Belgische vakbonden hebben een website ingesteld met daarop een petitie tegen de richtlijn Bolkestein, een van de laatste wapenfeiten van de liberale regent gericht op het uitverkopen van diensten binnen de EU.

ImageInleidende tekst bij de petitie tegen de "richtlijn-Bolkestein"

NEE tegen een Europa van sociale afbouw
NEE tegen een Europa van onderwijsafbraak

Momenteel wordt op initiatief van voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein (lid van de liberale Nederlandse VVD) een ontwerp van richtlijn (Europese wet) besproken over het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Unie.
Als deze Europese richtlijn wordt goedgekeurd, zou dat tot gevolg hebben dat alle diensten binnen het Europa van de 25 voortaan als gewone economische producten worden beschouwd. Zo zouden essentiële sectoren als cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid onder dezelfde regels van economische concurrentie vallen als koopwaar.
Een dergelijke evolutie zou onvermijdelijk tot een afbraak van de wettelijke pensioenstelsels, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg leiden, ten voordele van geprivatiseerde systemen. Ze zou ook de deregulering van onze onderwijssystemen betekenen en het einde inluiden van elke vorm van culturele diversiteit. Bovendien zou de toepassing van deze richtlijn tot gevolg hebben dat de werknemersrechten zoals ze zijn vastgelegd in de nationale wetgeving van de EU-staten, in vraag worden gesteld.
Al in maart van dit jaar trokken een aantal politieke partijen en diverse nationale en Europese instanties (verenigingen, vakbonden enz.) aan de alarmbel. Ze riepen alle progressieve krachten op om zich te bundelen om dit ontwerp van richtlijn, synoniem van sociale afbraak, te bestrijden.
Ondanks die initiatieven lijkt de grote meerderheid van de EU-lidstaten vandaag voorstander van een snelle goedkeuring van dit richtlijnontwerp. Aangezien het om een besluit gaat waarvoor geen unanimiteit is vereist, kan geen enkele regering en a fortiori geen enkele politieke partij deze richtlijn op eigen kracht tegenhouden.
Alleen een sterke mobilisatie van de civiele maatschappij binnen de Unie kan een dergelijke evolutie tegengaan.
Het is de hoogste tijd om in actie te schieten. Het Nederlandse EU-Voorzitterschap wil namelijk op 25 en 26 november in de Mededingingsraad een eerste verkennend debat houden over het ontwerp van richtlijn.
We vragen u dan ook om duidelijk NEE te zeggen tegen een Europa van sociale afbraak door de elektronische petitie te ondertekenen en door deze boodschap op grote schaal te verspreiden. U kunt ook papieren versies van de petitie downloaden of telefonisch aanvragen op het nr. 02/548.32.11.

Voor ondertekening of meer informatie zie website http://www.stopbolkestein.org/

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)