Zwitserse politieagenten die twee activisten tegen de G8-top in Evian lieten verongelukken, gaan vrijuit als het aan de rechter ligt.

ImageDe activisten Martin Shaw en Gesine Wenzel die zwaar gewond raakten bij de protesten tegen de G8 in Juni 2003 maken bezwaar tegen het in hun ogen onterecht oordeel van de zwitserse rechtbank in Lausanne. De rechtbank oordeelde dat de betrokken agenten die destijds tijdens een klimactie tegen de G8 top in Evian Martins en Gesines klimtouwen doorsneden, niet vervolgd zullen worden. De activisten eisen dat de betrokken agenten wel vervolgd worden en vinden dat de zwitserse politie zich moet verandwoorden voor hun acties. Ook eisen de activisten schadevergoeding voor hun medische behandeling.

Het 23 pagina tellende bezwaarschrift eist dat de agent die het touw doorsneedt, Michael Deiss en zijn collega Claude Poget aangeklaagd worden voor het in gevaar brengen van leven en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het onderzoek dat de rechtbank had ingesteld negeerd het feit dat de politie hun eigen G8 top richtlijnen links liet liggen. Deze richtlijnen stelden zeer duidelijk dat er in dit soort situaties met actievoeders overlegd zou worden om zo tot een geweldloze oplossing te komen en ook het recht van meningsuiting te waarborgen. In het bezwaarschrift wordt ook ingegaan op het feit dat de agent Claude Poget meerdere valse verklaringen heeft afgelegd die duidelijk niet overeenkomen met wat videobeelden duidelijk laten zien. Ondanks het feit dat het onderzoek van de rechtbank ruim 18 maanden op zich liet wachten, blijven er veel vragen onbeantwoord over wat er echt gaande was tijdens de G8 top in Evian vorig jaar. Een van de onopgehelderde punten is het feit dat de verschillende politiemensen die tijdens dit incident op de brug aanwezig waren niet dezelfde voertaal hadden. Het bezwaarschrift stelt het duidelijk: hoe kunnen politieteams gevormd worden als er onderling niet eens gecommuniceert kan worden? Had de zwitsers-duitse versterking het recht om bevelen uit te voeren ook als ze hun commandant van de zwitsers-franse politie niet konden verstaan? Wat was er tegen Poget gezegd in het telefoon gesprek in het cruciale moment net voordat het touw was doorgesneden? Wat waren de bevelen en door wie waren ze gegeven?

Activist Gesine Wenzel vraagt zich af; Hoe is het mogelijk dat wij schuldig zijn gevonden voor het in gevaar brengen van het wegverkeer door van een brug af te hangen en dat de agenten die ons bijna hadden gedood er vanaf komen zonder enige rechtzaak? Hoe kunnen mensen nog steeds geloven dat ze leven in een democratisch land als er zo duidelijk met twee maten gemeten wordt?

Op 1 Juni 2003 sneed de zwitserse politie de klimtouwen door van twee activisten die aan een viaduct hingen en zo de weg blokkeerden voor een delegatie op weg naar de G8 bijeenkomst in Evian. Ondanks dat de politie was gewaarschuwd dat er mensen onderaan de touwen hingen, sneden de agenten toch de klimtouwen door waarbij de activist Martin Shaw 20 meter viel. Hij overleefde de val maar raakte zwaar gewond. Hij heeft inmiddels meerdere operaties doorgaan. Hij is nog steeds in heftige pijn en en doet een poging te revalideren. Zijn mede activist Gesine Wenzel aan het andere einde van het klimtouw werd geredt door activisten die het touw vastgrepen. Zij heeft een zwaar trauma opgelopen is daar op het moment voor in behandeling. Ze hebben beiden geen excuses aangeboden gekregen van de zwitserse autoriteiten of laat staan enige compensatie. Ze zullen hun verdere leven doormoeten met de consequenties van dit tragische ongeluk.

Links en achtergrond info:

Demonstrant G8 gewond

Politie bevestigt oorzaak zwaar gewonde

Zwitserse ambassade in Barcelona 80 uur lang bezet!

Zwitserse consulaat in Amsterdam bezet

www.indymedia.nl/nl/2004/08/20764.shtml G8 klimmers veroordeeld

Fotos van de klimactie(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Aubonne Brug steungroep.)