Op 9 februari is er een demonstratie in Brussel omtrent de GATS-onderhandelingen. Vanuit Nederland

Demonstratie Brussel 9 februari

Op zondag 9 februari is er door vakbonden en ngos een demonstratie gepland in Brussel. De centrale leus is: Stop het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS). Deze demonstratie begint om 14.00 uur (Noordstation).
Vanuit Nederland vertrekt er tenminste een bus. Deze zal om 10.00 uur uit Amsterdam vertrekken en een kaartje kost 12 euro. Een kaartje reserveren kan bij XminY Solidariteitsfonds, tel 020-6279661, email:

Inmiddels is duidelijk dat de bus doorgaat. Er zijn nog enkele plaatsen over. Op zondag zijn we bereikbaar op telefoonnummer: 06-13039790

Meer informatie over de demonstratie is onder meer te vinden op:
de website van Oxfam-Belgie.


Toevoeging:
Oproep voor Anarchistisch blok bij de demonstratie van 9 februari

Stop the GATS Attack op 9 februari!

De GATS is een regelrechte aanval op het hart van onze samenleving. Geen enkele sector, geen enkele openbare dienst, geen enkele sociale verworvenheid is nog veilig. Wat de sociale en syndicale strijd in 100 jaar heeft opgebouwd, wordt nu in 10 jaar afgebroken!

De GATS zal het leven van iedereen, en vooral van de zwakkeren hier en elders, ingrijpend veranderen. Van geboorte tot dood, de ziekenhuizen, de kinderopvang, de scholen, de gezondheidszorg, water en energie, de arbeids- en milieuwetgeving, het openbaar vervoer, werklozenuitkeringen, pensioenen en rusthuizen,... alles wordt geofferd aan het neoliberale gouden kalf!

We hebben niet langer het recht op sociale instellingen, gebaseerd op solidariteit en herverdeling. Vanaf nu wordt alles overgelaten aan de wetten van de zogezegd vrije markt. De bende fantasten, zakkenvullers en betweters die de macht hebben, denken dat ze zomaar een sociale uitverkoop kunnen houden! Sorry jongens, de solden zijn gepasseerd en we presenteren jullie de rekening!

Het moet nu maar 's gedaan zijn met die neoliberale extremisten. Wat wij willen zijn democratische sociale instellingen in zelfbeheer, en we zullen ze hebben ook!

Daarom roepen we op voor een ANARCHISTISCH BLOK gedurende de betoging op 9 februari, en daarmee geven we een duidelijke anarchistische invulling aan de volgende zeven eisen:

1. Voor het recht op collectieve diensten; diensten moeten toegankelijk zijn voor iedereen, zowel in het Noorden als in het Zuiden.

2. Schort de onderhandelingen over de liberalisering van de collectieve diensten op en maak tijd voor het nagaan van de gevolgen van de aan de gang zijnde of geplande liberaliseringen, zowel vanuit sociaal en ecologisch standpunt als vanuit hun impact op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

3. De transparantie van en de democratische controle op de GATS-onderhandelingen moeten gegarandeerd worden, wat concreet wil zeggen dat de besproken documenten moeten openbaar worden gemaakt.

4. De openbare diensten UIT het toepassingsveld van de GATS, sectoren zoals onderwijs en volksgezondheid en openbare nutsvoorzieningen zoals water, communicatie, elektriciteit, basismobiliteit en veiligheid kunnen niet aan een internationale concurrentie worden onderworpen.

5. Het behoud van het recht voor de landen om de collectieve diensten te reguleren en openbare regelgeving uit te werken om onder meer sociale en ecologische doelstellingen en openbare gezondheidszorg te vrijwaren.

6. Stop de druk op de ontwikkelingslanden en het leefmilieu.

7. Een kwaliteitsvolle solidaire sociale bescherming voor iedereen!


Dus, afspraak op 9 februari onder de zwart(rod)e vlaggen, en dat om 14u. bij het Noordstation in Brussel.


SOCIALE STRIJD VOOR EEN SOCIALE REVOLUTIE!
DIRECTE ACTIE VOOR EEN DIRECTE DEMOCRATIE!
STOP THE GATS ATTACK NOW!


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)