Image
WTO versus demokratie
Op deze pagina vind je links met nieuws en achtergronden over de WTO-top die op 21 juli in Genève begon. De pagina wordt dagelijks bijgewerkt.


 

* Algemene informatiebronnen die al jaren over de WTO berichten:

- TWN Info Service on WTO and Trade Issues (Third World Network): 

- International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD):
met oa.:
Bridges Weekly News Digest en Bridges Monthly Review
En nu met speciale aandacht voor de top:
WTO Mini-Ministerial: Geneva, July 2008 en WTO Ministerial updates in English

  * De berichtgeving van de internationale nieuwsmedia is te vinden op:

Internationale newsmedia
(of doorklikken vanaf http://news.google.nl naar ander land naar keuze (berichtgeving is vergelijkbaar)

 


Vóór 17 juli:

  * "Focus on Trade, Nr 140: Special issue on the global food crisis," door Focus on the Global South van mei 2008.
Met ondermeer:
- "How to manufacture a global food crisis, lessons from the World Bank, IMF and WTO," door Walden
Bello
- "Hunger and food crises: a view from the ground," door Shalmali Guttal
- "Food crisis ecposes failings of India's economic reforms," door Afsar Jafri
- "Price hikes hit the poor, even in Thailand," door Jacques-chai Chomthongdi
- "Philippines: supply crunch rocks weak agriculture sector," door Mary Ann Manahan
- "Food crisis symptom of dubious liberalisation," door Aileen Kwa
- "The time has come for la Via Campesina and food sovereignty," door Peter Rosset

* "Doha Deal on Services Poses Real Perils," door Walden Bello van 15 juli 2008. Oorsponkelijk gepubliceerd in de Bangkok Post
Bello gaat in op de grote druk die de VS en de EU rond de WTO-top uitoefenen op de ontwikkelingslanden om consessies te krijgen op gebied van diensten, waaronder verdere liberalisering van financiële diensten. Hij geeft aan dat dit zeer gevaarlijk is en dat huidige financiële crisis in feite noodzaakt tot regulering (en niet liberalisering). De arme landen moeten niet alleen de oneerlijke voorwaarden in de tariefvoorstellen voor landbouw en NAMA afwijzen, maar ook de elke dienstenakkoord afwijzen dat hen mee zal trekken in de "beangstigende maalstroom van de ongereguleerde wereldwijde financiële sector".

* 78 internationale organisaties wijzen in een open brief de nieuwe concept onderhandelingstekst van 27 mei voor de besprekingen over dienstenliberisering resoluut van de hand. De brief is op 16 juli verzonden aan alle landendelegaties bij de WTO, met afschrift naar de WTO-leiding.

 

 17 juli 2008:

* "Geneva Update: The absurdity of Doha: how can ministers accept this deal?", door Carin Smaller en Anne-Laure Constantin van TIP/IATP van 17 juli 2008
Met ondermeer:
"Mr. Lamy's gamble: what are the chances of a Doha deal?"
"A lost vision: how did things get so complicated?"
"Disconnected from reality: will trade ministers turn their backs on the global crises?"
"Looking for something different: the need for new leadership"
"Important data to remember"

* Persbericht van het Center for Economic and Policy Research (17 juli 2008): "WTO Negotiations Face Significant Challenges: CEPR Analysis - Seeing Few Gains Ahead from Doha Round, Developing Nations Are Reluctant to Abandon Food Security"
Volgens het CEPR heeft het WTO-beleid tot nu toe geen positieve ontwikkelingsresulaten opgeleverd voor de grote meerderheid van lage- en middeninkomenslanden en met de stijgende voedselprijzen en de internationale financiële crisis zijn de regeringen van de ontwikkelingslanden nog meer terughoudend om WTO-akoorden te tekenen die in feite door de rijke landen zijn opgesteld. De CEPR onderzoekers duiden op vijf factoren die de WTO-top van volgende week in problemen kan brengen.

