De Italiaanse Ongehoorzamen (de voormalige Witte Overals) hebben besloten acties te organiseren en eigen debatten in het kader van het ESF in Florence. Een uitleg.

In een korte aankondiging liet Luca enkele dagen geleden weten welke lijn de ongehoorzamen gevolgd hebben met betrekking tot het ESF in Florence. De Ongehoorzamen zijn de voortzetting van de zogenaamde Witte Overals, die in Genua meer dan 10.000 mensen op de been wisten te krijgen die door de politielinies probeerden te drukken met behulp van schilden en zelfgebreide lichaamsbepantsering (en genadeloos door de politie bestreden werden)

Beste vrienden, vriendinnen, broeder, zusters en gewone bekenden,

Ik schrijf even wat woorden om aan te kondigen dat wij als beweging van ongehoorzamen er na flink wat moeite in geslaagd zijn een klein programma op poten te zetten voor de dagen van het Europees Sociaal Forum. Morgen, 29 oktober, zullen we op alle netwerken een wat uitgebreider stuk doen rondgaan over wat er volgens ons gaande is in het ESF. In het kort doe ik al wat van onze voorstellen toekomen en vooral praktijken, maar die natuurlijk voortkomen uit politieke afwegingen.
Als ongehoorzamen hebben wij geprobeerd om deze val te omzeilen die het Forum voor de radikale bewegingen vormt. En we zijn het onderwerp geweest van een eindeloze serie politieke operaties van de kant van zowel de Italiaanse regering (criminalisering, inperking van burgerrechten, terrorisme) als sociaaldemocratisch links (geweldloosheid die ideologisch en functioneel de kant kiest van pseudo-oppositie, het spectaculariseren van het evenement zonder conflicten, legitimering van het gehele parlementaire circuit na Genua) maar ook van de kant van de zichzelfnoemende antagonisten die allerminst tot iets vergelijkbaars vervallen, maar die weinig anders doen dan hun eigen navel bekijken.

Wij hebben ervoor gekozen om niet geisoleerd te blijven staan, maar ook niet platgewalst te worden. We zijn kritisch en bewust dat we niet alleen ons eigen rolletje spelen, wat ons weinig boeit, maar betrokken zijn bij de feitelijke ontwikkeling van de beweging van bewegingen (of bewegingen van mondiaal verzet). Al de eerdergenoemde groeperingen hebben er belang bij om ons terug te brengen naar het tijdperk vóór Seattle. In die zin zijn de drie sectoren het eens over een zaak: ze willen liefst aanpakken.

Wij denken als volgt te handelen:
Voor alle Ongehoorzamen begint het forum op 6 november. Alleen niet in Florence, maar aan de Europese grensovergangen. Wij zijn van mening dat het échte forum zich keert tegen de sluiting van de grenzen en daadwerkelijke acties van ongehoorzaamheid uitvoert, DIRECTE ACTIES aan de grenzen, voor een vrij Europa.
Vervolgens stellen we iedereen voor om de 6e bijeen te komen, liefst nog bij daglicht bij de grensovergangen (we zullen aangeven welke) om te reageren op eventuele blokkades.
Op de 7e hebben we acties in gedachte
Op de 8e discussies en debatten (in aparte voorstellen zullen we inhoudelijke voorstellen toelichten, en die aanvullen met alle voorstellen en reacties) en s avonds om 21.00 een Algemeen Overleg van Europese Ongehoorzamen.
Op de 9e manifestatie
Op de 10e plenaire vergadering van het hele ESF (opdat iedereen daaraan deelneemt!!)

Aan de grens willen we een groot casino maken, omdat het een werkelijk Europees strijdterrein is, en niet alleen In Florence maar overal. Er zullen honderden en honderden kameraden (m/v) zijn en alle journalisten van de wereld. Het is duidelijk dat dit een politieke actie is, en we denken dat die meer waard is dan alle debatten. Wij stellen voor dat acties van ongehoorzaamheid gelijktijdig op verschillende plekken aan de grens uitgevoerd worden.

Ons convergentie-centrum zal het Palastport zijn (een afgehuurde paardenrenbaan waar zon 5000 mensen in kunnen, KS) en zal genaamd worden NO WORK NO SHOP. Het is een plek die open is voor allen, ook degenen die deelnemen aan andere experimenten zoals de Hub, het interesseert ons niet zo om er een etiket op te plakken. Tegelijkertijd zal het duidelijk zijn dat we diegenen die ons haten of beledigen, niet door ons uitgenodigd zullen worden. De rest is open. Het centrale thema wordt de communicatie-guerrilla en er zal een experiment uitgevoerd worden om gezamenlijk (met wie dat wil) satelliet-tv (die zelfs in Irak te zien is!!) en -radio te maken. Daarnaast zullen we het debat over tijdschriften voeren en andere zaken. Wij denken dat we met meerdere duizenden zullen zijn. Binnenkort communiceren we verder.

Luca

Tot zover de brief. Ondertussen is de eerste genoemde dag al geweest. En zijn er grensposten ontmanteld, oa. bij Triest. Verder rijdt er de 8e een (of meer?) speciale Ongehoorzame trein naar Florence. Verslagen zijn oa. Te vinden (deels in het Engels) bij Radio Sherwood: (gedeeltelijk engels)
En natuurlijk Indymedia Italië (maar daar hoofdzakelijk Italiaans):
O ja, en Oriana Fallaci (voor de jongeren onder ons; de Naomi Klein van de jaren 70) die eerder al een schotschrift tegen islamieten schreef na de aanslagen van de 11e september, heeft een doldrieste aanval op de ESF-gangers gelanceerd en ze in een opiniestuk voor fascisten (en nog veel meer) uitgemaakt.

Zie voor het
programma van No Work No Shop:

En dat van de Eurohub:

Voor een overzichtsartikel van de verschillende posities ten aanzien van het ESF zie: http://www.globalinfo.nl/article/articleview/108/1/1/

Op Globalinfo.nl zal regelmatig een actuele updeet van de ontwikkelingen te lezen zijn.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door diversen.)