Twee maanden na de top van Guadalajara (tussen EU en Latijns Amerikaanse landen) zitten 19 arrestanten nog steeds vast. Solidariteit wordt gevraagd.

ImageEind mei vond in de Mexicaanse stad Guadalajara de topconferentie plaats tussen de EU en landen uit Latijns Amerika en het Caribisch Gebied. Die conferentie stond voor het grootste deel in het teken van (vrij)handel. Vele duizenden mensen waren uit heel Mexico naar de conferentie getrokken om te protesteren tegen de dreigende vrijhandelsafspraken en de ondoorzichtige wijze waarop ze zich voltrokken.

Er braken daarbij schermutselingen uit tussen politieagenten en demonstranten. In totaal werden meer dan 100 mensen gearresteerd, die later naar buiten brachten dat ze op het politiebureau zwaar zijn mishandeld. Velen werden ook gedwongen om voor vrijlating dokumenten te ondertekenen waarvan ze de inhoud niet kenden.

Zie eerdere artikelen: Vrijhandelstop EU-Latijns Amerika: hier
Fikse Rellen Bij EU-Latam-top: hier
en achtergrondstuk: Amerikaanse Vrijhandelszone Stagneert, EU Vordert hier

Van de 111 arrestanten zitten er momenteel (op 27 juli 2004) nog 19 mensen vast. Leden van de Libertaire Karavaan Carlo Guiliani uit Mexico Stad roepen op om de nationale autoriteiten onder druk te zetten om de demonstranten vrij te laten. Dat kan onder meer door onderstaande brief te ondertekenen en op te sturen, en deze verder onder de aandacht te brengen en te verspreiden.

(hieronder een Nederlandse vertaling, daaronder de Spaanse versie en alle benodigde adresgegevens)

-------------------------------

Aan de regering van Mexico
Aan President Vicente Fox
Aan de Gouverneur van Jalisco, Francisco Ramírez Acuna
Aan de media
Aan de civiele maatschappij

Met deze brief wenden wij ons tot u, omdat we zeer bezorgd zijn over het gebrek aan respekt voor de mensenrechten in Mexico.

Wij betreuren boven alles het repressieve beleid tegen de sociale bewegingen die duidelijk werd door de zware gevallen van politiegeweld en de onmenselijke, vernederende en gewelddadige behandeling en marteling van demonstranten tegen de Derde Conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van Latijns Amerika, het Caribisch Gebied en de Europese Unie op 28 mei 2004.

De arrestaties geschiedden willekeurig en ogenschijnlijk onwettig, aangezien ze meerder uren na het einde van de manifestatie uitgevoerd werden. Afgezien daarvan ontbraken er arrestatiebevelen en niemand werd op heterdaad gearresteerd voor enig misdrijf.

De arrestanten werden twee dagen lang van de buitenwereld geisoleerd gehouden en werd het recht op een eigen advokaat geweigerd. Ook werd niet toegestaan dat ze contact kregen met mensenrechtenorganisaties. Velen kregen ook geen water en voedsel.

In tegendeel; men heeft hen met marteling en sexuele bedreiging gedwongen om verklaringen te ondertekenen, waarvan ze de inhoud niet kenden.

Twee maanden na de topconferentie zitten 19 personen nog steeds in de gevangenis, terwijl de verantwoordelijken van deze martelingen en mishandelingen onbestraft blijven.

Wij eisen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangenen van Guadalajara en beeindiging van de straffeloosheid ten aanzien van de verantwoordelijken voor de repressie!

(Datum, plaats, ondertekening)

=========================================

Al gobierno de México
Al presidente Vicente Fox
Al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña
A los medios de comunicación
A la sociedad civil

Por la presente nos dirigimos a usted ya que nos preocupa mucho la falta de respeto a los Derechos Humanos en México.

En particular lamentamos una política represiva en contra de los movimientos sociales como evidencian los graves casos de brutalidad policial, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura que sufrieron los manifestantes contra la tercer cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea(ALCUE) en Guadalajara el pasado 28 de mayo.

Las detenciones fueron arbitrarias y a toda luz ilegales ya que se realizaron varias horas después de que concluyó la movilización.
Además de no contar con orden de aprehensión o la flagrancia en la comisión de algún ilícito. Los presos estuvieron incomunicados durante dos días,se les negó el derecho a elegir un abogado y tampoco se permitió el contacto con Derechos Humanos.Incluso a muchos fue negado comida y aqua.
En cambio, se obligó mediante torturas y acoso sexual a los presos a firmar confesiones, cuyo contenido les era desconocido.

A dos meses de la cumbre siguen en prisión 19 personas, mientras que los responsables de estas torturas y brutalidades siguen impunes.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los presos de Guadalajara y el alto a la impunidad de los reponsables de la represión!


(FECHA, LUGAR, FIRMA)

====================================

Francisco Ramírez Acuña:
Av. Corona 31 Palacio de Gobierno, Planta Alta
Colonia: Centro, CP: 44100 Guadalajara, Jalisco Mexico

Fax:0052-1-33-36681860

Dr. José Luis Soberanes Fernández
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Presidente de la CNDH.
0052-1-55 56 68 52 29 o 0052-1-55 56 83 35 65


Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Lic. Vicente Fox Quesada.
Palacio Nacional
C.P. 06067
México. D.F.
Fax: 0052-1-55-5540 37 13
http://www.presidencia.gob.mx/?P=17


Secretaría de Gobernación.
Lic. Santiago Creel Miranda
Bucareli 99, 1er Piso.
Col Juárez. C.P. 06699.
México. D.F.
Tel. 0052-1-55 -55 57 11 41
-55 92 05 84
Fax: 0052-1-55-55 46 53 50
57 05 54 65
55 66 02 45
http://www.gobernacion.gob.mx/mail/correo.php?op=1

----------------------

Zie voor meer info ook (Spaans): caravanlibertaria

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)