* Op 17 juli reageerden de ACP-landen op het nieuwe 'bananen'-besluit van de EU. De EU wil de invoertarieven voor bananen uit Latijnsamerika te verlagen. Dit betekent volgens de ACP een "dodelijke slag" voor bananenexporteurs uit de ACP-landen, en het zal de ontwikkeling en de armoedebestrijding daar ernstig schaden.

 

18 juli 2008:

Persverklaring van het Seattle to Brussels Network van 18 juli 2008 waarin deze haar grote bezorgdheid uitspreekt over de opstelling van de EU in de aanloop naar de mini-ministeriële top van de WTO in Genève.

  * Een analyse van de Boliviaanse president over de Doha Ronde van 18 juli met zijn visie over hoe een Ontwikkelingsronde er daadwerkelijk uit moet zien: een wijze van handeldrijven die bijdraagt aan het evenwicht tussen landen, regio's en moeder natuur met evaluatie en correctie van handelsregels in termen van duurzame ontwikkeling. Met de actieve inbreng en deelname van alle ontwikkelingslanden, maar ook van alle burgers.

* Persverklaring Attac Duitsland van 18 juli 2008 waarbij de groep de stopzetting van de WTO-onderhandelingen en een verandering van het handelsparadigma van de Duitse en de Europese overheden eist.

* Persverklaring van War-on-Want van 18 juli 2008 waarin de organisatie aangeeft dat de arme landen nog steeds worden gepusht concessies te doen zonder dat de landbouwsubsidies van de rijke landen ophouden te bestaan. Een 'deal' zorgt voor het verlies van miljoenen banen en een armoedeval voor de meest kwetsbare mensen in deze landen. De ministers zouden van de onderhandelingstafel weg moeten lopen voordat de vooruitzichten van 's werelds armen op de lange termijn sterk geschaad worden.
Zie: Trade summit ‘threatens millions with poverty’, WTO attacked over democracy, hunger claims
 
*
Documentenpagina van landbouweconoom Jacques Berthelot
waarin de WTO-voorstellen van de VS en de EU over aanpassing van hun landbouwsysteem (subsidies, tarieven, box-toewijzing, etc.) zijn nagerekend. Hij deed datzelfde met de onderhandelingsteksten van voorzitter Falconer van de landbouwcommissie van de WTO. De voorstellen komen neer op verhoging in plaast van de gevraagde verlaging van steun aan boerenbedrijven in de VS en de EU en dat deze steun meer handelsverstorend is dan dat EU en VS beweren (geen belemmering voor bijvoorbeeld dumping op de markten van ontwikkelingslanden). En de WTO-leiding steunt de EU en VS stelselmatig in deze opzet!
Zijn meeste recente rekenschema gaat over de EU: "The EU minimal OTDS in the implementation period" (18 juli 2008)
Hi
er is meer te vinden over Berthelot

* persverklaring (18 juli) bij demonstratie tegen de WTO van boerinnen van de KRRS in Bangalore/Karnataka (India) op 14 juli
Karnataka Farmers demand Food and Agriculture out of WTO

 

19 juli 2008:

  * Standpunt van de indiase boerenorganisatie Bharatiya Krishak Samaj: "boycot de komende WTO-top en hef de handelsorganisatie op." De organisatie is van mening dat ook de laatste landbouw- en NAMA-voorstellen van de WTO de belangen van kleine boeren (voedselzekerheid, leefbaar bestaan) en de opkomende industrie in ontwikkelingslanden negeren.
Zie: "Boycott Mini-Ministerial. It is time to wind up WTO," Bharatiya Krishak Samaj van 19 juli 2008

