Van woensdag 3 tot woensdag 10 augustus zal er, ergens in Nederland, een actiekamp plaatsvinden om het protest tegen de afbraak van wijken en woonrechten ook in de zomer door te laten gaan en verder uit te bouwen.

Imagehet somewhere actiekamp | ergens in nederland

Van woensdag 3 tot woensdag 10 augustus zal er, ergens in Nederland, een actiekamp plaatsvinden om het protest tegen de afbraak van wijken en woonrechten ook in de zomer door te laten gaan en verder uit te bouwen. Dat is hard nodig want mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, gedwongen te verhuizen en vastgoedboeren confronteren grote groepen vluchtelingen, studenten en socialehuurders met hun malafide methodes. Protest wordt nauwelijks gehoord, of hardhandig ontruimd. De strijd om de ruimte dreigt te worden gewonnen door degenen die denken dat een mega-supermarkt bijdraagt aan de 'sociale cohesie' van een wijk.

Het Somewhere actiekamp wordt georganiseerd om het protest hiertegen, vanuit frisse en vernieuwende visie's, verder aan te wakkeren. Behalve een golf aan actie's, zullen er een aantal workshops plaatsvinden die ingaan op de strijd om (woon)ruimte van groepen in binnen- en buitenland. Naast de meer informatieve workshops zal er ook aandacht zijn voor meer praktische vormen van politieke actie, reparatie, media en kunst. Het actiekamp moet een bruisende vrije ruimte worden, waarvanuit de confrontatie aangegaan zal worden met de sloophamers van de overheid en de grote vastgoedeigenaren.

Interesse?

Bezoek de website. Hierop zal in aanloop naar het kamp in toenemende mate informatie over de locatie, het inhoud van het programma, enzovoorts beschikbaar komen. Wil je een workshop organiseren, waarbij in de brede zin van het woord verbanden worden gelegd met de strijd om (woon)ruimte, heb je actiemateriaal of kan je anderzins helpen, stuur dan een email.

check: www.woonstrijd.org
schrijf: info[at]woonstrijd.org

Somewhere wordt georganiseerd door actiegroep Woonstrijd!. Deze actiegroep vormt een samenwerkingsverband dat zich richt tegen de misstanden die door toedoen van overheden, projectontwikkelaars, speculanten en anderen worden aangericht in de woon- en leefomstandigheden van (grote groepen) mensen. De groep zet zich in voor een gebruik van ruimte in het algemeen, en het voorzien in woonruimte in het bijzonder, dat beter aansluit bij een solidaire, niet-consumentistische manier van samenleven en wonen.


English

From Wednesday 3 August until Wednesday 10 August a protest camp against the destruction of neighbourhoods and housing rights will take place Somewhere in the Netherlands. The Camp is necessary because at the moment people are being played off against each other and forced to move. Students, the inhabitants of rented social housing and refugees are all threatened by the activities of dishonest landlords. There is almost no resistance against this and the little that exists is evicted. The fight for public space is in danger of being won by people who believe a mega-supermarket contributes to the social cohesion of a neighbourhood.

The aim of the camp is to encourage and increase activism on the topic of housing, from a new and innovative perspective. In addition to a wave of actions, there will be a number of workshops on the issues surrounding free public space and housing. Attention will also be paid to practical forms of political action, repairs, media and art. Actioncamp Somewhere will hopefully become a vibrant free place, from which to challenge the governments demolition trucks and the power of the big property owners.

Interested? Visit the website. In the run up to the Camp information regarding the location and the program will be made available. If you would like to organise a workshop on the theme of housing in the broadest possible sense or if you would like to help in any other way, please send us an email.

E-Mail: info[at]woonstrijd.org
Website: woonstrijd.org


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)