Een eerste en onvolledig overzicht van activiteiten in Nederland in het kader van het EU-voorzitterschap.

ImageVanaf 1 juli zal Nederland voorzitter zijn van de Europese Unie. Anders dan tot voor kort gebruikelijk, zal dit gebeuren niet eindigen in een afsluitende topconferentie, daar deze sinds vorig jaar vast in Brussel worden gehouden (sterkte, daar).

Maar er vindt wel een grote reeks veelal informele ministeriële conferenties plaats over uiteenlopende onderwerpen als justitie, migratie, vervoer, economische planning, landbouw, onderwijs et cetera. Een (voorlopige) agenda is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (zie ook link in bericht op globalinfo). Kenmerkend is dat de meeste belangrijke conferenties al in juli en september plaatsvinden.

Langzaam maar zeker beginnen verschillende organisaties naar buiten te komen met voorbereidingen voor acties en campagnes tijdens het voorzitterschap. Hierbij een eerste en vastenzeker onvolledig overzicht, dat in de komende tijd voortdurend aangevuld zal worden (of als je aanvulling hebt: stuur op naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Er zijn twee initiatieven die een langerlopend programma voorbereiden:

*) Het bastanetwerk, een recent ontwikkeld netwerk van activistische organisaties (zie website bastanetwerk) begint al op 16 maart met een serie informatie-avonden in Utrecht zie: hier). Ook is er op 3 april een bijeenkomst voor het bespreken van acties in Leiden (zie hier) en wordt op 25 april in Amsterdam een publieksdag gehouden met informatie en discussie over de EU en acties daaromtrent (zie hier).

Eurodusnie in Leiden, een van de Basta-leden, heeft een speciale EU-website opgebouwd waarop alle informatie verkregen kan worden. Bovendien wordt er gewerkt aan een gratis krant die in heel Nederland verspreid zal worden.

*) Dan is er het EU-NGDO netwerk, waarin zich onder auspiciën van de NCDO 14 grote maatschappelijke organisaties verenigd hebben. Het betreft: Cordaid, ECDPM, HIVOS, ICCO, NCDO, NiZA, Novib, Plan Nederland, SID, TNI, Wemos en WPF. De gezamenlijke campagne heet Europa in de Wereld. Op hun website is te lezen dat ze de EU beschouwen als een kracht die "de nieuwe wereldorde op een positieve manier kan beïnvloeden". De campagne bestaat uit een achttal debatten tussen 18 maart en 2 december.

Daarnaast:

Verkiezingen

Los van dit alles zijn er op 10 juni verkiezingen. De vorige keer behoorde de opkomst in Nederland met 30 procent tot de laagste van heel Europa. Het meest spannende aan de verkiezingen is wellicht of daar deze keer verandering in komt. In ieder geval is er bij de verschillende partijen nog weinig commotie te bekennen. Maar hier is alvast een oproep te lezen om áls je al gaat stemmen, dat blanco te doen.

reclame

In een poging om de populariteit van de EU op te krikken zou het pr-bureau van het Nederlandse voorzitterschap onder meer van plan zijn om dhr. Theo van Gogh in te huren en op de musicbusinesszender MTV met jongeren te laten discussieren (NRC-Handelsblad 21/02/04). Vreemd genoeg werd de chef van het pr-bureau, dhr S. van der Vaart, eerder juist op website van van Gogh beticht van "verwevenheid met de NRC en overheid en macht". Navraag bij van Gogh over hoe het werkelijk zit leverde slechts het nietszeggende zinnetje op dat we "niets alles moeten geloven" dat er in de krant staat. Op de vraag wat we dan wel mogen geloven, kwam geen antwoord.
Verder zou het propagandabureau onder meer bedacht hebben om het beursgebouw in Amsterdam in te pakken met reclameleuzen. Maar of het ooit nog goed komt met de EU nadat ze als centrale leus gekozen hebben voor "De EU, Best Belangrijk" blijft een grote vraag.

Voor de Verandering/ Ecofin-top

Verder wordt er vanuit het project Voor de Verandering, waar al vanaf 1999 gewerkt wordt aan het "formuleren van fundamentele alternatieven voor het neoliberale systeem" gewerkt aan een tweede landelijke discussiedag. Zie: website globalternatives. Deze dag zal hoogstwaarschijnlijk op 12 september plaatsvinden in Den Haag, niet toevallig aansluitend op de financiën-top van de EU in dezelfde stad.

NSF/ Sociale top

Vanuit het platfrom Keer het Tij wordt in overleg met andere organisaties gepraat over het organiseren van een Nederlands Sociaal Forum (NSF). Daarover zijn nog geen concrete besluiten genomen, maar er wordt over gedacht om dat te koppelen aan de EU-top over Sociaal Beleid die in november in Amsterdam plaats moet vinden.

Informatie

Het onvolprezen emailbulletin WTO-zip (zie: archief en jonste nummer) zal zich naarmate het EU-voorzitterschap nadert meer richten op berichtgeving over het economische beleid van de EU en de rol van Nederland daarbij. Dit in navolging van Zip's berichtgeving over de WTO in september vorig jaar tijdens de ministeriële conferentie in Cancún.

XminY zal zich ongevraagd inzetten als 'informatiehub' door regelmatig overzichten te maken van de bestaande plannen en initiatieven en deze te verspreiden via malinglijsten en websites en dergelijke. Berichten zullen onder meer terug te vinden zijn op http://www.globalinfo.nl en http://www.indymedia.nl

Maastricht heeft alvast een eigen website opgezet voor het EU-gebeuren aldaar.

Laatste woord

Het laatste woord is voor staatssecretaris Atzo Nicolai (citaat van toespraak in februari in Helsinki, zie: website Buitenlandse Zaken)
"As you know, Ireland currently holds the Presidency of the EU. The Netherlands will take over the reins on the first of July. One of our biggest tasks will be to revive the Lisbon Strategy. Today’s European welfare states are coming under pressure from long-term trends: an ageing population, worsening prospects for people without qualifications, greater social diversity, and the increased mobility of capital. If we do nothing, we will price ourselves out of the market. For good. This is why, four years ago in Lisbon, European heads of government agreed on a programme of reforms to maintain Europe’s dynamism. The plan was for Europe to become the leading knowledge economy in the world by 2010."

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)