Bush heeft de vrije hand gekregen om handelsverdragen af te sluiten zonder tussentijdse inmenging van het Congres. Dit is vooral gericht op de vorming van de FTAA-vrijhandelszone voor het Amerikaanse continent. Maar het verzet in Latijns Amerika tegen de vrijhandelszone groeit.

Vlak voordat de Amerikaanse senaat in zomerrecces ging heeft ze op 1 augustus met ruime meerderheid een wetsvoorstel aangenomen dat President Bush de bevoegdheid geeft om internationale handelsovereenkomsten te sluiten zonder dat het Congres hem op de vingers kijkt. Eerder had deze ‘fast track’ wet al een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gekregen. Bush hoeft nu door hem afgesloten handelsverdragen alleen nog in zijn totaliteit ter goedkeuring voor te leggen aan het Congres. Congresleden kunnen geen amendementsvoorstellen indienen. Discussie over en invloed op de inhoud van handelsverdragen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu-effecten en arbeidsomstandigheden, wordt door de maatregel bijna geheel onmogelijk gemaakt. Het vorige vergelijkbare onderhandelingsmandaat voor de president werd in 1994 stopgezet tijdens Clinton’s eerste regeringsperiode, toen de republikeinen de meerderheid in het congres kregen.

De maatregel is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de vorming van de FTAA (vrijhandelszone van het Amerikaanse continent) in volle vaart doorgezet wordt. Dit is op z’n beurt weer belangrijk omdat mede onder invloed van de Argentijnse crisis een aantal Zuid-Amerikaanse landen steeds meer aanstalten maken om het eigen Mercosur-handelsblok te prefereren boven de continentale FTAA. Mercosur heeft traditioneel betere (handels)relaties met de EU dan met Noord-Amerika.

Verzet tegen het FTAA (of ALCA, zoals de Spaanstalige afkorting luidt) neemt in heel Latijns Amerika toe. Oppositionele groepen hebben opgeroepen voor een grote protestbijeenkomst in Quito, Ecuador, van 27 oktober to 1 november als de handelsministers van 34 landen van het Amerikaanse continent daar vergaderen.
(Bron: NRC-Handelsblad 02/08/02, IPS op Corpwatch: www.corpwatch.org/news/PND.jsp?articleid=3249)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)