Het Our World Is Not For Sale-netwerk (OWINFS) roept op tot aktie tegen de Ministeriële Top van de WTO op 21 juli. Deze top is een opzet van voorzitter Lamy om een doorbraak te forceren in de onderhandelingen die ongunstig zal uitpakken voor ontwikkelingslanden, de arme bevolking en het milieu. OWINFS vraagt organisaties om in eigen land zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op politiek en media opdat dit geen succes wordt. (Wordt regelmatig voorzien van updates).


Aktieoproep 'Stop WTO's Doha Ronde'
6 juli 2008
Our World Is Not For Sale

(vertaling Rob Bleijerveld)

Ministers van een paar tiental landen, waaronder de VS, de EU, Brazilië, India, Indonesië, de Filippijnen, Zuidafrika, Kenia en Egypte, komen op 21 juli in Genève bijeen om te proberen de afsluiting van de Doha Ronde door te drukken. Na jaren van onderhandelingen, mislukte ministers-toppen, en doorstarts is dit hun "laatste kans" voordat president Bush opstapt. De ministers proberen deze wankele ronde tot een einde te brengen terwijl ze belangrijke wereldwijde prioriteiten als de voedselcrisis, brandstofprijzen, de wereldwijde opwarming, de armoede en schulden aan de kant schuiven.

Een daadwerkelijke afsluiting van de ronde - en daarmee de uitbreiding van de WTO - zal grote ondernemingen voordeel opleveren, maar zal tegelijkertijd zeer negatief uitpakken voor arbeiders, vrouwen, consumenten en het milieu.

Afsluiting van deze ten onterechte als 'Ontwikkelingsronde' aangeduide Doha Ronde zal resulteren in:

· Verlies van arbeidsplaatsen, de-industrialisering en de beslaglegging op ontwikkelingsruimte voor de komende decennia. Rijke landen eisen nieuwe marktopening van ontwikkelingslanden hetgeen neer komt op het drastisch snijden in beschermende tarieven voor fabrieksgoederen en grondstoffen.
· Het levensonderhoud van boeren, de voedselzekerheid en rurale ontwikkelings zouden onder nog grotere druk komen te staan. De VS en Europa gaan door met het subsidiëren van hun landbouwexporteurs, terwijl ze het instellen van belangrijke beschermingsbepalingen voor miljoenen boeren in ontwikkelingslanden tegenhouden. Dit is een schandelijk gezien de wereldwijde voedselcrisis.
· Toenemende privatisering en deregulering van diensten, waaronder in belangrijke sectoren als financiën en energie. Recente marktinstabiliteit toont de noodzaak aan van een grotere interventie in en toezicht op de wereldwijde financiële (en andere) markten, maar niet van meer deregulering.
· Uitbreiding van de WTO kan de wereldwijde inzet voor klimaatsverandering tegenwerken.
- De armste landen zullen de grootste verliezers zijn. Schattingen van de economische opbrengst van een potentiële Doha deal door verscheidene denktanks en zelfs de Wereldbank tonen aan dat de kosten voor verlies aan arbeidsplaatsen, afgenomen beleidsruimte en misgelopen tariefopbrengsten de mogelijk voordelen van de zogenaamde 'Ontwikkelingsronde' veruit overschaduwen.

We kunnen niet toelaten dat de Doha Ronde wordt afgesloten. Sociale bewegingen en civil society organizaties over de hele wereld moeten samen de ondernemersagenda van de Doha Ronde van de WTO afwijzen. We roepen allen op om:

