Op 20 februari worden de ronde tafel-bijeenkomsten over alternatieven voor de WTO voortgezet. Om 13.00 in de zaal van het AMMU in Utrecht.

ImageNa Cancún: hoe nu verder? Waar zijn wij vóór?

Op 12 december 2003 heeft een eerste Ronde Tafel plaatsgevonden over een beter wereldhandelsbeleid. Daaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van twaalf Nederlandse organisaties betrokken bij de meningsvorming over de wereldhandel. De directe aanleiding was de mislukte WTO-conferentie in Cancún, Mexico. Meer informatie over de eerste Ronde Tafel is elders op de website globalternatives.nl te vinden. Daar zijn ook de namen van de organisaties te vinden, evenals hun voorstellen en het verslag van die eerste discussie.

Op 20 februari 2004vindt de tweede Ronde Tafel plaats. Het aantal deelnemende organisaties is uitgebreid tot veertien. Voorlopig zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:
-Bestaanszekerheid: hierover ligt al een tekst van Lou Keune, wij zijn daar op 12 december niet aan toegekomen.
-Multinationals: Erik Wesselius (CEO) zal een beleidsvoorstel schrijven.
-Regionalisering: daarvoor maken Louis de Jel en Anton Nigten (Stichting Aarde) een beleidsvoorstel.
-Biologische landbouw: Wytze de Lange (XminY) zal een voorstel doen.
-Handel in gezondheidsdiensten (o.a. de trend tot privatisering van zorg): de collega’s van WEMOS maken daarover een voorstel.

Mogelijk wordt tot het schrijven van een basistekst met voorstellen voor het Nederlandse beleid op het gebied van wereldhandel besloten. Zo’n tekst zou dan gebruikt kunnen worden voor de meningsvorming binnen de deelnemende organisaties. Ook zou die een rol kunnen spelen bij het bredere maatschappelijke en politieke debat over dit onderwerp.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur en is voor een keer niet in de Kargadoor maar in het AMMU, even verderop aan dezelfde gracht (die daar Bemuurde Weerd Oostzijde 3 heet).

Indien u de bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich vooraf opgeven bij
XminY Solidariteitsfonds
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam (Kees, Martijn)
tel. 020-6279661
email

Programma
13.00-13.15 Aankomst
13.15-13.30 Tweede overzicht discussiepunten
13.30-14.30 Eerste discussieronde Ronde Tafel
14.30-14-45 Vragen/opmerkingen van de toehoorders
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.00 Tweede discussie Ronde Tafel
16.00-16-15 Vragen/opmerkingen van de toehoorders
16.15-16.45 Conclusies en afspraken over een gezamenlijk document
16.45-17.00 Drankje


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)