Vandaag is het definitieve besluit van minister Donner van Justitie over de uitlevering naar Zweden van de 23-jarige Amsterdamse fietsenmaker Maarten Blok ontvangen. Op 29 juni 2004 is besloten dat Maarten naar Zweden zal worden uitgeleverd. Om te protesteren tegen deze beslissing zal vrijdagavond 02 juli vanaf 20:00 uur een manifestatie worden gehouden op het Spui te Amsterdam door verontwaardigde sympathisanten.

Zweden heeft gevraagd om de uitlevering van Maarten in verband met gebeurtenissen tijdens de Eurotop in de stad Göteborg in 2001. Hij zou een politieagent hebben geslagen. Maarten heeft dit altijd ontkend, getuigen en videobeelden bevestigen zijn onschuld. De uitlevering is omstreden vanwege misstanden in de rechtbank van Göteborg. Onder andere Amnesty International, Zweedse advocaten en een Zweedse commissie uitten kritiek op de rechtsgang.

Voor meer informatie en achtergronden van Maartens zaak: http://www.steunmaarten.org

Korte achtergrond van de gebeurtenissen;

In de ochtend van 14 juni 2001 ging de Eurotop in de Zweedse stad Göteborg van start. Maarten was de nacht daarvoor in de stad aangekomen en had een slaapplaats gevonden in een door de gemeente toegewezen school. Deze school werd die ochtend omsingeld door de politie percies op het moment dat president Bush arriveerde en alle daar aanwezige personen (meer dan 450) werden gearresteerd. Ook Maarten werd op onduidelijke gronden ('Je bent gekomen om problemen te maken') gearresteerd en naar Nederland gedeporteerd.

Ongeveer vier maanden later kreeg hij bericht van een Zweedse groep die zich inzet voor hen die na de Eurotop waren aangeklaagd; hij zou internationaal worden gezocht voor zware ordeverstoring en geweldpleging tegen een agent.

Hoewel de zaak nauwelijks onderbouwd is, getuigenissen van de agenten elkaar tegenspreken en er voldoende bewijs is van Maartens onschuld (video-opnames en getuigen) dreigt Maarten nu toch uitgeleverd te worden aan Zweden. De tot nu toe gevoerde processen i.v.m de Eurotop in Göteborg zijn omstreden. Zo werden er voor Zweedse begrippen ongebruikelijk hoge straffen uitgedeeld, was de bewijslast in de meeste gevallen erg mager en is er aantoonbaar met het bewijs geknoeid. Onder andere Amnesty International en een door de Zweedse overheid ingestelde commissie hebben kritiek geuit over de gang van zaken.

Voor een eerlijk proces is het van groot belang dat Maarten niet aan Zweden wordt uitgeleverd, maar zijn rechtszaak in Nederland krijgt.
Daarom:

Geen uitlevering van Maarten!

Voor meer informatie:
Steungroep Maarten : 06-42356735
Viktor Koppe (advocaat van Maarten): 020-3446200
http://www.steunmaarten.org

www.steunmaarten.org
www.supportmaarten.org
www.stödmaarten.se
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
e-mail:

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door steungroep Maarten.)