Op 6 september wordt in Utrecht een symposium georganiseerd over alternatieven voor het neoliberale economische systeem.

Grenzen aan de Markt - Naar een Solidaire Economie

6 september 2003 Dag van Alternatieven
ROC, Amerikalaan 109 te Utrecht 10.00 18.30 uur


Op 6 september 2003, enkele dagen voor het begin van de ministeriële vergadering van de wereldhandelsorganisatie WTO in Cancún, Mexico, wordt in Nederland een uitgebreid symposium georganiseerd over alternatieven voor het heersende neoliberale economische systeem.

De dag wordt georganiseerd door XminY Solidariteitsfonds en het project Vóór de Verandering.

Op dit symposium worden debatten gehouden en tal van workshops verzorgd door verschillende organisaties. De workshops gaan over alternatieve op diverse terreinen
zoals landbouw, arbeid, uitkeringsafhankelijkheid, publieke sector en privatisering, sociale zekerheid, zorg, wonen, regionale economie, milieu, geld en internationale
samenwerking. Onder andere Strohalm, Vereniging Milieudefensie, Both Ends, Corporate Europe Observatory, Sjakuus, Solidariteit, de Socialistische Partij, Stichting
Aarde, Vereniging Solidair, GroenLinks, Vrouwen Alliantie en XminY zullen een workshop verzorgen.

Deelnemen
Je kunt je voor deelname opgeven bij XminY. Opgeven kan per e-mail of per telefoon 020-6279661 (vragen naar Kees Hudig). Bij opgave naam, postadres en, indien je daar over beschikt, e-mail adres vermelden.
Aan het symposium kunnen maximaal 300 personen deelnemen. Daarom is het raadzaam je snel aan te melden.
Tevens willen we je vragen om, indien je het kunt betalen, 10 euro over te maken op giro 609060 van XminY te Amsterdam onder vermelding van Symposium 6 september. Dit als bijdrage in de kosten.

Bij aanmelding ontvang je enkele weken voor het symposium het definitieve programma en een reader met daarin opgenomen bijdragen van sprekers en van de organisaties die de workshops verzorgen.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)