* Illustratief voor de macht van de grote WTO-lidstaten en de valkuilen in de WTO-verdragen is de kwestie Antigua Barbuda vs. VS. In 2004/2005 werd de VS door de WTO veroordeeld wegens het tegengaan van internetgokken vanaf Amerikaans grondgebied.
Ondanks bepalingen daarover in het GATS-verdrag weigert de VS stelselmatig om WTO-lidstaat Antigua Barbuda, de thuisbasis van veel gok-providers, te compenseren voor de "geleden" winstderving (zoals de WTO vonniste). De Amerikaanse regering probeert allerlei juridische truuks om er onderuit te komen of op zijn minst de zaak net zo lang aan te houden totdat de tegenstander murw is. De Amerikaanse Federale Rechtbank vonniste onlangs dat niemand aanspraken kan maken op bepalingen uit internationale verdragen (Uruguay Ronde of GATS-akkoord) indien er sprake is van een conflict tussen die bepalingen en bepalingen zoals neergelegd in de (binnenlandse) Amerikaanse wetgeving ... Ofwel: de VS bepaalt uiteindelijk zelf wat de regels zijn en mag ze naar eigen inzicht interpreteren.
Zie: "BETonSports Defense Arguments Dismissed in Federal Case," door Haley Hintze van 19 juli 2008
Meer achtergrondinfo over de interpretatie van het GATS-akkoord:
- "Rien ne va plus...," door Rob Bleijerveld, WTO.ZIP nieuwsbrief nr 49 van 19 november 2004
- "WTO-uitspraak over gokken brengt VS in grote problemen! Vergelijkbaar risiko voor de EU," door Rob Bleijerveld (WTO.ZIP nieuwsbrief nr 50 van 31 december 2004
- "US move for GATS schedule modification is an 'uncharted area'," Chakravarthi Raghavan, South-North Development Monitor, 7 mei 2007
- "US Congressman DeFazio Calls for Release of WTO GATS Settlement Terms," door Haley Hintze, 13 maart 2008

* Waarom de WTO geen oplossingen biedt (OWINFS, 19 juli 2008)
Aan de vooravond van de minitop van de WTO, heeft de handelsorganisatie te maken met een wereldwijde oppostitie. Landen hebben echte oplossingen nodig voor voedsel- en klimaatcrises. Maar geen uitbreiding van de WTO. Tien argumenten op een rij.

 

20 juli 2008:

* Op deze pagina zijn verschillende perscommuniques te vinden van boeren- en vissersorganisaties uit diverse landen in Azië die scherp protesteren tegen de WTO en de verwachte gevolgen van de huidige onderhandelingsvoorstellen. (Bron: maillijst van het OWINFS 14 – 20 juli 2008).

* Gezamenlijk verklaring over de WTO-top van de volgende ontwikkelingslanden-coalities (20 juli 2008):

  G-20, G-33, NAMA-11, ACP Groep, LDCs, Afrika Groep, Small Vulnerable Economies (SVEs), CARICOM, en Cotton-4


*
Verklaring van de G20-coalitie over de ministers-top van de WTO (20 juli)

 

    21 juli 2008:

* Martin Khor (Third World Network) schreef voorafgaand aan de WTO-top een analyse over wat de ontwikkelingslanden in Genève te wachten staat Hij verwacht dat de ontwikkelde landen hen onder druk zullen zetten om concessies te doen en als ze dat niet doen hen de schuld van het mislukken van de Doha Ronde in de schoenen zullen schuiven. Succes van deze top kan alleen worden bereikt indien de onderhandelingsteksten van de WTO NIET gevolgd worden.

* De eerste 'Bridges Daily' over de WTO-top (van het International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD):
21st July 2008: Geneva Mini-Ministerial ‘Now or never’ for real this time?
(PDF versie)

* Verklaring van de Indian People's Campaign against WTO (21 juli), ondermeer ondertekend door voormalige premier van India:
"WTO Deal: regering van Manmohan Singh moet expliciet mandaat van Indiaas parlement hebben voor de Mini Ministerial"

* Aktieoproep van Oost- en Zuidoost Aziatische organisaties van vrouwen, migranten, arbeiders, armen, vissers, boeren en sociale bewegingen en civil society (21 juli 2008):
Doha is het probleem, NIET de oplossing. Weg met de Doha Ronde! Kom in aktie!
(Ondertekenen kan door te mailen naar: marylou AT focusweb.org)

Analyse van Martin Khor (Third World Network) over inzet van VS en EU bij landbouw: “Agriculture: No real cuts in subsidies from WTO text ” (21 juli) . Khor concludeert dat de VS en de EU (op basis van de onderhandelingsteksten van de WTO-leiding) hun subsidie kunnen handhaven en zelfs uitbreiden. Verder lijkt het erop dat de VS weer de beruchte 'Peace Clause' terug wil (waardoor WTO-lidstaten die afspraken over “bepaalde aspecten van diciplines” schenden geen interne WTO-rechtzaak aan hun broek krijgen).