1. Publieke druk uit te oefenen in eigen land (media, mobilizaties, campagnes) op het moment dat de handelsminister richting Genève vertrekt en van 19 tot 21 juli, met als eis dat de regering besluiten neemt in het belang van de mensen en niet van ondernemingen of buitenlandse regeringen. Bijgesloten zijn twee relevante documenten: 'Basic Talking Points' en 'Call to Action Resources'.
2. Te vragen om een onderhoud met de eigen handelsminister om de bezwaren tegen de Doha Ronde over te brengen, te eisen dat de regering niet instemt met het afsluiten van de Doha Ronde en duidelijk te maken dat alle activiteiten van de regering in Genève zullen worden gemonitord.
3. Contact op te nemen met de media en hen te vertellen over de negatieve gevolgen van de WTO voor de economie, arbeiders, boeren, vissers, vrouwen, consumenten, klimaatverandering en het milieu.
4. Een landelijke brief te sturen naar de regering die is onderschreven door verschillende sociale bewegingen (Er zal binnekort een voorbeeldbrief worden rondgestuurd die kan worden aangepast).
5. Naar Genève te komen voor het belobbyen van de handelsminister gedurende de Ministeriële Conferentie van 19 tot 25 juli en om de media in Genève te vertellen wat je van de Doha Ronde vindt. Deborah James (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) van OWINFS verzoekt je met haar contact op te nemen indien je naar Genève wilt komen.


Het wereldwijde netwerk Our World Is Not For Sale is coördineert wereldwijde akties, ondersteunt nationale campagnes en stelt de internationale media op de hoogte over acties waar ook ter wereld. Het is zeer belangrijk dat wij op de hoogte worden gesteld van nationale akties. Neem daarvoor contact op met Verda Cook (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zo dat we jullie aktie kunnen opnemen in onze lijst en indien je meer aktiematerialen witl ontvangen. Voor meer informatie over de WTO, zie: http://www.ourworldisnotforsale.org


Links naar bijlagen en aanvullende informatie (bijgewerkt 8 juli 2008):

* "Basis gesprekspunten over de WTO" (6 juli 2008)
Aandachtspunten die kunnen helpen bij (de voorbereiding van) gesprekken over de WTO met de eigen handelsminister.

* "Lobby- en aktiedocumenten van sociale bewegingen over de WTO" (6 juli 2008)
Weblinks naar lobby- en aktiedocumenten.

* "Vakbondsbrief aan NAMA-1 " (8 juni 2008)
Brief van 8 juni 2008 van de voorzitters van een aantal vakbondskoepels aan de handelsministers van de NAMA-11 groep (Argentinië, Brazilië, Venezuela, Zuidafrika, Namibië, Tunisië, Egypte, India, Indonesië en de Filippijnen). Hierin wordt gevraagd vast te houden aan de standpunten die de groep in de WTO-onderhandelingen innam ten aanzien van markttoegang voor industriële goederen.

* "Verklaring vakbondskoepels uit Latijnsamerika en Caribben over Nieuwe NAMA Modaliteiten Concepttekst " (28 mei 2008)
Verklaring van vakbondskoepels uit Latijnsamerika en het Caribbisch Gebied over de Nieuwe Concept Modaliteiten Tekst voor de onderhandelingen over Industriële Goederen.

* "Regering Bush en handelsminister Schwab hebben geen mandaat om een Doha deal te tekenen " (5 maart 2008)
Een analyse van Lori Wallach van Public Citizen over het ontbreken van een speciaal handelsmandaat voor de Amerikaanse president. Bush kan niet garanderen dat toezeggingen door zijn handelsministerie bij de WTO-onderhandelingen geaccordeerd zullen worden door het parlemant. Dat is belangrijk voor de bereidheid van de andere WTO-lidstaten om toezeggingen aan de VS te doen en ook voor de slagingskans van de Doha Ronde.

* New efforts to move GATS negotiations ignore negative impacts on financial and food crises! (30 mei 2008)
Uitleg waarom concepttekst van de voorzitter van de WTO-dienstenonderhandelingen (van 26 mei 2008 ) strijdig is met de belangen van ontwikkelingslanden; door Myriam Vander Stichele, voor de Working Group on Services van Our World Is Not For Sale.