Ernstige repressie tegen demonstranten in Jujuy, een stad in het noorden van Argentinië.

Alarmerende berichten over ernstige incidenten in Jujuy, een stad in het noorden van Argentinië. Op 20 september was daar een omvangrijke demonstratie voor het regeringsgebouw in Jujuy. Toen de demonstratie al bezig was te ontbinden, werd die plotseling aangevallen. Eerst werd met een politievrachtwagen op demonstranten ingereden, waarna aanvallen met traangas, rubberkogels. Volgens Mariana Vargas, een advocate van de vakbond van gemeenteambtenaren van Jujuy (SEOMJ) werden ook politieagenten gesignaleerd die winkelruiten aan het vernielen waren (klaarblijkelijk om achteraf de repressie mee te kunnen legitimeren). Vervolgens werden veel mensen opgepakt, in totaal tenminste 127. Negen van hen werden langere tijd vermist, dat wil zeggen dat ondanks verzoeken van advocaten onbekend is waar zij verblijven.

De demonstratie was georganiseerd door een gelegenheidscoalitie van linkse partijen, werklozen en vakbonden. Er deden zo’n 3000 mensen aan mee onder de bekende centrale leus “laat ze allemaal opdonderen”. Volgens de advocate gebeurde het politie-optreden in opdracht van de gouverneur van de provincie, die verklaard had dat de demonstratie niet gericht was op een feitelijk arbeidsprobleem, maar een politieke aangelegenheid was. De arrestanten (waaronder minderjarigen en gehandicapten) hebben zware aanklachten gekregen zoals het oproepen tot geweld, geweldpleging en verzet tegen het gezag. (Recosur 414, 25/09/02)

Meer nieuws is te vinden op Indymedia Argentinië.

Op 3 oktober was er in Jujuy een demonstratie om te protesteren tegen het politie-optreden waar meer dan 10.000 mensen aan deelnamen. Een bericht van Comcosur van 6 oktober meldt dat zeven van de negen vermisten gevonden zijn. Vijf van hen bevonden zich onder de arrestanten, twee zijn elders teruggevonden.


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)