for Washington D.C.," van 11 april 2007.

- Duizenden georganiseerde en ongeorganiseerde hotelwerkers demonstreerden op 12 april tegen de slechte arbeidsomstandigheden.

Zie: "Thousands of Union Workers March on Hotels on Eve of IMF Meetings"

- Employees bij de Wereldbank riepen samen met NGO's op te demonstreren om het aftreden te eisen van Wereldbank-voorzitter Wolfowitz (op 14 april).

Zie: "World Bank Staff Demonstration"

Voor meer over de IMF/Wereldbank 2007, zie:

- "April 14-15: IMF/WB Spring Meetings in D.C.s" - Persconferenties, discussies en film door NGO's tegen IMF en WEereldbank in Washington (link).

- "Spring meetings descend into chaos Updates on all the action" (link) Onder meer met uitleg over de werkelijke betekenis van de officiële discussies van de G24, de G8, het International Monetary and Financial Committee, en het Development Committee.

* Aziatische protesten tegen WTO en andere vrijhandelsverdragen

In een aantal Aziatische landen wordt fel geprotesteerd tegen de WTO en andere vrijhandelsverdragen. Zie bijvoorbeeld in het artikel "Protest tegen Indiaas seminar over WTO en ontwikkeling", elders in deze WTO.ZIP nieuwsbrief.

In Seoul (Zuidkorea) kwamen op 13 april ongeveer 100 vertegenwoordigers van ruim 800 civiele en sociale organisaties bijeen voor een protest tegen het Zuidkorea-US vrijhandelsverdrag (conceptverdrag getekend op 2 april). Ze eisen dat de regering een referendum houdt over de deal en dat ze informatie naar buiten brengt over de onderhandelingen.

Zie: "Let us unite to stop all U.S.-led free trade agreements! 25 March - International Day of Action against the Korea-U.S. FTA and All U.S. FTAs" (link) en link

En ruim 61 organisaties uit de hele wereld ondertekenden de oproep van de Filippijnse IBON Stichting waarin het Amerikaanse parlement wordt opgeroepen om de expansiedrift van de VS in de WTO te stoppen. Zie: "8 RP groups join call vs WTO expansion" GMANews TV van 31 maart 2007.

* "Peoples' Memorandum to the G33 Ministerial meeting in Jakarta: Now is the time for Food Sovereignty"

Op 21 maart overhandigden vertegenwoordigers van boerenorganisaties, sociale bewegingen en maatschappelijke organisaties uit de hele wereld het "Peoples' Memorandum to the G33 Ministerial meeting in Jakarta: Now is the time for Food Sovereignty" aan de handelsministers van de G33. Daarin geven ze aan de ministers te steunen in het weerstaan van de druk door rijke landen om af te zien van de belangrijke Speciale en Gediffentieerde Behandeling voor ontwikkelingslanden, maar ook maakten ze hen duidelijk dat ze zich hard moeten maken voor alternatieve handelssystemen gericht op daadwerkelijke voedselsouvereiniteit.

Zie: "Peoples' Memorandum to the G33 Ministerial meeting in Jakarta" (link) en "The FSPI's Action on G33 Meeting: Stand by your people, G33 Ministers!" (link)

* Protest tegen patentering van zaden en levensvormen

Indiase boeren en hun collega's in Europa en Latijnsamerika protesteren samen tegen het patenteren van zaden en vormen van leven. Hun doel is het in Muenchen gevestigde European Patent Office (EPO) dat al honderden patenten verstrekte op genetisch gemodificeerde zaden en op zaden die ontwikkeld zijn op basis van conventionele teeltprocessen.

Zie: "Farmers against patenting of seeds," door Ashok B Sharma in de Financial Express van 28 maart 2007

* Protest tegen bioenergie uit rietsuiker

Op een bijeenkomst over de uitbreiding van de rietsuikerindustrie in Latijnsamerika wezen vertegenwoordigers van organisaties en sociale bewegingen uit Brazilië, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guatemala en de Dominicaanse Republiek het huidige productiemodel van bioenergie af dat is gebaseerd op dezelfde elementen die altijd zorgden voor de onderdruking van hun volkeren, namelijk de toeëigening van land, natuurlijke bronnen en arbeidskracht.

Zie: "Full Tanks at the Cost of Empty Stomachs: The Expansion of the Sugarcane Industry in Latin America" van 28 maart 2007.

* Rapport: internationale handelsregels bemoeilijken beleidsuitvoering door ontwikkelingslanden

Een nieuwe studie van de Tufts University in de VS toont aan dat ontwikkelingslanden door de regels van de WTO veel moeite hebben aan hun ontwikkelingsstrategieën vast te blijven houden.

Het blijkt onmogelijk om - zoals vaak wordt beweerd - de internationale handelsregels te omzeilen. Daarbij hebben de rijke landen veelvuldig gebruik gemaakt van de geschillenbeslechting binnen de WTO om de pogingen van ontwikkelingslanden om eigen beleid uit te voeren te dwarsbomen.

Zie: Rapport: "The WTO and the Shrinking of Development Space-How Big is the Bite?," door Alisa DiCaprio en Kevin P. Gallagher in Journal of World Investment and Trade, Volume 7, no. 5, October 2006 (link, pdf)

En: "IRC Americas Program Policy Brief - Measuring the Cost of Lost Policy Space at the WTO," door Kevin P. Gallagher van 20 maart 2007 (link)

Colofon:

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO en de Europese Unie. Het is een initiatief van de Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Myriam vander Stichele, Jan Vugts, Renate Ebner, Kees Hudig en Rob Bleijerveld.

Stuur mededelingen, copy of reacties naar: onyva AT xs4all.nl Nieuwsbrief WTO.ZIP (en meer over globalisering) is te vinden op http://www.globalinfo.nl, op http://www.indymedia.nl en op http://www.stelling.nl/trouble. Voor een gratis email-abonnement, mail naar onyva AT xs4all.nl.