Begin juni 2003 vergaderen de Grote 8 in Evian in Frankrijk. Er zal tegen geprotesteerd worden.

Uitnodiging voor eerste overleg Nederlandse G8 mobilisatie
Donderdag 20 februari om 20:00 in Amsterdam

De jaarlijkse vergadering van de Grote, Greedy, Gevaarlijke Acht (kortweg G8) vindt dit jaar plaats in Evian, een klein plaatsje in de Franse Alpen. De regeringsleiders van de UK, Frankrijk, Italie, Duitsland, Japan, Canada, de VS en bijzit Rusland zullen samen met vele afgevaardigden van het bedrijfsleven proberen de hobbels op de weg naar de Jachtvelden van de Vrije Markt weg te nemen. Vrijheid voor het bedrijfsleven ten kosten van en autonomie van de mensen en locale overheden. Vrijheid om de kloof tussen arm en rijk te vergroten en om ongestoord het milieu te verkloten. Wij zijn het niet alleen totaal oneens met deze doelstelling, het is ook nog eens volkomen ondemocratisch om deze onderwerpen die iedereen aangaan in zo'n select gezelschap te bespreken (lees: regelen).

Een aantal groepen in Frankrijk hebben dezelfde mening en zijn enige tijd geleden begonnen met de organisatie van een anti-kapitalistisch dorp, voor het showen van onze alternatieven en als een actiekamp tegen de G8 top. Omdat er wordt aangenomen dat het toch totaal onmogelijk zal zijn om in de buurt van het conferentie centrum in Evian te komen is het ook niet de doelstelling van het actiekamp om dit te proberen. Hoewel de repressie waarschijnlijk in voldoende mate aanwezig zal zijn, zal zij niet worden opgezocht. Het is de bedoeling ruimte te houden voor een eigen agenda en programma.

Iemand van A SEED naar een voorbereidings bijeenkomst geweest en dit leverde een beter beeld van de stand van zaken. Franse groepen hebben verschillende werkgroepen gevormd en ze zijn druk bezig met de voorbereidingen. Tot nu toe hebben ze nog niet zoveel internationale contacten, maar er wordt wel uitgegaan van internationale bijdragen aan het kamp. Vanuit Nederland zullen waarschijnlijk diverse groepen iets rond de G8 willen doen, en er zoemen her en der al wat ideeen rond. A SEED is van plan een biologisch wijk (of barrio) aan het anti-kapitalistische dorp toe te voegen. Hier willen we aandacht schenken aan onderwerpen als boerenstrijd, biologische landbouw, de strijd tegen gentech en toenemende macht van internationale supermarktketens. Ja, ja, dit heeft allemaal met de G8 te maken. Verder proberen we voor onze wijk ook de practische zaken te regelen: tent, voedsel, video-beamer etc..

Er zijn in Zwiterland ook nog andere groepen bezig met een eigen mobilisatie. We proberen op het moment die twee groepen bij elkaar te brengen. Hiernaast schijnen socialistische groepen met een kamp aan de overkant van het meer van Geneve bezig te zijn. Dit is prima en houden we het liefst zo.

Kortom, het is tijd voor een eerste bijeenkomstje in Nederland. Whet overleg op de 20ste is niet alleen voor het Bio-dorp, maar ook voor de algemene Nederlandse mobilisatie voor de G8. Maar uiteraard hopen we wel feedback en hulp te krijgen voor ons plan.

Als je 20 februari niet kunt komen, maar wel mee wilt doen en op de hoogte wilt blijven, stuur dan even een emailtje naar
Agenda
20:00 begin, voorstelrondje
20:15 Introductie en laatste update
20:30 brainstorm, discussie algemene voorbereiding. Wie wil wat en welke
groepen moeten we erbij betrekken?
21:15 bio-barrio plan. korte uitleg en discussie. Wie willen er aan dit
project meedoen?
21:45 mogelijke locale activiteiten en mobilisatie
22:15 taakverdeling en nieuwe afspraken
22:30 einde (uiterlijk)

Tijd en plek:
Donderdag 20 februari om 20:00 in Het Lab, Jodenbreestraat 24, Amsterdam (onder het Fort van Sjakoo)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door ASEED.)