Diep in het oerwoud van Chiapas hebben Mexicaanse soldaten een Zapatistisch dorp aangevallen.

Image(Afkomstig van Indy-Belgie vertaald door ‘Guidoke’ die het weer had van:
indymedia.org)

Mexicaanse soldaten hebben de Zapatista gemeenschap van Nuevo San Rafaël aangevallen. Ze hebben 23 huizen laten afbranden en op een gewelddadige manier de inheemse bewoners, Chol, verdreven. De aanval, volgens sommige bronnen op 19 januari, volgens sommige bronnen op 22 januari, vond plaats in het jungle gebied Montes Azules in Chiapas.
Het grondstoffenrijke Montes Azules is al lang begeerd door multinationals. Terwijl de regeringen en multinationals voortdoen met het Puebla Panama Plan en de "Vrijhandelszone van de America's", is de "oorlog op een laag pitje" tegen de 1000 en meer autonome Zapatista gemeenschappen veranderd in een keiharde repressie. De Secretary of Government van Chiapas, Ruben Velazquez Lopez, belooft nog meer ontruimingen en verklaart dat landbezettingen niet langer zullen worden toegestaan.

Wat er gebeurd is met de bewoners van Nuevo San Rafael is onbekend, het leger laat geen journalisten en mensenrechtenwerkers toe in het gebied. Een lokale inheemse Chol, Josue Jimenez Cruz, is gearresteerd en zit blijkbaar opgesloten in de gevangenis van de stad Ocosingo. Internationale solidariteitshulp is van levensbelang, zeggen Zapatista solidariteitsgroepen.

Zie ook: Protestbrief in het Spaans van de groep B.A.S.T.A. en indymedia Chiapas.

Volgens getuigenissen die verzameld zijn door het Mensenrechtencentrum Bartolome de las Casas, werden 23 huizen van de gemeenschap afgebrand en zijn er op het moment 40 mariniers en politie-officieren achtergebleven in Nuevo San Rafael. De bewoners van deze gemeenschap, ook gekend als Ignacio Allende, zijn inheemse Choles, vluchtelingen die moesten vluchtten van Calvarior, een deel van Sabanilla in het noorden van Chiapas, twee jaar geleden. Zie report.

Het Mensenrechtencentrum "veroordeelt scherp de manier waarop de gemeenschappen worden vastgehouden" en de "schending van het recht om vrij te kunnen reizen in de regio van Montes Azules " door de staatsautoriteiten en het leger."

Dreiging van meer ontruimingen.

De repressiekrachten van de staat Chiapas hebben ook honderdenden boeren van de organisatie OPEZ verdreven van twee bezette gronden in Suchiate, gelegen aan de grens met Guatemala. De dagelijkse Mexicaanse krant La Jornada schreef op 25 januari:
"Het hoogseizoen voor het verdrijven van boeren is begonnen. De regering van Chiapas is er in geslaagd om landbezettingen te vervolgen, zelfs deze die al 11 jaar oud zijn, zoals gisteren gebeurde in Los Cerros en Los Cerritos in Suchiate, tegen de grens met Guatemala. De gronden werden teruggegeven aan hun wettige eigenaars, dat is het bedrijf Las Cruces en de privé-personen Guadalupe Barrios, Arturo Barrios en Roberto Ocampo."

"De (Chiapas)Secretary van de regering, Ruben Velazquez Lopez, de ontwerper van deze escalatie, verklaarde gisteren dat "deze regering geen landbezettingen meer zal toelaten.", maar hij verklaarde verder, "maar wil wel garanderen dat de mensenrechten bij de ontruimingen zullen gerespecteerd worden" Zie bericht op Indymedia Chiapas

Montes Azules

In Montes Azules worden 110 Zapatista dorpen en vestigingsplaatsen bedreigd met ontruiming. De Mexicaanse regering heeft het over conservatieve bedenkingen in de Biosphere Reserve.
De echte reden zijn de economische en strategische redenen van transnationale bedrijven en de regeringen van de V.S. en Mexico. - Het Puebla Panama Plan heeft als doel "het ontwikkelen" van zuid-Mexico en Centraal-Amerika, het uitbuiten van natuurlijke bronnen zoals de biodiversiteit en hydro-electriciteit en verdrijven daardoor de boeren van hun land.

Wijdverspreide repressie

Ondertussen in het noorden van Chiapas heeft het Zapatista-commitée van goed regeren verklaard dat er een staat van beleg ingesteld is door het leger De situatie blijft gespannen in het bedreigde Zapatista caracol van Morelia en verder naar het noorden, in de staat Morelos, blijft de repressie voortduren tegen de gemeenschap van Tlanepantla, waar de mensen zichzelf autonoom verklaard hebben .

