Op 30 september wordt in Felix Meritis in Amsterdam een forum-discussie gehouden over Afrika en globalisering, en met name over de gevolgen van Europees handelsbeleid voor het continent.

UITNODIGING

PUBLIEK DEBAT:
'AFRIKA EN GLOBALISERING - DE GROEIENDE CONTROVERSE ROND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS (EPAs)'

Mmv. Yash Tandon *), Kris Douma
Georganiseerd door: XminY Solidariteitfonds, Transnational Institute (TNI)

Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam (tel: 020-6262321)

Op 30 september wordt in Felix Meritis in Amsterdam een forum-discussie gehouden over Afrika en globalisering, en met name over de gevolgen van Europees handelsbeleid voor het continent.

Afrika heeft van alle continenten veruit het meest te lijden onder het globaliseringsbeleid dat door internationale financiele instellingen, door de WTO, en ook door de Europese Unie wordt gevoerd. Maar Afrika verzet zich steeds krachtiger tegen vanuit het Noorden opgelegd beleid, getuige de actieve rol die Afrikaanse boerenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en regeringen met name sinds de gestrande WTO-top in Cancun spelen in het debat rond 'vrijhandel'.

Ook het beleid van de Europese Unie is onderhevig aan toenemende kritiek.
Momenteel onderhandelt de EU met groepen van landen in Afrika, de Caraibische zee en de Stille Zuidzee over het sluiten van Economic
Partnership Agreements (EPAs). Inzet is ervoor te zorgen dat uiteindelijk 90 procent van alle handel wordt geliberaliseerd, en dat zuidelijke landen waaraan de EU in het verleden handelsvoorrechten verleende uiteindelijk al hun tariefmuren slopen. Vanuit Afrika worden grote vraagtekens gesteld bij dit vrijhandelsbeleid.

In Nederland is de kritiek op EPAs ondermeer verwoord door de Coalitie voor Eerlijke Handel, en ook door het Platform VN-Millennium Doelen. Beide maatschappelijke coalities hebben de gevaren van het huidige EU-beleid aan de orde gesteld bij de Nederlandse regering en bij de Tweede Kamer. Maar er moet meer gebeuren. Ook het Nederlandse publiek heeft recht te weten wat er aan de hand is.

Op 30 september gaan Yash Tandon en Kris Douma in Felix Meritis in debat over Globalisering, Afrika en EPAs.

De van oorsprong Oegandese wetenschapper Yash Tandon is een van de meest vooraanstaande handelsdeskundige uit Afrika. Hij is momenteel directeur van het in Geneve gevestigde South Centre. Yash Tandon is criticus van het EU-vrijhandelsbeleid.
Kris Douma is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, en heeft globaliserings- en handelsvraagstukken in zijn portefeuille. Hij zal de visie van zijn partij op EPAs vertolken.

Andersglobalisten, Afrikakenners, WTO-Conferentie-gangers en -niet-gangers, ontwikkelings-deskundigen, journalisten - iedereen wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan het debat.

De avond wordt voorgezeten door Evelijne Bruning, hoofdredactrice van Vice Versa, en wordt ingeleid door Peter Custers, XminY Solidariteitsfonds.

Zaal-open: 19.45
Het debat duurt van 20.00 tot uiterlijk 22.30

*) Yash Tandon is in Nederland vanwege zijn deelname aan de 3e Dag van Alternatieven "Economische alternatieven en (tegen)macht" die door het project "Voor de Verandering" op zaterdag 1 oktober wordt georganiseerd. Zie website globalternatives.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door VdV/XminY.)