Met ondersteuning van de Spaanse Bond voor ArbeidsMigranten zijn meer dan honderd 'illegale' landarbeiders in Zuid-Spanje voor onbepaalde tijd in staking gegaan. Deze seizoensarbeiders eisen verbetering van hun levensomstandigheden en legalisering. Steun deze staking met je handtekening!

Hieronder staan drie verschillende teksten:

* Spanje: "Papierlozen" in staking

* Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder papieren

* Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over deze staking

1. Spanje: "Papierlozen" in staking

Op 4 februari begonnen 50 seizoensarbeiders aan deze staking. Na een week sloten zich meer dan 50 anderen aan. De stakers zijn allemaal lid van de Sindicato Obrero Inmigrante. Vijfenveertig van hen komen uit de Andalusische stad Jaén, het centrum van de olijvenoogst, waar ze zich al twee jaar verzetten tegen mensonwaardige behandeling en tegen faschistische aanvallen [3]. Hun eisen zijn opgenomen in een persverklaring van 4 februari (zie hieronder) die via telefoon en internet overal in Spanje is doorgegeven aan andere "Sin Papeles" (ongedocumenteerden) opdat ze samen aktie kunnen voeren.

De stakers benadrukken dat hun protest geweldloos van aard is en dat ze een nijpend gebrek aan geld hebben. Het karige loon van seizoendsarbeiders gaat op aan de kosten van het levensonderhoud. Wie desondanks in staat is een beetje geld over te houden, maakt dat over naar de familie in het land van herkomst.

De stakers hopen dat hun aktie bijdraagt aan verandering van het migratiebeleid en aan betere verhoudingen met de werkgevers: "De situatie in de landen waar we vandaan komen is slecht en het is erg zwaar voor ons om vanuit Spanje onze familie te ondersteunen en gelijktijdig hier te overleven. Velen van ons zijn al langer dan twee jaar in dit land en toch is het niet gelukt om verblijfspapieren en rechten te verkrijgen. Mensen vergissen zich als ze beweren dat wij de banen van Spanjaarden wegnemen of dat we problemen veroorzaken. Wij willen slechts als mens worden behandeld en een menswaardig bestaan kunnen leiden. Het is niet onze schuld dat we op straat moeten slapen; niemand wil ons woonruimte verhuren of een geschikt onderkomen ter beschikking stellen omdat men ons vanwege onze afkomst of huidskleur discrimineert."

Ze wijzen erop dat direkte, lokale steun bij deze staking het belangrijkste is voor hen. Ze willen graag samen met solidaire mensen ter plekke de misstanden documenteren en veranderen. Voor financiële hulp is door hen en solidaire Spanjaarden een fonds ingesteld, zodat de staking voor onbepaalde tijd kan worden volgehouden.

Het bankrekeningsnummer is: 3067-0122-61-2154827816 (bij de Caja Rural de Jaén, España) [4].

Het geld is bedoeld voor het kopen van voedsel, dekens en medicijnen, maar ook om zaken (als flyers en affiches) te kunnen betalen die nodig zijn om met het staken door te kunnen gaan. Wat overblijft wordt onder de stakers verdeeld en is bedoeld om hun families te ondersteunen. "We willen dat de besteding van het geld transparent is. Daarom zullen we regelmatig over inkomsten en uitgaven berichten," aldus de stakers.

De staking door de seizoensarbeiders uit Jaén en andere Spaanse regio's met monoculturen van fruit en groenten voor de exportmarkt, is ook gericht op de verandering van het Europese beleid over migranten en asielzoekers. "Migranten zonder vereniging of bond kunnen aan het SOI om dokumenten vragen om daarmee hun deelname aan de staking te bewijzen [5]. Het actieve lidmaatschap van een Spaanse bond maakt deportatie van "Papierlozen" onmogelijk. Wel wordt aangeraden om eerst contact met het SOI op te nemen voor een routebeschrijving en om repressie door de overheid te voorkomen."

"We rekenen op jullie/uw ondersteuning en bedanken bij deze voor de omvangrijke steun die we al kregen vanuit verschillende landen. We kunnen niet allen op dit moment persoonlijk antwoorden."

                         "ALLEN VOOR EEN en EEN VOOR ALLEN !"

Ondertekend namens het Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez

Abdelati Regani

Serigne Modou en

Hibrahima Sakho.

  * Inmiddels zijn er in Jaén 1500 handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de staking.

* Op 23 februari wordt in Spanje landelijke gedemonstreerd met als motto "Wij hebben het recht om rechten te hebben" [6] Een (Spaanstalig) interview met de coördinator van de Federatie van de Associatie van Migranten en Vluchtelingen, Víctor Sáez, is te vinden op http://www.fferine.org/

Meer over de demonstratie.

