"De prijs van de Uitsluiting" is de naam van een initiatief dat een breuk wil forceren met de dominante probleemstelling ten aanzien van de migratie en migratiebeheersing, en pleit voor het perspectief van Open Grenzen.

Migratiebeheersing? Uitsluiting, Legitimatie, Aanhouding, Afgrendeling, Criminalisering, Vervolging, Deternering en Uitzetting?


Wat zijn de maatschappelijke kosten van deze gewelddadige pogingen om het vrij verkeer en de vestiging van personen te reguleren in het belang van de economische groei en de sociale controle? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het leven in een stad als Amsterdam? Deze vraag staat centraal op het symposium \"De Prijs van de Uitsluiting\" een initiatief van Stichting Searchweb, in samenwerking met het Solidariteitsfonds XminY en de lokale politieke partij Amsterdam Anders/ De Groenen.

\"De Prijs van de Uitsluiting\"

\"De prijs van de Uitsluiting\" is de naam van een initiatief dat een breuk wil forceren met de dominante probleemstelling ten aanzien van de migratie en migratiebeheersing, en pleit voor het perspectief van Open Grenzen. De campagne omvat de organisatie van een symposium met een aantal internationaal vermaarde sprekers, een reeks studie en discussiebijeenkomsten en de publicatie van een boek, met daarin een bundeling van het symposium en andere relevante teksten.

Het is hoog tijd om kritische vragen op te werpen ten aanzien van de migratiebeheersingsbeleid en de terugslag daarvan op de samenleving als geheel. Wat zijn de maatschappelijke kosten van de gewelddadige pogingen om het vrij verkeer en de vestiging van personen te reguleren in het belang van de economische groei en de sociale controle. We proberen zicht te krijgen op de effecten van dat beleid binnen het kader van de neoliberale economische politieke ontwikkelingen - vanuit het perspectief van de liberaal democratische grondbeginselen en die van de universele rechten van de mens.

Die inzichten kunnen bijdragen aan een andere politieke afweging ten aanzien van de migratiebeheersing en de ontwikkeling van een handelingsperspectief en actiepraktijk in de richting van een wereldwijd bestel van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid - met een halt aan alle beperkingen op migratie.

Agenda:

Dinsdag 19 oktober.

Middagprogramma: 14.00 - 17.00 uur

Plaats: Stopera, Roos-zaal, nr. 0239. (Amstel 1, ingang Zwanenburgwal)

Sprekers:

Prof. Dr. Bill Jordan (Univ. Exeter) Social theory, liberal
democracy and ethics

Dr. Ewald Engelen (Univ. Amsterdam) Political economy of
exclusion

Dirk Kloosterboer (Dunia Advies/FNV) Social justice as a
public good

Dr. Sawitri Saharso (VU) o.v.

Avondprogramma: 19.30 - 22.00 uur

Plaats: Universiteit van Amsterdam, Spinhuis, (Oudezijds Achterburgwal 185)

- werkgroepen met de sprekers en coreferenten

- plenaire discussie

Voor informatie en aanmelding:

Tel: 020 - 6721452 (Jan) of 020 - 6279661 (Wytze)

Of:

Laatste informatie: http://www.prijsvandeuitsluiting.nl

As populations are sorted into residential districts with homogeneous populations, poor and disadvantaged people, both nationals and non-nationals, group together in ethnic huddles within deprived communities of fate. Not only are the concentration of social problems - violence, theft, drug abuse, family fragmentation - generated by such communities enormously costly for their members; they fall as high costs upon the residents of communities of choice. Poor people are perceived as burdens and threats when they are encountered, and contacts lead to resentment and fear. This justifies an enforcement ethos in all social programmes, with an emphasis on combating abuse and fraud, and protecting taxpayers interests. (Prof. Dr. Bill Jordan (Univ. Exeter))

Het morele argument voor open grenzen stoelt op universele menselijke gelijkwaardigheid waaruit een beginsel van gelijke levenskansen volgt.
Dat noopt tot compensatie voor de sterk ongelijke verdeling van levenskansen op wereldschaal door: ofwel een politiek van radicale mondiale herverdeling, ofwel van open grenzen, ofwel van een combinatie van beide. In een klimaat van xenofobe onzekerheid, zoals dat sinds mei 2001 in Nederland naar de oppervlakte is gekomen, vermogen argumenten van dit type politiek weinig te bewerkstelligen. Economische argumenten voor open grenzen staan sterker.
(Dr. Ewald Engelen (Univ. Amsterdam))

Meanwhile, there is growing hostility towards those who fall by the wayside. Welfare recipients are depicted as frauds; the homeless and drug dependents are chased from one place to another across cities.
Illegal workers are portrayed as criminals and are rounded up and deported in large-scale raids, staged in part for media coverage. This growing hostility has particular strong impact on relations between ethnic groups. (...) social justice should not be about helping the poor, it should be seen as a public good. Efforts to achieve this good should focus on the large cities.
(Dirk Kloosterboer (Dunia Advies/FNV))

Er is voortdurend maatschappelijke discussie over het belang van verschillende liberale waarden en over de inhoud die we daaraan in verschillende contexten zouden moeten geven. Het is een verdienste van het feminisme dat het ons gevoeliger heeft gemaakt voor het feit dat wat wij voor universeel en algemeen houden, vaak een partieel, partijdig gezichtspunt blijkt te bevatten. Daarom ben ik niet bereid om liberale beginselen als absolute waarheden te beschouwen. (Dr. Sawitri Saharso (VU Amsterdam))


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)