Het Footprint Manifest verklaart duurzame leefstijlen tot een kwestie van mensenrechten

ImageNa historische dramas als de slavernij, de holocaust en de apartheid, is er nu sprake van een stil mondiaal duurzaamheidsdrama. De rechten van de armen èn van volgende generaties worden ernstig geschonden. En we bedreigen zelfs onze eigen gezondheid. Het komt voor een belangrijk deel door te grote en te veel Mondiale Voetafdrukken, ofwel door onze eigen Footprints.

Het Duurzaamheidsdrama

1. De stille genocide van arme kinderen/mensen. Elke dag sterven er wereldwijd meer dan 30.000 kinderen, door gebrek aan voldoende voedsel en basisgezondheidszorg. Ofwel: uit pure armoede.

2. De vernietiging van de mondiale ecosystemen. De kwaliteit en kwantiteit van de natuur, de basis van ons leven, gaan langzaam maar zeker nog verder achteruit. Klimaatverandering, het uitsterven van planten- en diersoorten en de ernstige luchtvervuiling zijn slechts enkele van de symptomen. De gezondheid en veiligheid van ons allen, maar ook van onze kinderen, kleinkinderen en van volgende generaties, staan op het spel.

Structurele oplossingen

1. Erken de rechten van ieder mens op een eerlijk deel van de mondiale gebruiksruimte en hulpbronnen, en handel hier naar, privé en op het werk.

2. Respecteer de grenzen aan de draagkracht van de mondiale ecosystemen. Duurzame leefstijlen, ecodesign en duurzame technieken, en ook geboorte-beperking zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat ons te doen staat

1. Ontwikkel een duurzame leefstijl. Live simply so that others may simply live, zoals het zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt. *

2. Verklein uw Mondiale Voetafdruk tot het niveau van het eerlijk aarde-aandeel van 1,8 hectare. Maak bijvoorbeeld een tien-jarenplan en gebruik al uw creativiteit (en dat van anderen) om het duurzaamheidsniveau te bereiken. Zie www.voetenbank.nl en www.footprintnetwork.org .

3. Ontdek hoe aantrekkelijk duurzaam leven kan zijn: rustiger, gezonder, lekkerder producten, gevarieerder en bovendien: rechtvaardiger.

* Zie de sites: www.biofair.nl, www.dekleineaarde.nl, www.milieucentraal.nl en www.werelds-wonen.nl .

Duurzame leefstijlen: een kwestie van mensenrechten
(En van dieren trouwens)

September 2005, Duurzame Dinsdag, Jan Juffermans (Boxtel), Rix Kijne (Deventer) en Hans Opschoor (Den Haag)

Alles over de Mondiale Voetafdruk op www.voetenbank.nl. Nieuw is www.vakantievoetafdruk.nl.
Het 'Living Planet Report 2004', met 148 landen-footprints, kun je downloaden op www.ecofoot.net
.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Rix Kijne en Jan Juffermans.)