Na de senaat heeft nu ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het CAFTA-vrijhandelsverdrag goedgekeurd.

ImageMet een piepkleine meerderheid (217 voor, 215 tegen) is het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Middenamerikaanse landen en de Dominicaanse Republiek op 28 juli goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Eerder had de senaat dat ook al gedaan. De goedkeuring was slechts mogelijk doordat 15 democraten besloten over te lopen om Bush te steunen.

Het CAFTA-verdrag is inmiddels ook geratificeerd door de parlementen van Honduras, El Salvador en Guatemala. Maar in al die landen was (en is) hevig protest tegen het verdrag van volksbewegingen. In Guatemala vielen doden bij de protesten, toen militairen met harde hand barrikades ontruimden (zie daarover een eerder bericht op globalinfo.

Ook in de VS zelf wordt tegen het verdrag geprotesteers. Zie bijvoorbeeld het Oakland Institute.

Het vrijhandelsverdrag wordt om de welbekende redenen afgewezen door vakbonden, kleine boeren, milieuactivisten en ontwikkelingsorganisaties in de betreffende landen. Het zal verdere liberalisering van de markten betekenen, en verdere privatisering van publieke diensten. Zie voor een overzicht van argumenten: Why we oppose CAFTA: website.

Veel waarnemers beschouwen CAFTA vooral als een project van het grote bedrijfsleven. Nu het de Amerikaanse regering en de multinationals niet lukt om de vrijhandelsagenda op wereldschaal soepel door te voeren binnen de WTO en ook het proces voor de vorming van een continentale vrijhandelszone FTAA/ALCA spaak loopt, wordt de salamitaktiek gehanteerd. De kleine buurlanden in Midden Amerika, die ook nog eens allemaal een neoliberale regering hebben, zijn makkelijk onder druk te zetten om naar de gewenste poppen te dansen.

Voor veel achtergrondinfo zie: http://www.stopcafta.org/

Zie voor een Duitstalig overzichtsartikel met goede links: hier op indy-Dld

Een goed achtergrondartikel: CAFTA and the Legacy of Free Trade op Znet.

Verslag met interessante links naar commentaar: op Indy-San Diego.

En dan is er nog een speciale Indymedia website over de vrijhandelszones: ftaaimc.org

En dan hier nog eens echt alles over CAFTA.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door globalinfo.)