Op zaterdag 16 november wordt een actie tegen de dreigende oorlog in Irak gevoerd door een burgerinspectie uit te voeren bij het Marine Etablissement in Amsterdam

Beste mensen,

Zoals jullie misschien eerder gehoord hebben, hebben we op zaterdag 16 november een actie gepland tegen de voorbereidingen van een oorlog tegen de bevolking van Irak. De VS zijn nog steeds druk bezig met voorbereidingen voor een grootschalige aanval van Irak, en Nederland heeft zich als een van de eerste landen bereid verklaard om daaraan mee te doen. Wij willen als burgers een inspectie uit gaan voeren bij de grootste militaire instelling in Amsterdam, te weten het Marine Etablissement naast het Scheepvaartmuseum. Daar is onder andere een grote afluistercentrale aanwezig die een directe rol dreigt te gaan spelen bij de oorlog. Wij willen daar gaan bekijken of ze daadwerkelijk bezig zijn met voorbereidingen. We verzamelen op 16 november om 14.00 uur in het Wertheim Park (Plantage Middenlaan tegenover de Hortus) waar eerst een informatief programma zal zijn. Vervolgens gaan we naar het Marine Etablissement om de inspectie uit te voeren.

Maar de inspectie zal niet slagen zonder de deelname van vele mensen, die ook eigen initiatief ondernemen. Vandaar deze aanvullende oproep.

Allerleerst hopen we met erg veel mensen te zijn. Dus kom meedoen, en neem zoveel mogelijk vrienden, bekenden en buren mee. Help mee om de inspectie bekend te maken; haal posters op en help ze verspreiden of nog beter: maak zelf een oproep (sticker, radiojingle, roep het om in de tram, etc.)

Daarnaast is het belangrijk om zaken mee te brengen die de mogelijkheid tot toegang tot het terrein vergroten. Wij gaan er vanuit dat de toeganspoort misschien gesloten zal blijven, en dat we over de omringende muur zullen moeten gaan, of via het water. Denk aan ladders, stellages, of andere instrumenten om over de (op zich niet zo heel hoge) muur te geraken. Spandoeken, borden en dat soort dingen zijn ook belangrijk om zichtbaar te maken wat het doel van onze activiteit is.

Het terrein is ook over het water bereikbaar. Mensen die boten tot hun beschikking hebben, wordt verzocht deze in te zetten. Deze kunnen ook aanleggen bij het Wertheimpark waar de voorbereidende vergadering plaats zal vinden.

Er bestaat natuurlijk een kans dat ordetroepen van de autoriteiten zullen proberen te verhinderen dat we onze inspectie uitvoeren. In dat geval zullen we zo lang mogelijk doorgaan met pogingen om het marineterrein te betreden, zonder met de ordetroepen in confrontatie te geraken. We zijn zelf geen leger en willen dat ook niet zijn. Er zullen waarnemers aanwezig zijn om het gedrag van de ordetroepen te controleren en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat het tot escalaties komt.

Voor mensen die elk risico op het gebied van repressie willen vermijden, hebben we een specifieke plek en taak in het vooruitzicht. Zij kunnen zich groepsgewijs naar de galerij van de belendede flats aan de Kattenburgerstraat begeven en vandaar over de muren van het Marine Etablissement gluren. Neem verrekijkers mee om zoveel mogelijik details te registereren.

Na afloop van de inspectie zal er nog een openbare evaluatie zijn, met een open microfoon op het Kattenburgerplein.

Wij hebben ons bezoek keurig aangemeld bij de marinebasis, en gevraagd of ze een paar honderd kopjes koffie voor ons klaar willen zetten

Op donderdag 14 november zal er een voorbereidende informatieve avond georganiseerd worden in Zaal 100 (De Wittenstraat 100, Staatsliedenbuurt Amsterdam). De avond begint om 20.00 uur. Daar zal wat informatie gegeven worden over de stand van zaken, de oorlogsvoorbereidingen en de situatie van de bevolking van Irak op dit moment. We willen daar ook de ruimte geven voor een discussie over mogelijkheden voor verdere acties. Daarbij zal ook aandacht geschonken worden aan de verschrikkelijke situatie waarin de bevolking in Irak zich op dit moment bevindt onder de knoet van het regime van Saddam Hoessein. Op de avond zal ook wat vermaak en muziek verzorgd worden. Want ondanks de schrikbarende plannen die de regeringlseiders met de wereld hebben, blijft het zaak om daar een golf van verzet, gedans en gelach tegenover te zetten. Wij hopen ook daarbij op uw deelname.

Voor meer informatie, suggesties, hulp, donaties en dergelijke kunt u terecht bij XminY Solidariteitsfonds, De Wittenstraat 43, Amsterdam, giro 609060, telefoon 020-6279661 (vraag naar het Burgerinspectieteam Amsterdam), email
Kom in verzet tegen de oorlogsplannen en (steun aan) dictaturen!


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Burgerinspectieteam Amsterdam.)