Het organiseren van het eerstvolgende Europees Sociaal Forum in Londen heeft een felle discussie opgeleverd tussen verschillende organisaties in het Verenigd Koninkrijk

L.S.

Terwijl in Nederland voorzichtig pogingen worden ondernomen een Nederlands sociaal Forum nog in 2004 van de grond te krijgen, is de interne strijd rond Londen in volle gang. Die stad zou eind dit jaar het officiele Europees Sociaal Forum organiseren maar de voortgang lijkt bedreigd te worden door gebrek aan democratie en openheid. www.esf2004.net probeert te redden wat er nog te redden valt.

Al tijdens het ESF in Parijs in 2003 werd er openlijk getwijfeld: was de locatie wel terecht? Er waren immers weinigen aanwezig tijdens de verkiezing. En waren de grass roots bewegingen in Groot Brittanie wel klaar voor zo'n groot evenement? Het goede was dat allerlei kleine bewegingen dankzij het ESF een platform kregen. Het slechte was dat al hun energie in het ESF zou gaan zitten.

Nu is de situatie verder gedramatiseerd. Op het ogenblik zijn vooral de GLA (Greater London Assembly) en de SWP (Socialist Workers Party) de dominante krachten in het ESF organisatie comitee. Dat is in het verkeerde keelgat van velen geschoten. De GLA is gelieerd aan de burgemeester van London, het enfant terrible Ken Livingstone die inmiddels weer bij de Labour Partij is ingelijfd, waarmee hij zich commiteert aan de evident ongeliefde Tony Blair. Er wordt gevreesd dat Livingstone dit evenement electoraal gaat misbruiken voor de
burgemeesters verkiezingen in 2005. Ook blijken er ontransparante vergaderingen plaats te vinden.
Globaal gezien is er nu een strijd gaande tussen de 'verticalen' en de 'horizontalen' waarbij de verticalen het officiele organisatieschap hebben opgeeist, pas over enkele maanden een website klaar zullen hebben en geen inzicht geven in hun plannen.
Op de koop toe zijn er problemen met de financiering van het ESF en er zijn geruchten dat het ESF dat in 2005 in Griekenland gehouden zou gaan worden naar het begin van dat jaar zal verschuiven mocht datgene in Londen niet doorgaan.

De vele Britse actiegroepen hebben al overwogen zich uit het ESF terug te trekken of iets parallels op te zetten, maar kiezen voorlopig nog voor het belang er toch aan mee te doen en samen massa te maken tegen het kapitalisme en voor een alternatieve globalisering en voor duurzaamheid. Want zo vroeg in het proces is er nog veel te redden.

De groepen hebben zich verenigd via de website
Aldaar kunt u hen helpen en de petitie tekenen die 6 maart klaar moet zijn! Als u extra dicht bij het vuur van deze ontwikkelingen wilt zitten, wordt dan lid van de onderstaande email lijsten. En belangrijker nog... verspreid dit bericht!
Maak het ESF2004 van heel Europa en niet van Tony Blair alleen.

Meer informatie over de crisis:

Recent Brits artikel met links
op indymedia uk

ESF 2003 parijs
op indymedia.nl

onafhankelijk artikel Indymedia Parijs
op Indymedia Parijs

Europese Coördinatie van Horizontalen (niet officiële naam)
website

Horizontals mobilisatie lijst
website

Horizontals/Verticals mobilisatie lijst
website

De situatie is enigszins te vergelijken met het eerdere interne probleem dat 'Keer het Tij' leek te hebben maar is van een grotere schaal en complexiteit
discussie op indymedia.nl

Grenzeloos wijdt in haar nieuwste nummer een artikel aan het te organiseren NSF
artikel grenzeloos
Hoewel ik zelf liever naar Londen ga dit jaar, om er de veelheid aan talen en culturen en exotische groeperingen en de ware vonk te ervaren - zoals ik dat in Parijs ervoer. Het NSF zou beter pas in 2005 iets kunnen organiseren omdat de kans groter is dat het ESF dan in Athene gehouden zal worden.Indymedia kondigde het NSF al eerder aan
zie hier

WSF India(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door HVT.)