Van 5 tot 7 september vind het Europees Landbouwberaad in Lisse en Noordwijk plaats. De centralisatie van de macht door de EU en het gesloten karakter van de vergadering willen wij in een kritisch daglicht stellen. Tijdens een 4-daagse tocht gaan we persoonlijk langs bij degene waar het om draait, de landbouwbedrijven. Doe mee!


Persbericht naar aanleiding van het Europese Landbouwberaad

De Boeroparade
4 t/m 7 september 2004

Vanaf 1 juli is Nederland voor een half jaar tot voorzitter van de Europese Unie uitverkoren. Het voorzitterschap brengt met zich mee dat er in Nederland het komende jaar een aantal Europese topbijeenkomsten plaats zullen vinden, waar besluiten genomen worden in het belang van de gehele Europese bevolking. De onderwerpen zijn erg divers en verspreid over een grote tijdspanne.
Wij, een aantal kritische studenten en de Stichting Boerengroep uit Wageningen, vinden dat een van de onderwerpen die behandeld wordt meer aandacht verdiend. Dit betreft het informele landbouwberaad van 5 tot en met 7 september in Noordwijk en Lisse. Het informele karakter van deze top is ons inziens misleidend; het toekomstige Europese landbouwbeleid wordt hier wel degelijk vorm gegeven door de landbouwministers van de Europese Unie. Wij maken ons zorgen over het feit dat dit beleid gevormd wordt door slechts een handjevol bestuurders. Liever zouden wij willen zien dat dit meer democratisch van opzet zou zijn. Kortom meer inspraak voor de mensen die werkelijk met de te behandelen materie te maken hebben.
Duurzame landbouw, administratieve lastendruk en de samenwerking van onderzoeksfinanciers zijn een aantal onderwerpen waar tijdens de top over beraad zal worden. Onderwerpen waar de boer om de hoek ongetwijfeld over mee kan praten en zo zijn eigen ideeën over heeft. Deze boer heeft zich echter te houden aan een Strategisch Meerjarenprogramma waarin de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gestalte krijgt. De boer is slechts een enkeling in een meesterprogramma en met hem velen anderen. Wij willen naar deze boer luisteren.
Met een tractor vertrekken wij naar Lisse. Iedereen is vrij om zich aan te sluiten bij deze karavaan. Het idee is dat wij in Wageningen op zaterdag 4 september starten tijdens de boerenmarkt. Hier gaan wij de discussie aan met mensen op de markt, over wat zij van de EU vinden, wat zij op de agenda van het landbouwberaad willen zien en wat zij voor veranderingen in de landbouw zouden willen. Het plan is om al deze opmerkingen, punten en vragen nauw te documenteren en mee te nemen naar Lisse.
In 4 dagen reizen wij via Odijk, Woerden en Leiden naar Lisse, waarbij wij telkens in het achterhoofd houden dat de tocht de bestemming is. Onderweg spreken wij boeren en burgers aan. We noteren hun opmerkingen over het landbouwberaad en Europa.
De 4 dagen van de tocht hebben elk een ander thema, georganiseerd door verschillende organisaties, op veranderende locaties. Het eerste thema zal Stichting Boerengroep verzorgen. Dit zal gaan over de ruilvoet, een eerlijke prijs voor het product. We stoppen bij een boerderij in de omgeving van Odijk waar sprekers dit thema behandelen en er ruimte voor discussie is. Hier is een maaltijd en blijven we overnachten voor de volgende dag van onze tocht.
Het einddoel van de tocht is Lisse, waar op 7 september, de laatste vergaderdag van de landbouwtop is. Hier willen wij in samenwerking met (landbouw)organisaties, boeren en burgers een schaduwtop organiseren. Hierbij is het open karakter van deze top het meest belangrijk, iedereen is vrij om in te spreken. De punten en opmerkingen die wij onderweg hebben genoteerd komen hier ter sprake. De resultaten van de schaduwtop kunnen wij na afloop aan de landbouwministers van de Eurotop aanbieden.
Wij hopen dat er meer groepen en mensen bereid zijn zich aan te sluiten bij de karavaan en eventueel themas, sprekers en stof tot discussie willen verzorgen. De karavaan heeft een onvoorwaardelijk karakter, iedereen kan zich op elk moment aansluiten en op elk moment de stoet verlaten.

Wij willen voor een keer naar iedereen en alle partijen luisteren en kunnen laten zien dat ieders mening er werkelijk toe doet!

Voor hulp, opmerkingen en vragen:

Platform 'boeroparade'
Postbus 265,
6700 AG Wageningen
tel. 0317 410500
fax 0317 418524

E-Mail:

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Platform Boeroparade.)