Plotseling is het Zapaitistische gebied in Chiapas, Mexico in grote beroering. Alle revolutionaire raden zijn in dekking gegaan, buitenlanders wordt geadviseerd veilig gebied te zoeken. De reden is nog onduidelijk, maar het is belangrijk om de ontwikkelingen goed te volgen.

ImageOp 19 juni heeft de Mexicaanse gewapende indianenbeweging EZLN rood alarm geslagen in haar hele gebied in verzet. Alle autonome bestuursraden in het opstandig deel van de provincie Chiapas worden gesloten. Leden van het EZLN worden opgeroepen om hun bestuurlijke en humanitaire activiteiten clandestien verder te zetten en zich paraat te houden. Aan de civiele samenleving, waaronder veel buitenlanders die werken in zapatistisch gebied in Chiapas, wordt gevraagd het gebied te verlaten of te blijven op eigen risico. Ook radio insurgente en het zapatistisch informatiecentrum staken hun activiteiten. De aankondiging wijst eventueel op geplande acties van het EZLN en de vrees voor een nieuwe confrontatie met het Mexicaanse leger na 11 jaar van relatieve rust.

De verklaring die subcomandante Marcos op 19 juni verstuurde in naam van het militaire bevel (CCRI-CG) van het Zapatistisch bevrijdingsleger EZLN bestaat uit zeven punten. Hier een ingekorte weergave:

We delen mee:

-Dat de caracoles en regionale colleges voor goed bestuur in Oventic, Roberto Barrios, La Garucha, Morelia en La Realidad worden gesloten evenals de raden van het dertigtal autonome Zapatistische gemeenten.

-Dat de zapatistische afgevaardigden in die autonome colleges en raden geëvacueerd worden. Ze worden in bescherming geplaatst. Van nu af aan en voor een onbepaalde tijd zullen ze hun activiteiten clandestien en nomadisch voort zetten. De verschillende projecten en het autonome bestuur zullen blijven functioneren, maar anders dan voordien.
-Dat de gezondheidsdiensten zullen blijven functioneren in de caracoles maar zullen uitgevoerd worden door burgers. Het militair bevel van het EZLN (CCRI-CG) verklaart dat deze burgers niet betrokken zijn bij eventuele toekomstige acties en vraagt dat ze door overheidstroepen behandeld zullen worden als burgers met respect voor hun leven, vrijheid en goederen.

-Alle zapatisten actief in humanitair en sociaal werk in de gemeenschappen evenals alle in barakken gelegerde troepen van het EZLN worden opgeroepen. Om dezelfde reden worden de uitzendingen van Radio Insurgente, de stem van degene zonder stem, voor onbepaalde duur stopgezet.

-Op de datum van de publicatie van deze verklaring vragen we de civiele samenleving, die werkt in vredeskampen en gemeenschapsprojecten, het territorium in rebellie te verlaten. Maar als ze het zelf willen, kunnen ze op eigen kracht en eigen risico in de caracoles blijven. Voor minderjarigen uit de civiele samenleving is het verplicht om het zapatistisch gebied te verlaten.

-Dat het EZLN de sluiting van het Zapatistisch informatiecentrum aankondigt, niet zonder eerst de civiele samenleving te bedanken die geholpen heeft bij het tot stand komen ervan en het functioneren tot op de dag van vandaag. Het CCRI-CG van het EZLN ontheft formeel die personen van elke verantwoordelijkheid voor toekomstige acties.

-Dat het EZLN alle personen en civiele, politieke, culturele, niet-gouvernementele bewegingen en solidariteitscomités die sinds 1994 dicht bij ons staan, ontheft van elke verantwoordelijkheid voor toekomstige acties. We bedanken hen allen, die eerlijk en oprecht doorheen de bijna 12 jaar de civiele en vreedzame strijd van de zapatistische indianen voor de grondwettelijke erkenning van indiaanse rechten en cultuur, hebben gesteund.

Democratie! Vrijheid! Gerechtigheid! Uit de bergen van het Zuidoosten van Mexico


Deze verklaring van het EZLN betekent een ingrijpende koerswijziging. De structuren voor autonoom bestuur die al vanaf 1995 werden opgebouwd, en in 2003 werden geherstructureerd met de oprichting van de caracoles, gaan terug ondergronds. Het wijst erop dat de zapatisten zich eventueel voorbereiden op een nieuwe confrontatie. Het kan ook om een veiligheidsmaatregel gaan. Eventueel speelt de aanloop naar de turbulente Mexicaanse presidentsverkiezingen van 2006 daarin een rol. Gisteren op 20 juni werd in de linkse Mexicaanse krant La Jornada een tweede verklaring van de woordvoerder van het EZLN, subcomandante Marcos, gepubliceerd. In die verklaring neemt hij de drie grootste partijen PAN, PRI en PRD onder vuur. Hij stelt dat de politiek van bovenuit verziekt is en dat de Mexicaanse kiezer enkel kan kiezen voor het centrum met enkele accentverschillen. Niet één van de drie partijen en hun presidentskandidaten verwerpt de neoliberale ordening.
Als reactie op het rood alarm van de zapatisten werd de groep Mexicaanse parlementsleden en senatoren die instaan voor het overleg met het EZLN (COCOPA) terug bij elkaar geroepen. Ze willen de koerswijziging van het EZLN analyseren.
Voor solidariteitsgroepen en andersglobalisten die sympathiseren met de zapatisten is het belangrijk om de situatie op de voet op te volgen. Bij eventuele spanningen kan er direct internationaal gemobiliseerd en gereageerd worden.

Meer info:

www.ezln.org

www.fzln.org.mx

www.jornada.unam.mx

indymedia Mexico

indymedia Chiapas

radio insurgente

aanvulling

Op de website van het FZLN, zeg maar de politieke arm van de Zapatistas, is zojuist een aanvullende verklaring uitgebracht. De reden voor de alarmstemming is dat alle gemeenschappen een voorstel is gebracht over de te volgen koers. Alle gemeenschappen bespreken momenteel het nieuwe voorstel. De inhoud daarvan is nog niet onthuld, maar het gaat waarschijnlijk over de strategie voor de nabije toekomst. De ervaring in het verleden is dat het Mexicaanse leger heeft geprobeerd om zo'n moment van inspraak van alle aangesloten gemeenschappen te frustereren door ze aan te vallen. Daar houdt men dan ook nu rekening mee. Zie voor de aanvullende verklaring (in het Spaans): hier.


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Mathias Bienstman.)