 

22 juli 2008:

  * Bridges Daily Update, Issue 2, 22 juli 2008: "Political Positioning Dominates Opening Day of WTO Talks"
PDF versie

* IATP's Anne Laure Constantin blogt dagelijks vanuit Genève over de laatste ruzies en draaiingen in de onderhandelingen van de WTO: IATP's Think Forward blog (“21 juli: A Boring Start, But What is Lurking?”)

* Martin Khor (Third World Network) bericht over de nieuwe "tekst" voor diensten die de WTO-leiding op 17 juli presenteerde. Hij analyseert de inhoud en geeft de eerste reacties van delegaties weer.
"New services text calls for binding current liberalisation in GATS" (22 juli)

* Martin Khor (Third World Network) over de landbouwstandpunten aan de vooravond van de top. Tijdens de laatste AG-vergadering op maandag waren er grote verschillen in standpunt over speciale producten (SP), speciaal garantie mechanisme (SSM), tropische producten en voorkeursproducten tijdens.
"G33 complains about SSM, SP in final agriculture meeting" (22 juli)

23 juli 2008:

* Bridges Daily Update  23 juli 2008: Little Movement on Second Day of WTO Talks
PDF versie

* Martin Khor (Third World Network) schrijft in "Clash on NAMA on the cards as NAMA-11 attacks text" van 23 juli over het krachtige verweer van de NAMA-11 landen tegen de meest recente onderhandelingstekst van de WTO-leiding. Dat vond plaats in de open bijeenkomst van het Trade Negotiations Committee van gisteren. Hij voorziet een belangrijk  conflict tijdens de aansluitnde Green Room-bijeenkomst tussen NAMA-11 en de grote industriële landen.


* Voorzitters vakbonden wijzen NAMA-tekst resoluut van de hand (23 juli)

Via de OWINFS malillijst, van Deborah James (CEPR): “De onderhandelingen over NAMA (handel in industriële goederen) is een van de meest conflictueze onderwerpen binnen de WTO. Vandaag was er ëen ongelovelijke persconferentie met vakbondsmensen die de tekst van de WTO onacceptabel vinden als basis voor de onderhandelingen. De WTO-leiding hoorde van deze persconferentie en verzette haar eigen persconferentie naar het zelfde tijdstip. Hier is de gezamenlijke verklaring van de vakbondsleden te lezen, alsook die van Southeast Asia Fishers for Justice-vakbond, en enkele citaten. Helemaal onderaan cijfermateriaal over NAMA.


* Niet-bevestigde lijst van deelnemers aan Green Room-bijeenkomsten (23 juli)

* Bolivia wil inclusief WTO-onderhandelingsproces en is bezorgd om mogelijke tijdsdruk op vrijdag
Bolivia liet WTO-voorzitter Lamy vandaag weten dat het het exclusieve onderhandelingsproces van de lopende WTO-top afwijst. Bij de feitelijke onderhandelingen is slechts een klein deel van de lidstaten betrokken. Voor Bolivia zal het onacceptable zijn indien er op vrijdag aangepaste teksten worden gepresenteerd door de WTO-leiding waarbij de landen die zijn buitengesloten van het onderhandelingsproces minder dan 24 uur hebben om er mee ijn te stemmen. Op deze wijze kan er geen concensus worden verwacht. Overigens vraagt Bolivia hiermee niet om een plek bij de Green Room-zittingen. aldus delegatiehoofd Solon.

*
Geneva Update 23 juli: problemen voor Lamy
Door de aanblijvende grote verschillen in standpunten in de Green Room-etting heeft Lamy besloten het anders aan te pakken. Misschien gaat de top wel langer duren dan gepland....