En over een twaalf-punten manifest [6]

Bron: - "Spanien: 'Papierlose' im Streik," 12 februari 2008.

Noten:

[1] Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), gevestigd in de Zuidspaanse stad Jaén. Jaén ligt in de provincie Jaén, die op zijn beurt deel uitmaakt van de autonome regio Andalucía.

[2] Ze worden ook wel de "Sin Papeles" (ongedocumenteerden) genoemd en hebben geen geldige verblijfs- en arbeidsvergunning.

[3] Zie "Spanische Oliven und Faschismus, " 11 januari 2008 en "Spanien: Hungerstreik gegen Rassismus, " 20 januari 2008.

[4] Ik heb navraag gedaan over een eventuele Nederlandse bank-of girorekening die gebruikt kan worden voor het overmaken van geldelijke steun [RB]. Binnenkort hopelijk meer hierover.

[5] Het adres van het SOI is: Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), C/ Millán de Priego 35-bajo, 23004 Jaén, España (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ). Contactpersonen: Guillermo Ramírez +34 678 406 602 (Columbia), Abdelati Regani +34 625 918 052 (Marokko) en Serigne Modou en Hibrahima Sakho +34 697 801 604 (Senegal).

[6] Het manifest omvat 12 urgente maatregelen nodig om migranten waardigheid te verschaffen. De twaalf zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 'onmiddelijke regularisering en garantie op verblijfsvergunning en een gezinsleven', 'stopzetting van machtsmisbruik door politie en van discriminatie' en 'volledige rechtsgelijkheid'. Ondertekenen van dit manifest kan hie r (NB. Nederland = Países Bajos).

  2. Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder papieren

Communique van de bond van migrantenarbeiders (SOI)

Jaén, 04 Februar 2008

Kameraden: vandaag, 4 februari zijn 33 seizoensarbeiders en -arbeidsters zonder papieren ("Sin Papeles") - aangesloten bij de Bond van ArbeidsMigranten (SOI) - begonnen aan een staking van onbepaalde duur. Aan het eind van de dag hadden zich al 21 anderen bij hen aangesloten. Gelijktijdig met deze staking heeft onze kameraad Jesús Hidalgo wederom zijn hongerstaking voortgezet voor migrantenrechten bij de olijvenoogst in Jaen.

Met onze staking van onbepaalde duur willen we de rechten opeisen die gelden voor alle andere mensen. We willen dat:

- er in de binnenstad van Jaén menswaardige onderkomens worden ingericht en dat de bestaande onderkomens in de provincie Jaén worden aangepast;

- het aantal plaatsen en onderkomens in de provincie Jaén wordt uitgebreid. Op dit moment zijn er slechts 20 onderkomens beschikbaar in de 98 gemeenten in deze provincie en dit aantal moet worden verhoogd tot 3000;

- dat de ondernemers per decreet de plicht krijgen om de door hen gecontracteerde arbeiders woonruimte ter beschikking te stellen, omdat de meerderheid van de seizoensarbeiders geen geld heeft om te huren;

- de ongedocumenteerde seizoensarbeiders in deze provincie een vergunning wordt verleend die hen voor bepaalde tijd in staat stelt om werk te zoeken en snel een contract te verkrijgen bij de werkgevers die hen nodig hebben, zodat ze niet 'illegaal' hoeven te blijven;

- de quota-regelingen worden afgeschaft zodat al jarenlang van oogst tot oogst rondreizende, ongedocumenteerde migrantenarbeiders de mogelijkheid krijgen zich te legaliseren. Negentig procent van de seizoensarbeiders in de huidige olijvenoogst is illegaal.

Algemeen respect voor de situatie van de "Sin Papeles"

1. De arbeidsmigranten willen respektvol worden behandeld door de ondernemers;

2. We eisen het recht op een normale woning op zoals elk ander en vragen de bewoners in de provincie Jaén die verhuurbare woonruimte hebben om die ook aan ongedocumenteerden ter beschikking te stellen. Waardige woonruimte voor allemaal!

3. We eisen papieren voor iedereen. Het gebrek aan wettelijke documenten betekent immers dat niemand onze rechten als mens en als arbeider respecteert. Het gevolg hiervan is ondermeer misbruik van arbeidsrechten en het ontzeggen van toegang tot scholing en onderwijs.

4. De (Spaanse) buitenlanderswet (ley de extranjería) moet worden afgeschaft. We eisen nieuwe wetgeving voor de regulering van migranten die voldoet aan artikel 13 van de Universele Mensenrechtenverklaring en aan de bepalingen van de Spaanse grondwet (evenwel zonder de gewraakte buitenlanderswet). Op geen enkele wijze mogen de basisrechten van een (werkende) persoon worden afgenomen door repressie of door criminalisering. maar moet de sociale integratie en de arbeidsintegratie optimaal worden bevorderd.

