Adopteer een anti-WTO-activist!
Niet naar Cancún? laat de Mexicanen het zelf doen!


ImageDe Noord-Amerikaanse boerenorganisatie Food First heeft een
internationale oproep uitgevaardigd om geld te doneren zodat minder vermogende Mexicaanse boerenactivisten in staat gesteld worden om aan de protesten in Cancún deel te nemen. Duizenden arme boeren in Mexico zouden staan te popelen om aan de demonstraties deel te nemen, maar zijn te arm om daadwerkelijk de tocht te kunnen maken. Vandaar dat Food First oproept om solidariteitsbedragen over te maken.

Food First heeft berekend dat per demonstrant zo'n 48 dollar nodig zal zijn (men reist dan in gehuurde bussen) en per dag zo'n 10 dolar voor voeding en 12 dollar voor onderdak. Het geld kan overgemaakt worden via de website van Food First. Daarvoor heb je dan wel een creditcard nodig.

XminY Solidariteitsfonds in Amsterdam ondersteunt deze actie. Het is ook nog eens ecologisch verantwoord! We kunnen moeilijk allemaal in milieuverpestende vliegtuigen stappen en een jaarloon van een gemiddelde mexicaan opmaken aan een vliegticket. Maak het dus voor Middenamerikanen mogelijk om te demonstreren (en doe vervolgens natuurlijk liefst ook zelf nog lokaal aan acties mee zoals op 9 september in Den Haag, zie http://www.globalinfo.nl/article/articleview/193/1/2/).

XminY stelt z'n gironumer beschikbaar om bedragen te verzamelen die dan gezamenlijk op de rekening van Food First gestort zullen worden. Stort derhalve op gironr. 609060 tnv. XminY Solidariteitsfonds Amsterdam ovv. 'steun WTO-demonstranten Cancún'.

(Mocht er op een gegeven moment de gelukkige situatie ontstaan dat er volgens Food First genoeg geld binnengekomen is, en er is bij ons nog wat over van uw giften, dan zal dat geschonken worden aan het Indymedia-project in Cancun dat veel onkosten maakt om iedereen van gedegen nieuws te voorzien. Zie daarvoor:
Cancun Indymedia