Er wordt van alles georganiseerd in het kader van de globaliseringsbeweging. En dat heeft gevolgen voor de lokale omstandigheden van acties en campagnes. CIA-infocafe organiseert zondag een discussie-bijeenkomst.

Zondag 23 februari 03
Informatie en discussiebijeenkomst over: Veranderende lokale omstandigheden voor internationale campagnes.

De omstandigheden voor campagnes rond internationale economische kwesties (globalisering) zijn de laatste jaren flink veranderd. Recente gebeurtenissen zoals het 1e Europese Sociale Forum in Florence en het 3e World Social Forum in Porto Alegre afgelopen januari, hebben belangrijke gevolgen voor het internationale panorama, en vooral ook voor de lokale dinamiek.
We willen je graag uitnodigen om deel te nemen aan een discussie over de huidige ontwikkelingen binnen internationale campagnes, over hoe om te gaan met deze Forums, en hoe ze groepen die werken aan lokale mobilisaties beinvloeden.
Tevens zal er informatie gegeven worden over komende gebeurtenissen en campagnes: de anti-GATS-campagne, de g8-top in Evian, Frankrijk en de WTO-top in Cancun, Mexico.

Mensen die in Florence, Porto Alegre en Davos (WEF) zijn geweest en anderen die actief zijn in internationale campagnes zullen daar aan het woord komen. Na enkele korte inleidingen zal er een gesprek plaatsvinden over de gewenste toekomstige ontwikkeling.

De spreektaal zal engels zijn
De bijeenkomst vindt plaats in het CIA-info-café op zondag 23 februari van 16.00-19.00 uur
3e Oosterparkstraat 166 Amsterdam
meer info: Eyfa (vraag naar Mayo) 020-6657743,

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Eyfa.)