In september start in Amsterdam onder verantwoordelijkheid van Vóór de Verandering een Inleidende Cursus Solidaire Economie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven. In januari 2006 start dezelfde cursus in Tilburg

Cursus 'Inleiding Solidaire Economie'
Amsterdam: september - november 2005
Tilburg: januari - maart 2006

Solidaire Economie

Solidaire Economie is ontstaan uit onvrede met de op dit moment overheersende neoliberale economische orde en de noodzaak van een alternatief. Kern van Solidaire Economie is dat zij niet bepaald wordt door de wetmatigheden van de (kapitalistische) markteconomie maar door de politiek, dus de georganiseerde uitdrukking van de wil van de mensen. Daarbij wordt ten principale uitgegaan van, enerzijds de mogelijkheden van de mensen en de natuur, en anderzijds de behoeften van diezelfde mensen en natuur. Solidaire economie is primair gericht op het realiseren van de noodzakelijke zorg voor alle levende en toekomstige mensen, met respect voor de natuur en het milieu. Zij is gegrondvest op de overtuiging dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreideld winstbejag.

Werkwijze

- De cursus bestaat uit acht dagdelen van ieder 2,5 uur
- Ter voorbereiding van ieder dagdeel bestuderen alle deelnemers de door de docenten aangegeven teksten. Die teksten komen beschikbaar via de website.
- Ieder dagdeel kent de volgende onderdelen: korte samenvatting door de docent van de stof; inventarisatie van onduidelijkheden en discussiepunten; discussie; afsluitende conclusies.

Inhoud van de cursus

De cursus kent 4 hoofdthemas en 8 dagdelen.

Thema I: De noodzaak van economische alternatieven
Dagdeel 1: Het leven van alledag loopt vast
Inhoud: in vogelvlucht themas als armoede en ongelijkheid, milieudegradatie, democratisch tekort, vervreemding, en kwetsbaarheid. Dus de thematiek van de verschijnselen. Docent: Kees Hudig (XminY, Vóór de Verandering)

Dagdeel 2: Dat het vastloopt is niet verwonderlijk, het heeft te maken met het economisch systeem
Inhoud: de thematiek van de systeemkenmerken van de neoliberale economie.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Thema II: Anders denken, ander beleid
Dagdeel 3: Hoe zou een andere economie eruit kunnen zien?
Inhoud: de thematiek van een ander economisch stelsel.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Dagdeel 4: Hoe zou een ander economisch beleid eruit kunnen zien?
Inhoud: Beleid om te komen tot solidaire economie.
Docent: Thera van Osch (voorheen Vrouwenalliantie)

Thema III: Anders doen
Dagdeel 5: Hoe overleven mensen in grote nood?
Inhoud: Dus de thematiek van de onbewusteoverlevingsstrategieën.
Docent: Lou Keune (Vóór de Verandering, Universiteit van Tilburg)

Dagdeel 6: Solidaire economie in de praktijk
Inhoud: In Nederland proberen veel mensen om solidaire economie al in praktijk te brengen.
Docent: André Jonkers (Vereniging Solidair, Vóór de Verandering)

Thema IV: Aan de slag
Dagdeel 7: Politiek in beweging
Inhoud: de machtsvraag bij solidaire economie; ofwel de noodzaak en werkelijkheid van politieke machtsvorming om solidaire economie dichterbij te brengen.
Docent: Kees Hudig (XminY, Vóór de Verandering)

Dagdeel 8: Het nieuwe ontstaat in het oude
Inhoud: afsluitend debat over solidaire economie in theorie en praktijk.
Docent: Willem Hoogendijk (Stichting Aarde, Vóór de Verandering)

Coördinator: Jeroen van Beele

Overige details:

Studiebelasting
De totale geschatte studiebelasting (exclusief reistijden) van de cursus
is 60 uur, per dagdeel: 2,5 contacturen + 5 voorbereidingsuren = 7,5 uur.

Voorbereidende teksten
Vanaf uiterlijk 1 september 2005 beschikbaar op de website
http://www.globalternatives.nl.

Deelnemers
De cursus staat open voor iedereen die zeer kritisch is ten aanzien van de neoliberale economie en graag wil weten hoe het anders zou kunnen. Maximaal kunnen 25 mensen deelnemen, wie het eerst komt ...

Data, tijden en plaats
De cursus vindt plaats op acht achtereenvolgende dinsdagavonden, onderbroken door één vakantieweek.
Eerste cursusdag: 20 september. Begintijd: 19.30 uur precies. Eindtijd:
uiterlijk 22.00 uur.
In Amsterdam zal de cursus gehouden worden in Buurthuis de Boomsspijker.
Deelnemers krijgen na aanmelding uitvoeriger bericht.

Kosten
De deelnemerskosten bedragen 50,- te storten op giro 609060 t.n.v. XminY Solidariteitsfonds, o.v.v. "Cursus SOLECON". Deelnemers betalen zelf hun reiskosten en hun consumpties. Mocht dit bezwaarlijk zijn, neem dan even contact op met Jeroen van Beele (06-48472527, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Lou Keune (013-4662336, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Aanmelding
Aanmelding geschiedt onder vermelding van:
naam, adres (post, e-mail en telefoon), leeftijd, geslacht, opleiding, (eventueel) de organisatie(s) waartoe men behoort, ervaring en motivatie.

Opgaven voor deelname uiterlijk 6 september 2005 via:

XminY Solidariteitsfonds (Kees/Martijn)
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
tel. 020-6279661

of per e-mail:
Tilburg - 2006
Nadere informatie over de in Tilburg te organiseren cursus, wijze van aanmelden etc. volgt z.s.m.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)