Benetton komt verder onder vuur wegens z'n praktijken in Patagonie, nu ook nobelprijswinnaar Perez de Esquivel zich er mee is gaan bemoeien.

ImageEerder werd uitvoerig melding gemaakt van een conflict dat in Argentinië speelt tussen de firma Benetton en (grotendeels inheemse) bewoners in het zuiden van het land. Benetton heeft daar bijna een miljoen hectare land opgekocht en pest de oorspronkelijke bewoners, Mapuches, er vanaf.

Deze verzetten zich.

Zie voor allerlei achtergonden deze website.

Een website met informatie over Mapuches-strijd

Er is een oproep om internationaal actie te voeren tegen Benetton.

Een proefproces van een van de families die weigert om verdreven te worden, is op 26 mei in het voordeel van Benetton uitgevallen: zie eerder artikel

Maar de strijd gaat natuurlijk door, of begint nu pas.

Een van de nieuwste ontwikkelingen is dat de Argentijnse nobelprijswinnaar en mensenrechtenactivist Adolfo Perez Esquivel zich met de zaak bezig is gaan houden. Hij heeft de gebroeders Benetton openlijk uitgenodigd om naar Argentinië te komen en onder zijn begeleiding het land te bezoeken waar het om gaat. Hij heeft ook verklaard bereid te zijn naar Italië te reizen om hen uit te leggen wat het probleem is.

Nadat de brief van Perez Esquivel in de Italiaanse krant La Repubblica verscheen, is er een storm van protest richting Benetton ontstaan. Steeds meer mensen bestoken het bedrijf nu met eisen om wat aan het schandaal in Patagonië te doen.

De Benettons hebben zich daardoor genoodzaakt gezien te reageren. Luciano Benetton, hoofd van de (bedrijfs)familie heeft verklaard dat de deur op staat. Maar verder vinden ze dat al het land dat ze aangekocht hebben, hun rechtmatige bezit is. (veel inheemse gemeenschappen bezitten geen eigendomspapieren van de grond die ze altijd bewoond en bewerkt hebben). Verder beweert de familie en het bedrijf dat ze juist investeringen en werk naar Patagonië brengen en wordt de locale bevolking geadviseerd om 'cooperaties in handnijverheid' te beginnen...

SERPAJ, de mensenrechteninstelling van Esquivel, die ook een afdeling in Italië heeft, verklaart echter dat Benetton zou moeten inzien dat ze deel uitmaken van een geval van grote onrechtvaardigheid en dat er hier sprake is van "een beschamende oplichting van de indianen van Patagonië.

Met andere woorden: dit gaat nog een lange staart krijgen, en ook u kunt bijdragen aan een duurzame oplossing:
website Benetton(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)