* Amerikaanse parlementsleden: Bush heeft geen speciaal handelsmandaat (23 juli)
Twee US Senators schreven vandag een brief aan Bush en zeggen hem: U heeft niet de autoriteit om een Doha deal te sluiten"

* Zeer binnenkort te verwachten op http://solidarite.asso.fr/home/textes2008.htm#english: een kritisch commentaar van landbouweconoom Berthelot op de “herziene katoentekst” van de WTO [“The cotton issue in the Revised Draft-J. Berthelot comments.doc”], op de officeel aangegeven 'toegepaste OTDS' van de VS van 1995 tot 2005 [Actual components of the US applied OTDS from 1995 to 2007.doc] en op de officeel aangegeven 'toegepaste AMS en OTDS' van de VS van 1995 tot 2005 [Notified and actual components of the US applied AMS and OTDS, 1995-2005.ppt]. In zijn commentaar zet hij ook een aantal misvattingen recht over OTDS en AMS, centrale begrippen bij de WTO-onderhandelingen over landbouw.

 

24 juli 2008:

 

* Bridges Daily Updates 24 juli "WTO Mini-Ministerial, Day Three: And Then There Were Seven"

PDF versie

* Nieuwe G7 neemt WTO-onderhandelingen over, Green Room in de wacht gezet (24 juli)

In dit artikel schrijft het Third World Network over de aankondiging gisteren door WTO-voorzitter Lamy dat hij de Green Room-groep (selectie van 35 tot 40 WTO-lidstaten) opdeelt in kleinere eenheden om het onderhandelingsproces "beter" te laten verlopen. In feite, zo bleek later, gaft hij het initiatief over de onderhandelingen aan een nieuwe groep van 7 grote lidstaten, bijgenaamd de G7 (bestaande uitde VS, de EU, India, Brazilië, Japan, Australië en China) . Uit andere berichtgeving van vandaag blijkt dat veel (andere) lidstaten, ook uit de Green Room-groep hiertegen ernstige bezwaren hebben.

* Demonstratie in de Filippijnen tegen de WTO (24 juli)

Gisteren was er een demonstratie van boeren, vissers en arbieders tegen de WTO in Manilla (Filippijnen). Hieronder een verslag van Focusweb.

* IATP blog 24 juli - Indruk van 'tussenstand' bij de WTO-top
Het lijkt voorlopig niet zo voorspoedig te gaan met de WTO-onderhandelingen... Hieronder de IATP-blog van vandaag en een greep uit het internationale nieuws over de WTO-top.

* Rock Against the Round 2008 , Musicians Against the WTO
Morgen, 25 juli zullen Filippijnse musici een concert geven, genaamd "Rocking Against the Round". Het vind plaats in Mogwai in Cubao X (regio Manilla) en ze ondersteunen hiermee de wereldwijde oproep van activisten tegen de Doha "Ontwikkelings" Ronde. "Wat er in de WTO gebeurt, is de overheersing van rijken over de armen, de machtigen over de machtelozen, een nieuw soort kolonialisme die onder de naam globalisering schuil gaat. Net zoals toen zijn er ook nu artiesten die zich verzetten tegen onderdrukking en overheersing en die tot weerstand inspireren, aldus de musicus Jess Santiago.

 

25 juli 2008:

* Bridges Daily Update 25 juli 2008: "Time Is Running Out" For Struggling WTO Talks
PDF versie


* IATP's blogs 25 juli 2008:
Will there be Banana Peace at the WTO?” (interview met Alistair Smith van http://bananalink.org/); “The Tide is Turning” (meeste lidstaten steunen voorstel Lamy); “Is this Lamy's latest proposal?” (vindplaats van tekstvoorstel Lamy) en “On the Road to Agreement?“ (over voorlopige 'deal' in de Green Room over AG en NAMA).

 

26 juli 2008:

* Bridges Daily Update 26 juli 2008: WTO Mini-Ministerial Evades Collapse, As Lamy Finds 'Way Forward'

PDF versie

 

* IATP's blog 26 juli 2008:
“'Good service,' say Ministers” (over reacties na 'Dienstenconferentie' en de grote onzekerheid over wat er gebeurt met “overgebleven” NAMA en AG-onderwerpen).


