Focus on the Global South heeft een korte film gemaakt over de WTO en de komende topconferentie in Hong Kong (13-18 december). De titel luidt : "WTO, Why is it REALLY BAD for you".

De documentaire (op cd-rom) duurt ruim 25 minuten en legt uit wat de belangrijke punten op de agenda zijn, en wat de problemen daarvan zijn. De documentaire eindigt met een oproep om de WTO uit het spoor te laten lopen; "No deal is better than a bad deal!".

Een kopie van de cd-rom kan bij XminY Solidariteitsfonds tegen kostprijs verkregen worden (2 euro, inclusief porto). U krijgt er dan tevens het eerste filmpje van Focus bij ("WTO, Why it is BAD for you") dat gemaakt werd voorafgaand aan de vorige WTO-top in Cancun, Mexico. Zie website van XminY) voor adresgegevens.


U kunt de film ook (gratis) downloaden van de website van Focus: website.

Indien gewenst kan XminY ook behulpzaam zijn bij het organiseren van een publiekelijke vertoning van de film, eventueel aangevuld met meer informatie over de WTO en de komende top.

Neem daarvoor contact op met: kh (ad) xminy (punt) nl

Donderdag aanstaande vergadert de 2e kamer met minister Brinkhorst over het WTO-beleid. Er is opgeroepen om daar heen te gaan om te zien of deze zich er wederom met een paar kwinkslagen vanaf kan maken. (zie oproep).
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door XminY.)