Elke zaterdagavond in augustus worden er films en documentaires vertoond in de Amsterdamse openlucht. In het kader van de (strijd tegen de macht van de bedrijven in) de VN-top in Johannesburg.

Op de zaterdagavonden in augustus worden op het Wilhelmina Gasthuis terrein in Amsterdam films en documentaires in de openlucht vertoond. De aanleiding is de 'World Summit on Sustainable Development' die van 26 augustus tot en met 4 september in Johannesburg in Zuid Afrika plaatsvindt.

De voorstellingen zijn bedoeld voor buurtbewoners en geinteresseerden van buitenaf. Het is de bedoeling om discussie uit te lokken en mensen te interesseren voor de wereldwijde actiedag tegen de commercialisering van de VN, op zaterdag 31 augustus. Informatie over de themas zal ter plaatse aanwezig zijn, zodat het mogelijk is om meer achtergron informatie te verkrijgen en om in contact te komen met groepen die zich met de behandelde thema's bezig houden.

Het doel van deze bioscoopvoorstellingen is om mensen meer bewust te maken van de invloeden die het bedrijfsleven heeft in de huidige internationale politieke onderhandelingen, waarbij we de World Summit, ook wel bekend onder de naam Rio+10, als aanleiding gebruiken. Tijdens de Earth Summit in Rio tien jaar geleden was er hoop dat echte stappen ondernomen zouden worden om de manier waarop we met het milieu omgaan te veranderen. Het resultaat is echter dat de biodiversiteit afneemt, het klimaat verandert, en sociale ongelijkheid en armoede alleen maar zijn toegenomen. De conventies zijn machteloos gebleken om iets in positieve zin te veranderen. Tegelijkertijd zijn de multinationale ondernemingen machtiger en machtiger geworden en hun invloed heeft zich zelfs uitgestrekt tot alle niveau's van VN conventies, vergaderingen en verdragen. Transnationale bedrijven presenteren zichzelf als deel van de oplossing! Terwijl ze juist het probleem zijn en ons misleiden door miljarden te spenderen aan het nemen en vooral adverteren van 'vrijwillige maatregelen', rapporten over sociale verantwoordelijkheid en het groenwassen van hun imago. Met als doel koste wat het kost regelgeving te voorkomen en het mogelijk maken om door te gaan met 'business as usual'.


Datas: de zaterdagavonden 10,17, 24 en 31 augustus
Tijd: vanaf 22:00
Locatie: Wilhelmina Gasthuisterrein, Pesthuislaan in Amsterdam


Meer informatie over de VN World Summit en de invloed van het bedrijfsleven is te vinden op www.aseed.net
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Jes 06 29308924, of Javiera 06 52116644

Progamma

Zaterdag 10 Augustus
Moving Mountains
By Boyette Rimban, Filipijnen
Philippino gesproken/ Engels ondertiteld
-Documentaire over hoe een groot mijnbouwbedrijf een gemeenschap heeft verwoest in de Cordillera regio, dat het gebied is van de inheemse bevolking van het noorden van de Filipijnen, en het ontdaan heeft van levensonderhoud, land en cultuur. De documentaire presenteert ook een alternatief: een andere stam in het Cordilleragebied heeft besloten om de
grote mijnbouwbedrijven buiten hun gebied te houden, en houdt zich bezig met kleinschalig mijnen, zodat de voordelen van de rijke bronnen van het land terug gaan naar de mensen.

Where the green ants dream
By Werner Herzog, Australia
Engels gesproken/ Nederlands ondertiteld
-Een Aboriginal-stam poogt het heilige land dat een mijnbouwbedrijf wil gebruiken te verdedigen. Wanneer de Ayers Mining Company begint met de constructie van de mijn met bulldozers, blokkeren de Aboriginals het werk door er voor te gaan zitten, omdat dit precies de plek is waar de groene mieren zullen samenkomen om te dromen (een 40.000 jaar oude legende) en dit mag niet verstoord worden.