27 juli 2008:
* Bridges Daily Update 27 juli 2008: Members Give Mixed Reactions to Lamy Compromise, Take "A Good Step Forward" On Services
PDF versie

* Analyses van het South Centre, het intergouvernmentele analyse-instituut van ontwikkelingslanden, over de huidige WTO-top:
Issue 1 (22 juli 2008): analyse over de SSM (Faloconer text 10 juli). Het SC geeft aan dat de onderhandelingstekst van 17 juli mbt. het voorstel over het garantie mechanisme (SSM) van de G33 “tandeloos” wat betreft het beperken van importtoevloed.
Issue 2 (23 juli 2008): analyse over NAMA (Stephenson text 10 juli). Over twee belangrijke bijeenkomsten deze week, waarbij de VS zeer stellige uitlatingen deed over wat van de ontwikkelingslanden wordt verwacht in ruil voor een landbouwdeal.
Issue 3 (25 juli 2008): analyse over de Services text. Het SC geeft aan waar het herziene rapport van WTO-dienstenvoorzitter de Mateo over het leveren herzien dienstenaanbod conflicteert met de belangen van ontwikkelingslanden.
Verwacht:Issue 4 met een analyse over Lamy's voorstel voor SSM (garantie mechanisme tegen importoevloed.


* Europese boeren gemangeld door Mandelson?
Terwijl de Irish Farmers Association op 24 juli aangaf dat de Ierse regering een veto moet uitspreken tegen de tariefconcessies die Eurocommissaris voor Handel Mandelson in Geneve wil doen om te voorkomen dat de Ierse rund- en lamsvleesindustrie wordt “uitverkocht aan de Brazilianen en de Amerikanen” (zie: “Newspaper Review” - (Irish Examiner) 24 juli, Finfacts Team) deed dezelfde Mandelson twee dagen later zeer boude uitspraken (en sprak zichzelf tegen).
Op 26 juli gaven hij en zijn collega Fisher Boel van Landbouw een persconferentie over de onderhandelingen over de landbouwtarieven bij de WTO-top in Geneve. Volgens landbouweconoom Jacques Berthelot sprak Mandelson zichzelf tegen. Op een vraag van een Ierse journalist antwoordde hij dat er geen enkel risiko is dat de Ierse rundvleesproductie wordt weggevaagd bij een 60% reductie van de Europese landbouwtarieven “omdat 4% van de als 'gevoelig' aangemwerket tarieflijnen een garantie zijn voor de blijvende concurrentiekracht van alle landbouwproducten uit de EU. Op een vraag van een Argentijnse journalist antwoordde Mandelson dat Argentinië in staat zal zijn om zijn landbouwexport naar Europe in grote mate uit te breiden.
Zie ook:
- "Farmers demonstrate against lower tariffs" (Aftenposten, 24 juli 2008)
- "Geneva outcome has become difficult to predict" (Farmers Journal, 19 juoli 2008)
- “Peter Mandelson accused of 'falacious statements'” (Farmers Weekly Interactive, 15 juli 2008)

* Dwarsliggers, en eindpush voor deal?
Op vrijdag 25 juli presenteerde WTO-voorzitter Lamy een eigen onderhandelingstekst, samengesteld uit delen van de eerdere WTO-teksten over landbouw (AG) en industriële goederen (NAMA). Na een eerste bespreking van deze tekst door de G7 verklaarde hij dat er nu voldoende basis is om te komen tot uitwisseling van AG- en NAMA-concessies en voor de dienstenconferentie (die was uitgesteld naar zaterdag).
Dit zette de gang van zaken in Geneve nog verder onder druk. India -een van de deelnemers aan de G7– uitte bezwaren tegen de Lamy-tekst en staat sinds vrijdag onder grote druk van de VS. Volgens ingewijden is de Indiase premier Manmohan Singh tot drie keer toe door Bush gebeld en men acht het mogelijk dat India is gezwicht toezegde een Doha-deal niet te zullen dwarsbomen. Dat verhoogt de druk op andere critici zoals Argentinië (cijfer- en formulematig) en Bolivia en Venezuela (meer principieel door het gebrek aan 'Ontwikkeling' van de Ronde). Diverse Indiase boeren-, vissers- en arbeidersorganisaties zijn een offensief gestart opdat de Indiase regering pal blijft staan voor hun belangen.
Het laatste nieuws (nacht 27/28 juli): volgens de Guardian ligt ook een ander G7-lid dwars: China


28 juli 2008:

* ICTSD laatste nieuws 28 juli 2008
"WTO members move forward on bananas, tropical products, but major differences loom"
Van bananen en katoen tot ersosie van handelsvoorkeur en liberaliswering...

* Maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen wijzen GATS-onderhandelingstekst af (28 juli)
Dit is een verklaring van 125 (inter)nationale organisaties over de diensten-onderhandelingen van de WTO (GATS). De organisaties uitten hun grote bezorgdheid over de inhoud van de tekst die aan de basis ligt van deze onderhandelingen. Het ondermijnt (en in in sterke mate tegenstrijdig met) het eerder toegekende recht van ontwikkelingslanden om te kiezen of ze al dan niet deel willen nemen aan de onderhandelingen over de liberalisering van hun dienstensectoren.
Deze verklaring is vanmorgen aangeboden aan de pers en aan alle landendelegaties in Geneve.


* De “blame-game”begint nu al…(voorbode van een nieuwe mislukking?)
Zie bijvoorbeeld:
-“US slams China, India for putting Doha round into 'gravest jeopardy'

  * Het gaat nu in een sneltreinvaart bij de WTO-top. Naar wordt aangenomen zal WTO-voorzitter Lamy morgen, dinsdag 29 juli, een beslissing forceren over een nieuw akkoord voor AG, NAMA en diensten. In de aanloop daar naar toe wordt de druk op bepaalde ontwikkelingslanden vergroot door de geindustrialiseerde landen via de “blame-game strategie”. De onderlinge verschillen tussen ontwikkelingslanden nemen ook toe, bijvoorbeeld op gebied van de Special Products en het Special Safeguard Mechanism. En tussen de EU-lidstaten lijkt het ook niet echt te boteren (met name Frankrijk, Italië en Ierland liggen ‘dwars’), mede door de druk die bepaalde landbouw- en industrieorganisaties uitoefenen op hun regeringen.

Meer nieuws op http://www.twnside.org.sg; http://ictsd.net; en http://news.google.nl/news?ned=in&hl=en&ned=in&q=wto&btnG=Search+News

  * Zijn India en China de “Bad Guys” (zoals in de pers wordt beweerd)?
In haar blog van vandaag gaat Carin Smaller van IATP in op deze vraag.

* Elf EU-lidstaten ontevreden met inzet Mandelson, Frankrijk dreigt niet te tekenen. 

Volgens een AFP-bericht van half elf vanavond zijn 9 EU-lidstaten (Frankrijk, Italië, Ierland, Polen, Hungarije, Griekenland, Portugal, Letland en Cyprus) ontevreden over de WTO-onderhandelingen en eisen dat Mandelson's inzet uitgaat van de belaengen van Europese boeren. Een Franse woordvoerder zei dat Sarkozy Mandelson vroeg om verslag over de onderhandelingen uit te brengen in Parijs, hetgeen Mandelson weigerde te doen. Het Franse antwoord was dat Frankrijk dan niet een akkoord zal ondertekenen.


* Derailing Doha Trade Deal Essential to Saving Climate
(28 juli). Walden Bello vindt het surrealistisch dat de WTO op dit moment onderhandelt over een nieuw verdrag voor uitbreiding van de wereldhandel en het weer vergroten van de economische groei terwijl de klimaatsverandering zich steeds meer manifesteert. Het is als het onderhandelen over d erpijs van dekstoelen terwijl het schip, de Titanic, aan het zinken is. De ontsporing van de Doha Ronde is van wezenlijk belang voor een haalbare strategie voor de omgang met klimaatsverandering.

 

29 juli 2008:

Bridges Daily Update 29 juli 2008: G-7 Talks on Special Safeguard Mechanism Inconclusive as Blame Game Heats Up
PDF versie