Actieparade op zaterdag 22 mei in Wageningen

De afgelopen 10 jaren hebben de Universiteit van Wageningen en een aantal van haar onderzoeksinstituten zich zeer toegelegd op de zogenaamde Life Sciences. Life Sciences is een ander woord voor gentechnologie en daaraan gerelateerde onderzoeksgebieden. Het enthousiasme was zo groot dat onder de gemeentegrens bordjes van Wageningen zelfs een bord hing met City of Life Sciences. Op onderzoek naar biologische oplossingen werd in die jaren meer en meer bezuinigd en de biologische vakgroep werd opgeheven. Het is bekend dat veel gentechexperimenten mislukken en niets opleveren. De wereld zit niet te wachten op genetisch gemanipuleerde organismen en Europa al helemaal niet. Veel bedrijven hebben hun gentechondezoekscentra in Europa opgedoekt en van het grote enthousiasme voor gentechexperimenten is vandaag de dag nog maar weinig over. Ook bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen geven aan veel meer baat te hebben bij andere landbouwkundige oplossingen.

Gentechvrije zones
Ondanks alle PR van het bedrijfsleven is er nog steeds veel weerstand tegen genetische manipulatie. De afgelopen jaren hebben al vele Europese regio's, steden en dorpen zich tot gentechvrije zone verklaard en dat aantal groeit nog steeds. Alleen in Frankrijk al hebben zo'n 1000 burgemeesters hun gemeentes gentechvrij verklaard en in België gaat het om een op de drie Belgische gemeenten. Verder hebben onder andere de regio's Toscane, Salzburg, Wales en Sleeswijk-Holstein zich uitgeroepen tot gentech vrije zone.
De Europese burgers hebben zich in ruime meerderheid en meerdere keren uitgesproken tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. Het is merkwaardig dat in zo'n klimaat een Landbouwuniversiteit als Wageningen toch wil blijven focussen op gentechnologie. Hoe lang kan een universiteit zich veroorloven om doof te blijven voor de wensen van de bevolking? Hoe lang wil een gemeente doorgaan met zich te profileren met een omstreden en dubieuze technologie?

Wij roepen hierbij de gemeente Wageningen en de landbouwuniversiteit op om de koers drastisch te wijzigen en een gentechvrije zone te worden.

Gentech Vrije Parade
Om aandacht te schenken aan de negatieve kanten van genetische manipulatie en om de bevolking en politici warm te maken voor een gentech vrij Wageningen organiseren we een tocht door de stad. Een kleurrijke en muzikale stoet die vertrekt vanaf de biologische en gentechvrije kraampjes op de Markt, zal onder andere aandacht schenken aan lokale gentech bedrijven. In en rond de gemeente Wageningen worden volop proeven gedaan met versleutelde gewassen, meestal binnen, maar soms ook buiten. Met name Plant Research International manipuleert er flink op los.

Gentech Etiketten
Er wordt een supermarkt aangedaan. Afgelopen 18 april is de nieuwe etiketteringsregelgeving van de Europese Unie in werking getreden. Als er genetisch gemanipuleerde ingrediënten in een product zitten moet dat nu duidelijk op de verpakking staan. Vanwege de weerstand van consumenten in veel landen durven de meeste producenten en supermarkten er niet aan genetische gemanipuleerde organismen (GGOs) massaal te verwerken of in de schappen te zetten. Ook in Nederland moeten we die druk groot genoeg houden om dit zo te houden. Het inwerking treden van deze regelgeving vergroot wel de kans dat er binnenkort nieuwe gemanipuleerde variëteiten worden toegelaten; zowel voor de teelt als voor consumptie. Wij hopen dat de EU kritisch blijft en niet zwicht voor de druk van de agro-industrie, de WTO, de VS en andere grote producenten van GGO's.

Verzet
Het is goed dat mensen zich actief tegen GGOs blijven verzetten. Alleen zo kan voorkomen worden dat GGOs binnenkort massaal in ons voedsel en in het milieu voorkomen en dat de greep van het bedrijfsleven op de boeren en de voedselproductie wereldwijd blijft toenemen. Voorkom de teelt van GGOs op de velden en maak aan de supermarkten duidelijk dat we geen genetisch gemanipuleerde producten willen.

Help mee om van Wageningen de eerste gentech vrije zone te maken en doe mee aan de tocht en actie! Om 13 uur wordt er verzameld op de Markt.

's Avonds is er in samenwerking met de Boerengroep Wageningen een informatieavond over genetische manipulatie en de toekomst van gentech in Wageningen. Tijd en plek worden nog bekend gemaakt.

Als je wilt helpen of als je vragen hebt kun je contact opnemen met

Verdere informatie:
In Nederland is Milieudefensie al begonnen met een campagne om gemeenten gentech vrij te krijgen. Zie website Milieudefensie en website FOEE.
Informatie over de nieuwe etiketteringsregels van de EU is te vinden op: website ASEED

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Aseed.)