Zaterdag 17 augustus
Shell on Earth
By Undercurrents (UK), Nigeria
Engels gesproken
Een korte documentaire over de verantwoordelijkheid van Shell voor de verwoesting van Ogoniland, en Shell's samenwerking met de dictatuur van Nigeria.

Trinkets & Beads
By Oilwatch, Ecuador
Spaans gesproken/ Engels ondertiteld
Na twintig jaar van ontzettende vervuiling door oliebedrijven in het Amazone stroomgebied van Ecuador, belooft een nieuw oliebedrijf de eerste te zijn die het regenwoud zal beschermen en de mensen die er leven te respecteren. De film laat niet alleen de strijd over de vergiftiging van het Huanorani land en rivieren zien met de boren, helle vlammen en lekkende pijplijnen. Ook de breuk tussen Westerse bedrijven die de wereld probeert te 'ontwikkelen' en de inheemse bevolking die poogt om hun op eigen wijze hun eigen manier van leven, cultuur en tradities te beschermen wordt duidelijk.

The Daughter of the Puma
By Ulf Hultberg, Guatemala
Spaans gesproken/ Engels ondertiteld
Gebaseerd op een waar verhaal: Aschlop, 17 jaar, is overlevende getuige van een bloedbad, waar de militairen in Guatemala een compleet naburig dorp afslachten. Ze vlucht met haar familie, en honderen duizenden andere inheemse mensen over de grens naar het zuiden van Mexico.

Zaterdag 23 augustus
Life and Debt
By Stephanie Black, Jamaica
Engels gesproken
Met Jamaica als focus, laat deze documentaire de gevolgen zien die het internationale economische beleid van het International Monetary Fund (IMF) heeft op een ontwikkelingsland. Tevens laat het de structurele aanpassingen zien, wat zoveel betekent als pogen om een economie van een land dat leent te veranderen in een vrije markt-economie. Dit integreren in de wereldmarkt wordt verondersteld voordelen te hebben voor de economie van de Derde Wereldlanden. Deze documentaire laat de gevolgen zien van dit soort van economisch beleid op het dagelijks leven van de mensen waarvan gezegd wordt dat ze er er baat bij hebben.

The Navigators
By Ken Loach, UK
Engels gesproken/ Nederlands ondertiteld
Film over een groep South Yorkshire spoorwegwerkers ten tijde van de privatisering van de Britse spoorwegen. De film laat de effecten van privatisering zien op het dagelijks leven van de werknemers, de gevolgen voor de veiligheid van het railsysteem en wat er gebeurt met de solidariteit binnen de groep die voorheen verenigd was door een gevoel van gemeenschap en trots in een arbeiderstraditie.

Zaterdag 31 augustus
The new rulers of the world
By John Pilger, Indonesia
Engels gesproken
Deze documentaire bekijkt de nieuwe heersers van de wereld- de grote multinationals and de overheden en instituten die hen steunen- de IMF en de Wereldbank. Onder de regels van de IMF, verliezen miljoenen mensen over de gehele wereld hun baan en levensonderhoud. De documentaire laat de waarheid achter het moderne consumeren zien. De gevolgen van deze manier van globalisering voor de mensen van Indonesie wordt als voorbeeld gebruikt om de verwoestende effecten te laten zien.

Ça commence aujourdhui
By Bernard Travernier, France
Frans gesproken/ Engels ondertiteld
Deze film laat de politieke en bureaucratische tekortkomingen zien die inherent zijn aan het Franse onderwijs systeem. Het speelt zich af op een school vlakbij Valenciennes, dat ooit een welvarende stad was, en nu gebukt gaat onder armoede als gevolg van alom heersende werkeloosheid. De school wordt geconfronteerd met problemen, hoofdzakelijk door een gebrek aan geld en onverschilligheid van de lokale tak van de sociale diensten.

Neem een stoel en/of kussen mee.

E-Mail:


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)