Onderhandelingen over het GATS-akkoord (over liberalisering van handel in diensten) binnen de WTO zijn op volle gang. Ze zullen grote geveolgen hebben, onder andere op het gebied van ons onderwijs.

WTO-GATS DEBAT 'HANDEL IN HOGER ONDERWIJS'

WOENDSDAG 5 FEBRUARI
DE BALIE, KLEINE GARTMANPLANTSOEN 10, AMSTERDAM
(vanaf 20 uur)

Als het aan de (demissionaire) staatssecretaris zou liggen, wist ze het wel: Hoger Onderwijs zou voor een groot deel gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Voor de VVD-er geldt marktwerking als de oplossing voor de problemen in het hoger onderwijs. De WTO kan ons daarbij wel een handje helpen, volgens haar.

De WTO heeft namelijk een verdrag opgesteld en laten ondertekenen, waarin onderwijs gezien wordt als handelswaar. Publieke bekostiging en kwaliteitseisen kunnen gekenmerkt worden als oneerlijke handelsbarrieres. Kan de overheid dan nog wel de kwaliteit en de toegankelijkheid van het publieke onderwijs garanderen? Tot nu toe is vrijwel alles binnenskamers besloten en waren stukken vertrouwelijk. De discussie hierover zal echter publiekelijk gevoerd moeten worden. Het is hoog tijd om politici, experts en studentenvertegenwoordigers aan de tand te voelen over dit onderwerp!

De sprekers zijn:
- Anette Nijs (demissionair staatssecretaris, VVD)
- Marijke van der Wende (Center for Higher Education Policy Studies)
- Jacques Tichelaar (kamerlid PvdA)
- Nikki Heerens (bestuurslid ESIB, Europese studentenbond)

Organisatie Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) in samenwerking met De Balie
Routebeschrijving: www.balie.nl. Meer informatie: LSVb (030-231 64 64).


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)