La Lucha Sigue (de strijd gaat door)

Eén ding is zeker. De Zapatisten zullen hun autonomie, die ze gewonnen hebben met hun eigen bloed, niet opgeven.
"Een SCHADUW van dood wordt grootgebracht in het hart van ons land, onze moeder, ons bos. Een wolk van soldaten, plannen en projecten komt nog eens terug om ons te bedreigen, onze droom weg te nemen en onze inheemse gemeenschappen te verdrijven. Maar wij gaan deze verdrijving niet toelaten noch een verplaatsing van onze gemeenschappen, we gaan ze verdedigen met alles wat we in onze handen hebben... " : zo zegt de autonome Zapatista-gemeenschap van Ricardo Flores Magon, sprekend vanuit Montes Azules, diep in de Lacandona jungle.

Voor huidige verslagen in het Engels en het Spaans zie Chiapas Indymedia

Aanvulling over rol EU

(afkomstig van bericht op indymedia Belgie:

Nieuw offensief tegen de Zapatisten met steun van de EU:

Een nieuw akkoord is getekend tussen de EU en de Mexicaanse regering ivm de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen in Midden-Amerika: 15 miljoen euro die o.a. gebruikt worden om de inheemse bevolking te terroriseren.
"Een nieuw offensief" wordt ingezet tegen de zapatisten-gemeenschappen in Chiapas (Mexico) met de hulp van de Europese Unie. Die investeert 15 miljoen euro in de regio via een akkoord ondertekend met de Mexicaanse regering in een verdere poging om de regio te exploiteren, zeggen vijf lokale NGO's (1) in een gemeenschappelijke verklaring.

De NGO's waarschuwen dat de Verenigde Staten en de Europese Unie erop uit zijn om de natuurlijke rijkdom van Midden-Amerika onder mekaar te verdelen.

Ze verklaren verder dat, met de ondertekening van het akkoord tussen de Europese Unie en Mexico, het net van internationale belangen rond Midden-Amerika verder dichtgesnoerd wordt.

De NGO's waarschuwen ervoor dat langs de ene kant Washington - met tactische hulp van de Israëlische regering - het zuidwesten van Mexico en Guatemala steeds meer onder controle heeft. Uiteindelijk beogen de VS "de totale controle van de natuurlijke rijkdommen via de tandem Conservation International-USAID (Internationaal Agentschap voor "Ontwikkelingshulp" van de Verenigde Staten)".

Langs de andere kant "breidt ook de EU zijn tentakels uit" in de regio.

In Los Altos zijn paramilitairen opnieuw actief, en zijn reorganisaties en troepenbewegingen van het Mexicaanse leger aan de gang: tekenen van een nieuw offensief tegen de rebellengemeenschappen, tegen het EZLN en tegen hun sympathisanten, die sinds 10 jaar vechten voor hun autonomie en voor de erkenning van de rechten van de inheemse bevolking.

De NGO's eisen transparantie in het Integraal Plan van Reorganisatie van de Lacandoniaanse Wouden van de regering. In de uitvoering van dat plan, onder de dekmantel van "natuurbescherming", gaat de federale regering verder met het onderdrukken, terroriseren, en verjagen van de lokale inheemse gemeenschappen om enerzijds de natuurlijke rijkdommen (o.a. kostbaar hout) te kunnen uitbuiten, en om anderzijds het wetenschappelijk en ecologisch toerisme, m.a.w. de biotechnologische industrie, te ontwikkelen.

Ze roepen de lokale gemeenschappen en organisaties van landbouwers op om samen te komen en "open en broederlijk" te discussiëren over de hele problematiek van natuurlijke rijkdommen, natuurbescherming en het reorganisatieplan van de Mexicaanse regering.

Aan de federale en gewestelijke regeringen vragen de NGO's de stopzetting van de paramilitaire patrouilles en het vervolgen van de verantwoordelijken van het politieke geweld dat nog steeds door de paramilitairen gepleegd wordt.

Bovendien roepen ze de federale regering van Salazar op om de aanvallen in de media tegen mensenrechten-activisten en tegen lokale en nationale journalisten te beëindigen.

bron (in het Spaans): artikel in La Jornada.

(1) Centrum voor de Rechten van de Mens Fray Bartolomé de Las Casas, Gemeenschapsnetwerk ter Verdediging van de Rechten van de Mens, Economisch en Politiek Onderzoekscentrum, Raad van Media-Organisaties, en Partneriaat van de Traditionele Inheemse Bevolking.

Add a comment(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door onbekend.)