Na Nederland wordt Luxemburg voorzitter van de EU. RISE 2005 neemt tegelijkertijd de fakkel over van de Nederlandse initiatieven als N10 en Operatie Omega.

ImageNa Nederland is Luxemburg aan de beurt om voorzitter van de EU te worden. Vanaf 1 januari treedt het voorzitterschap in.

Kritische geesten in Luxemburg bereiden zich ook voor om de nodige protesten te organiseren. Ze hebben de volgende website opgezet.

In de daarop te vinden verklaring verklaren ze dat ze "in de traditie van EU-top protesten als in Nice, Goteborg, Brussel, Tessaloniki, etc. deze top willen gebruiken als kristallisatiepunt om ons protest tegen het heersende beleid naar buiten te brengen".

Ze hebben het platform Rise 2005 opgericht, een verzameling anarchistische en ondogmatische organisaties Uit Luxemburg en omstreken. Op de website wordt gesteld dat Luxemburg naast Brussel en Straatsburg de derde zetel van de EU is, en onder meer EURODAC huisvest, de centrale computerregistratie van iedereen die in de EU assiel aanvraagt.

RISE 2005 gaat uit van zelforganisatie en directe actie en willen "een veelzeidig palet aan acties benutten", van streetraves tot blokkades en bezettingen. Het gaat ze er niet om, stellen ze duidelijk, slag met de politie te willen leveren; "we willen geen klimaat van geweld scheppen, maar van bevrijding".

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees, XminY.)