Ter voorbereiding op het Nederlandse EU-voorzitterschap: een vergadering voor activisten

ImageEuropese Unie NEE! Nederland opheffen JA!

In de tweede helft van 2004 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Het Nederlandse Basta netwerk roept op tot actie. Basta is een landelijk netwerk van basisdemocratische en antikapitalistische samenwerkingsverbanden uit onder meer Utrecht, Amsterdam, Groningen, Wageningen en Leiden. Basta is van mening dat het Nederlands voorzitterschap niet geruisloos voorbij mag gaan. Door de lokale Basta groepen worden tussen nu en het einde van het jaar een serie activiteiten georganiseerd rond de Europese eenwording. Enerzijds zijn dit studiebijeenkomsten en publieke discussies, lezingen en andersoortige informatieve bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staat het EU beleid en de mogelijke alternatieven voor een grensloze samenwerking tussen mensen centraal. Anderzijds gaat het om protestacties tegen in Nederland geplande EU bijeenkomsten.Tijdens het voorzitterschap zijn er talloze momenten waarop Europolitici en Eurocraten ons land bezoeken voor bijvoorbeeld ministersbijeenkomsten en conferenties, rond tal van onderwerpen zoals onderwijs, defensie, milieu en handelsbeleid. Tezamen met de Europese verkiezingen van 10 juni 2004, vormen deze bijeenkomsten volgens Basta een mooie gelegenheid om te protesteren tegen hun kapitalistisch Fort Europa. Basta roept daarom op tot actie en omdat deze er niet vanzelf komt nodigen wij groepen, collectieven, organisaties en individuele activisten uit voor een:

Landelijke vergadering over het Nederlands EU voorzitterschap van juli t/m december 2004

ZATERDAG 3 APRIL 2004
Plaats: Eurodusnie, Vrijplaats Boerhaavelaan Leiden

PROGRAMMA

13:00 Ontvangst met koffie en thee

13:30 Introductie Bastanetwerk

- Wat is basta, wat voor doelstelling heeft het netwerk en welke organisaties nemen er aan deel. Hoe ziet Basta de verdere organisatie en coördinatie van anti EU activiteiten voor zich?

14:00 Overzicht over de gebeurtenissen rond het Nederlands voorzitterschap

- Wat weten we? Wat staat er op de EU agenda. Waar vindt wat plaats? Wat is de politieke agenda voor het voorzitterschap.
-
14:30 Presentatie van mogelijke actiegevoelige momenten tussen juni en oktober 2004 zoals:

- Europese verkiezingen van 10 juni
- Informele Raad voor Concurrentievermogen (EZ/OCW) in Maastricht 2/3 juli.
- Informele bijeenkomst Ministers van Onderwijs en Cultuur (OCW) in Rotterdam 12-14 juli
- Landbouwtop in Lisse/Noordwijk 5-7 september
- Informele bijeenkomst van de Europese defensieministers in Noordwijk 17-18 september

Tijdens deze presentaties zal meer worden verteld over de politieke agenda van deze bijeenkomsten (voor zover bekend), de omstandigheden ter plaatse en mogelijk al bestaande initiatieven voor actie. Er zijn overigens nog tal van andere bijeenkomsten, grotendeels later in het jaar, zoals een conferentie over Sociaal beleid in Amsterdam op 8 en 9 november. Een overzicht hiervan vind je op de onder deze uitnodiging vermelde websites.
Mocht jouw favoriete actiemoment ontbreken en /of iets te presenteren hebben vragen we je liefst voor 22 maart contact met ons op te nemen zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken om jouw punt aan de agenda toe te voegen.

15:30 pauze

16:00 opsplitsen in werkgroepen rond verschillende 'actiemomenten'

17:30 afsluitende plenaire vergadering
- Verslag uit verschillende werkgroepen, feedback en het maken van vervolg afspraken.

18:00 eten

Benefiet voor Stem Blanco campagne

Voor wie zin heeft is er aansluitend nog een spetterend benefiet. Dusnieworld, de mondiale werkgroep voert namelijk een campagne om blanco te stemmen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni aanstaande (zie de oproep op http://eu2004.eurodusnie.nl). Op het programma staan film, (ska)bands en DJ's... Zie voor meer informatie over het programma de Eurodusnie website http://eurodusnie.nl

AANMELDEN VOOR DE VERGADERING

Wanneer je van plan bent te komen, geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door, zodat wij het programma optimaal kunnen voorbereiden. Aanmelden doe door een email te sturen aanof per telefoon 071 5173019. We horen dan graag van je rond welk EU moment jij of jouw organisatie een actie wilt (helpen) organiseren. Vertel ons ook of je blijft eten. Blijven slapen behoort trouwens ook tot de mogelijkheden.

ACHTERGRONDEN BIJ BASTA ACTIVITEITEN TEGEN EU

Wat begon als een beperkt economisch samenwerkingsproject tussen enkele Europese landen is inmiddels uitgegroeid tot een van de machtigste economische conglomeraten ter wereld: de Europese Unie. De uitbouw van de Europese Unie valt te beschouwen als het onvermijdelijk gevolg van de voortdurende schaalvergroting en kapitaalconcentratie binnen het internationale kapitalisme. De interne markt, de euro, de enorme infrastructuurprojecten, Europese vrijhandelswetgeving, deregulering: alle 'hoogtepunten' van de EU-wetgeving van de afgelopen decennia staan volledig ten dienste van het Europese kapitaal, en kwamen ook onder druk van dit bedrijfsleven tot stand. Met de belangen van de bevolking van de Europese landen had dit niets te maken; deze bevolking had over deze beslissingen dan ook in het geheel niets te zeggen.
Steeds meer politici tonen zich tegenwoordig voorstander van de uitbouw van de Unie tot een zelfstandige politieke en militaire macht. Opvallend veel 'linkse' politici geloven werkelijk dat de Europese Unie een vrede en welvaart verspreidende democratische federatie kan worden. Wij daarentegen wijzen de Europese Unie af, als een kapitalistische constructie die enkel de belangen van de economische en politieke elites dient. Dit is de geschiedenis, het heden, en ongetwijfeld ook de toekomst van de Europese Unie.
Basta plaatst zich in een historische traditie van het wereldwijd, anti autoritair verzet tegen kapitalistische projecten zoals de Europese Unie. Basta distantieert zich nadrukkelijk van groeperingen die vanuit nationalistische en vaak racistische motieven zich afzetten tegen de Europese Unie en het behoud van de natiestaat bepleiten. Wij bepleiten het opheffen van alle grenzen, of die nu nationaal of europees zijn, en verwerpen zowel nationalisme als eurocentrisme.
Het verzet tegen de Europese Unie wordt enkel noodzakelijker nu er een Europese Grondwet wordt ontworpen, waarin schaamteloos de kapitalistische uitgangspunten van de Unie tot constitutioneel keurslijf wordt gebombardeerd. De strijd tegen dit Europa van uitsluiting, uitbuiting en volksverlakkerij zal onverminderd doorgaan!

Bronnen:

Basta webstek: http://www.bastanetwerk.nl
Eurodusnie webstek over het voorzitterschap: http://eu2004.eurodusnie.nl
Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft ook meer informatie over het komend voorzitterschap.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Basta Netwerk.)