Op 1 oktober 2005 komt in Utrecht een bont gezelschap bijeen van Nederlandse organisaties op het gebied van alternatieve economie, milieubescherming en emancipatie: voor de derde maal organiseren XminY Solidariteitsfonds en Vóór de Verandering de "Dag van Alternatieven".

PERSBERICHT, 1 september 2005

Nederlandse anders-globalisten doorbreken laatste taboe

Steun uit Afrika voor Nederlandse solidaire initiatieven

Op 1 oktober 2005 komt in Utrecht een bont gezelschap bijeen van Nederlandse organisaties op het gebied van alternatieve economie, milieubescherming en emancipatie: voor de derde maal organiseren XminY Solidariteitsfonds en Vóór de Verandering de "Dag van Alternatieven".

Dit maal echter geen utopisme, maar spijkers met koppen. Het laatste taboe in de wereld van de anders-globalisten, de machtsvraag, staat centraal. Te gast is bovendien dhr. Yash Tandon uit Oeganda, directeur van het South Centre (een intergouvernementele organisatie van 49 ontwikkelingslanden) en voormalig vertegenwoordiger van Zimbabwe en Uganda bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dhr. Tandon zal de bijeenkomst inleiden.

Macht, een vies woord?

Tijdens deze derde Dag van Alternatieven wordt in het Utrechtse Dr. F.H. de Bruijnelyceum gebroken met de trend van probleemanalyses en utopisme. Anders dan bij de vorige twee edities, alsmede het eerste Nederlands Sociaal Forum van vorig jaar, staat hier de machtsvraag centraal. Waarom hebben de vele solidaire initiatieven, die op kleine schaal vaak succesvol zijn, het heersende neoliberale economische systeem nog altijd niet fundamenteel kunnen veranderen? Oftewel: hoe krijgt de alternatieve beweging werkelijk iets in de melk te brokkelen?

De voorgaande edities van de Dag van Alternatieven leverden bij de
ongeveer 150 deelnemers vooral een gevoel van gezamenlijkheid op. De problemen van de neoliberale economie werden alom erkend en er was grote overeenstemming over welke kant het op zou moeten met Nederland en de wereld. Hoe stimulerend dit soort bijeenkomsten ook is voor lokale initiatieven, en hoezeer het de samenwerking tussen de vele ideële organisaties in Nederland bevordert, het zet de fundamenten van de huidige samenleving bepaald niet aan het schudden.

De vraag die telkens ongesteld blijft is hoe de huidige machtsverhoudingen veranderd kunnen worden. Wellicht is men bang voor associaties met de geflopte communistische revolutie? Of voor een tweesplitsing van de beweging over het dilemma revolutie vs. hervorming? Hoe dan ook, solidair-economische alternatieven kunnen hun waarde het beste bewijzen in de praktijk van alledag, dus: in een ander beleid.

Om dit beleid vorm te geven moet bij fundamentele debatten over - bijvoorbeeld - de waarde van onbetaald werk, de (on)logica van economische groei of de milieukosten van de internationale handel ook de vraag hoe het solidair-economische alternatief in de praktijk te brengen nadrukkelijk betrokken worden.

De workshops en discussies tijdens de Dag van Alternatieven moeten de alternatieve beweging krachtiger maken. De deelnemende organisaties, waaronder Milieudefensie, SOMO, Platform Aarde Boer Consument en Stichting LOS, zullen samen met de individuele deelnemers op zoek gaan naar methoden die niet langer de gaten in de samenleving stoppen, maar op vreedzame doch effectieve wijze verandering afdwingen.

Vanuit het Zuiden bekeken

Een bijzondere bijdrage komt tijdens deze Dag van Alternatieven van de Ugandese econoom, oud-politicus en activist Yash Tandon. Als directeur van het South Centre, gevestigd in Genève, en tevens bestuurslid van ANSA (alternatieven voor het neoliberalisme in Zuid Afrika), maakt hij zich vandaag de dag sterk voor een intensievere samenwerking tussen ontwikkelingslanden op het gebied van politiek en internationale handel. De 49 lidstaten van het South Centre proberen onder meer de Westerse agenda in de Wereldhandelsorganisatie te beïnvloeden om zo een meer gelijkwaardige en sociaal rechtvaardige economische ontwikkeling te bewerkstelligen.

Volgens Tandon is een blik op het Afrika van nu een blik op de toekomst van Europa, als men de afbraak van de verzorgingsstaat op de huidige voet voortzet. De ellende die ontstaat als sociale vangnetten ontbreken, waarvan men nu in vele ontwikkelingslanden getuige is, zou ons aan het denken moeten zetten. In zijn artikel The violence of globalisation schrijft Tandon: Armoede mag dan een van de oorzaken van geweld zijn, het is niet iets dat zomaar uit het niets ontstaat. Het wordt gecreëerd door de wijze waarop een gebied wordt opgenomen in de mondiale economie. Op 1 oktober zal Tandon spreken over alternatieven voor het huidige globaliseringsproces en zal hij de deelnemers een Afrikaanse spiegel voorhouden. Aanmelden als deelnemer kan via deze website.

Locatie derde Dag van Alternatieven:
Dr. F.H. de Bruijnelyceum
Koningsbergerstraat 2
3531 AJ Utrecht

Weblinks:
Vóór de Verandering
XminY Solidariteitsfonds
South Centre

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)