5. Stemrecht voor alle migranten. We roepen allen op om bij de gemeentelijke en provinciale overheden relevante solidariteitsverklaringen af te leggen. Evenzo roepen we alle collectieven, migrantenverenigingen, vakbonden, seizoensarbeiders en individuen op zich aan te sluiten bij deze staking van onbepaalde duur en om zich - net als wij - zelf te organiseren, dus zonder een 'chef'.

We willen ons integreren, maar hoe moeten we dat doen als alle deuren worden versperd ? Integratie is onmogelijk indien er bij werkgever en de overheid geen sprake is van een genormaliseerde situatie.

Ons motto luidt: "Een voor allen, allen voor een ! Het probleem van onze kameraden is ook ons probleem. Sluit je aan !

Ondertekend namens het Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez, Abdelati Regani, Serigne Modou en Hibrahima Sakho

( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

3. Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over deze staking

De vreedzame campagne voor de rechten van arbeidsmigranten in de olijvenoogst in Jaén wordt voortgezet met een staking van onbepaalde duur (door arbeidsmigranten) en het weer oppakken van de hongerstaking van onbepaalde duur die ik (Jesús Hidalgo) op 14 januari begon en een week geleden had onderbroken.

De meeste stakers uit de eerste groep van 33 heeft geen geldige papieren, maar onlangs werd de "illegale" buitenlanderswet met betrekking tot de vrijheid van vergaderen, van vereniging en het recht op organiseren in een vakbond verbeterd. Als gevolg daarvan kunnen bovengenoemden nu als lid van een vakbond voor arbeidsmigranten hun stakingsrecht uitoefenen.

Deze staking is van historisch belang omdat we weten dat we haar niet zullen beëindigen voordat genoemde doelen zijn bereikt. We denken dat dit de eerste staking van ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Spanje en in Europa is. Hiermee klagen de "Sin Papeles" aan dat ze als arbeider de status "illegaal" hebben en dat hun precaire situatie vooral het gevolg is van de houding van overheid en ondernemers.

De stakingsdoelen zijn (ondermeer):

1. de leden van het Provinciale Forum voor Immigratie van Jaén in overweging te geven de rechtvaardige eisen te steunen die de Vakbond van ArbeidsMigranten, het Mensenrechten Platform van Jaén en de Initiatiefgroep "Queda la Palabra" sinds twee jaar stellen met betrekking tot de schendingen van de elementairste mensenrechten van de seizoensarbeiders bij de olijvenoogst.

2. een kettingreactie onder seizoensarbeiders bij andere oogsten te bewerkstelligen opdat ze zich aansluiten bij de staking van onbepaalde duur en ophouden zich ondergeschikt te maken aan overheden en onbillijke werkgevers.

De arbeiders uit bovengenoemde groep sloten zich beetje bij beetje aan bij ons collectief. Ze zijn voorlopig de enigen die hun stem verheffen, voortdurend hun rechten opeisen na het begin van de oogsttijd, doorgaan met het protest en misstanden bij voorgaande oogsten aanklagen. Ze zijn ook degenen die op direkte wijze te maken hebben met de onrechtvaardige behandeling door ondernemers en gezamenlijke overheden (nationaal, autonoom en plaatselijk), met het in gebreke blijven en de passiviteit van vakbonden, sociale bewegingen en "NGO's" als ook met het grote vergeten van de inwoners van de streek. Daarom besloten zij om zelf de noodzakelijke stappen te zetten tot verandering en om manieren te zoeken om hun eisen naar voren te brengen.

Daarom is het noodzakelijk dat allen die deze eisen rechtvaardig achten, zich daarvoor op alle mogelijke manieren inzetten. Tot nu toe hebben twaalf internationale waarnemers en waarneemsters het verloop van deze olijvenoogst gevolgd. Hun verslag van de situatie van de migranten in de provincie Jaén zal worden overhandigd aan de VN.

Met deze persconferentie is een beweging geboren van degenen die het meest benadeeld zijn..., van hen die ophouden zich te onderwerpen aan de macht van het kapitalisme, de macht van het geld en de rechteloosheid. DHet verschil tussen rechtvaardig en onrechtvaardig zal voor allen duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Jesús Hidalgo

Collectief voor de Rechtvaardigheid en de Rechten van personen "Queda la Palabra"

(Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

(zie ook: Duitstalig bericht)

Meer informatie:

-  op noracism.net

- audio

- artikel over Spaanse interneringskampen.

- "Apartheid ist 'ein warmes Bett'" (over de situatie van rondtrekkende arbeiders).

- over de Derde Bijeenkomst voor Rechten van Migranten .

- Over migratie en Fort Europa: "EU: Frontex zorgt voor duizenden doden"