Op zaterdag 8 februari is er in Utrecht een informatiedag over privatisering en het GATS-verdrag.

Informatie-middag over privatisering en GATS
Zaterdag 8 februari
13.00 - 17.00 uur De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht

Privatisering is een van de meest kenmerkende economische tendensen van deze tijd. Internationaal en nationaal economisch beleid is er veelal op gericht, meestal in samenhang met de bevordering van zogenaamde vrije markten. In het bijzonder actueel zijn de ontwikkelingen op het gebied van de GATS-onderhandelingen, de vrijmaking van de handel in diensten. Privatisering van (overheids)diensten heeft vaak vergaande gevolgen voor de gebruikers en werknemers. Toch wordt er weinig aandacht besteed aan de achtergronden en oorzaken van privatisering en de mogelijke alternatieven. Dat is de reden dat we een speciale middag georganiseerd hebben.

Programma:

13.00 14.15: Drie inleidingen:
*) Een algemene schets van de achtergronden van privatisering (Lou Keune, Univ. van Tilburg)
*) Privatisering en de GATS-onderhandelingen (Mirjam vander Stichele, SOMO)
*) Public Private Partnerships (Ted van Hees, Eurodad)

14.15 14.45: Drie cases
*) Privatisering in de energie-sector (Bart Brugmans, WISE)
*) GATS-onderhandelingen en onderwijs (LSVB)
*) Gezondheidszorg en de vrije markt (Marjan Stoffers, WEMOS)

14.45- 15.00: pauze

15.00 16.45: Drie keer mogelijk tegenwicht:
Korte paneldiscussies over
*) GATS en het parlement
*) GATS en vakbonden in Nederland
*) Activiteiten in het kader van Europese actiedag op 13 maart

Na afloop van het programma is er nog tot 18.00 uur de tijd om in de wandelgangen na te praten en informatie uit te wisselen.

De informatiedag is een initiatief van XminY Solidariteitsfonds en het project Voor de Verandering, ism. SOMO en Corporate Europe Observatory.

Er kunnen maximaal tachtig personen aan het programma deelnemen. Voor aanmelding of meer informatie:
X minY Solidariteitsfonds (Kees Hudig), De Wittenstraat 43 Amsterdam, tel. 020-6279661, email