Afgelopen woensdag is de drastische verscherping van het beleid ten aanzien van migranten, met grote meerderheid door het Europees parlement aangenomen. Enkele door linkse fracties ingediende amendementen die er wat scherpe kantjes van af hadden moeten halen, haalden het niet. Ook veel vertegenwoordigers van sociaal-democratische partijen stemden voor de richtlijn (en tegen hun eigen amendementen).

In de EU-retoriek is de richtlijn een 'harmonisatie van het beleid' van de EU-lidstaten (= ze moeten nu allemaal hetzelfde beleid hanteren). De maatregel bepaalt onder andere dat illegaal verklaarde mensen maximaal een half jaar zouden mogen worden opgesloten (in veel landen is dat nu minder). Maar er is ook bepaald dat landen dit mogen oprekken tot anderhalf jaar. In de praktijk betekent het dat nu officieel toegestaan is om onschuldigen (inclusief minderjarigen/kinderen) 18 maanden op te sluiten. Verder geeft de richtlijn EU-landen het recht om uitgewezen personen gedurende een periode van vijf jaar de toegang tot de EU te verbieden. " Een artikel ingevoegd door de Raad stelt een grotere flexibiliteit voor de administratieve autoriteiten voor in geval van een "noodsituatie", waarmee gewezen wordt op een ongewoon grote toestroom van onderdanen uit derde landen die een zwaar en onverwacht beroep doen op de bestuurlijke en gerechtelijke capaciteiten van een lidstaat."  (bron)

Evenzeer zorgwekkend is dat de definiëring van 'terugkeer' aangepast is, en mensen nu (makkelijker) teruggestuurd kunnen worden naar het land vanwaar ze de EU zijn binnengekomen.

De richtlijn is dan ook een oorlogsverklaring aan arme migranten, die internationaal veel ophef veroorzaakt. Evo Morales, de linkse president van Bolivia, schreef aan de vooravond van de stemming een aangrijpende open brief . Vandaag heeft de Venezolaanse president Hugo Chavez aangekondigd een olieboycot van de EU te overwegen als de richtlijn doorgaat. Ook internationale mensenrechtenorganisaties hebben ernstige kritiek op de richtlijn.

De Europese ministers moeten nu in juli in de vergadering van de Raad de boel formeel goedkeuren.

Zie ook: Vluchtelingen nergens meer welkom.