De voorlopige lijst sectoren die de EU aan de WTO-lidstaten wil aanbieden voor verdere liberalisering is uitgelekt en door GATSwatch gepubliceerd op hun website.

Het document werd op 6 februari door de Europese Commissie bezorgd aan de regeringen met de expliciete vermelding het niet door te spelen aan de nationale of Europese parlementen. Met de hete adem van anti-GATS activisten in hun nek, gaven een aantal regeringen hun parlement toch een beperkte kans de documenten in te kijken.

De documenten zijn nu ook te vinden op GATSwatch.


Samenvatting van de voorlopige lijst:


Volledige voorlopige lijst:


MFN uitzonderingen:

Website: http://www.gatswatch.org/

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door gatswatch.)