Net verschenen: Privatisering - Speciaal nummer van het Tijdschrift voor Arbeid en Participatie.Het betreft jaargang 25, nummer 3/4, 298 paginas

Inhoud:

Lou Keune: Privatisering: een meer fundamentele discussie gewenst
Erik Wesselius: GATS, wat is dat?
Paul Dijkstra: De trias politica van de economie
Robert Went: Van exit naar voice
Jan Cremers: De ijzeren wet van de privatisering
Margies Kaag: Het tijdperk van de Joker
Hans Boot: Van tegenkracht naar medemacht. De vakbeweging van kritische beweging tot rechterhand van de macht
George de Roos: Vakbeweging en privatisering
Hans Baumann, Jan Cremers, Joern Janssen: Hervorming of ondergang van de vakbeweging
Joop Roebroek: Reïntegratie trajecten geëvalueerd

Te bestellen bij Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, tel. 030-2731840)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)