Voor de tweede keer wordt er in Utrecht een hele dag gehouden over fundamentele alternatieven voor het neo-liberale economische model.

EUROPA, ALLEEN MAAR MARKT?
19 SEPTEMBER 2004 - LANDELIJKE DAG VAN ALTERNATIEVEN - UTRECHT

Ongelooflijk kwaad worden, je machteloos voelen, moe ...
Protesteren ook voor jou niet genoeg ...
Het eeuwig gezeik over \'maar wat WIL je dan? beu ...
Het MOET gaan over andere waarden dan die van het neoliberale cynisme: soberheid en \'genoeg\', gelijkwaardigheid en tolerantie, zorg en gastvrijheid
Je buik vol van de stelselmatige onderdrukking van die waarden ...

Er tekenen zich vele reacties af: nieuwe ideeën en visies, en ook concrete initiatieven om tot een andere inrichting van de samenleving te komen. Ook Nederland kent daar vele voorbeelden van, zoals biologisch boeren, samen-werken, samen-wonen, LETS-systemen, initiatieven die illegalen ondersteunen, Emmauswinkels, verantwoord bankieren, vredeswerk om maar enkele te noemen.

Het KAN dus anders!

Op nu alweer de 2e Dag van Alternatieven worden in 19 workshops ideeën en ervaringen gepresenteerd en bediscussieerd over alternatieven die zoden aan de dijk zetten. Geen lapmiddeltjes, geen vingertjes in de dijk om de neoliberale economische ontwikkelingen te stelpen. Steeds meer mensen denken over en werken aan alternatieve vormen van economie, ook in het dagelijkse handelen

Wij noemen die andere economie: Solidaire Economie.

Die Solidaire Economie veronderstelt een andere cultuur.

Zij is gegrondvest op de overtuiging dat samenwerking, onderlinge ondersteuning en een verantwoorde omgang met de natuur uit oogpunt van duurzaamheid meer opleveren dan concurrentie en ongebreideld winstbejag. Het zoeken naar samenwerking en bundelen van krachten, met respect voor ieders eigenheid, is een noodzakelijke voorwaarde om elkaars bestaansvoorwaarden te verbeteren. Zij veronderstelt dat mensen bereid en in staat zijn om te participeren in allerlei vormen van basisdemocratie; en dat mensen respect hebben voor andere levensvormen.

Op zondag 19 september 2004 zullen in workshops, discussies en presentaties voorbeelden aan de orde komen van projecten waarin deze solidaire economie tot uitdrukking komt. Opnieuw zijn tientallen organisaties en (\'ervarings-\')deskundigen betrokken bij de voorbereidingen. Een actieve participatie van het publiek staat echter voorop. Samen onderzoeken we de valkuilen en mogelijkheden van deze andere economie. Gezien het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie zal de dag in het teken staan van alternatieven in een Europees kader.

Op het programma staat:

09.15 - 09.45 aanmelding - koffie
09.45 - 11.00 plenaire bijeenkomst:
-opening door dagvoorzitter Annette Rauh
-inleiding van Lou Keune (VdV) over: \"De Actualiteit van Solidaire Economie in Nederland\".
-inleiding van Olivier Hoedeman (CEO) over: \"De Noodzaak van Alternatieven voor het Economisch Beleid van de Europese Unie\".
-documentaire over \"Praktijken van Solidaire Economie\".

11.15 - 12.45 workshops
- Een gegarandeerd bestaan - Searchweb / Sjakuus
- Mediabeleid - Xtra!
- Een ander Europees Landbouwbeleid - Platform AardeBoerConsument
- Criteria van Solidaire Economie - Projectgroep \'Vóór de Verandering\'
- Zelf geld scheppen LETS / Stichting Ander Geld
- Een mondiale politieke consumentenbeweging en nadruk op consuminderen: gaat dat wel samen? - Omslag / KIOS
- Vredeswerk - NEAG
- Hoger Onderwijs (onder voorbehoud)
- Publieke voorzieningen en liberalisering

12.45 - 14.00 lunchpauze

14.00 - 15.30 workshops
- De landbouw, een nieuwe drager van de gezondheidszorg! - Stichting Aarde
- De maatschappelijke onderneming - Vereniging Solidair
- Pensioenen, financiële markten en beleggen (onder voorbehoud)
- Flitskapitaal en Tobin Tax - ATTAC Vlaanderen en Nederland
- Het offerblok van Balkenende II - Vrouwenalliantie
- Multinationals
- Patenten op leven in de WTO - Werkgroep Globalisering Delft/Den Haag
- Illegale arbeidsmigranten aan de onderkant van de arbeidsmarkt: hoe werken we aan positieverbetering? - Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
- Rollenspel: Export van voedsel uit hongerlanden? - FairFood
- De globalisering van markten: een perspectief voor vrede? - Economen Voor Vrede

15.45 - 17.00 plenaire afsluiting:
-panel discussie o.l.v. Annette Rauh over \"Hoe nu verder met de ontwikkeling van alternatieven in Nederland?\" met deelname van Weia Reinboud (Atalanta), Karin Zandbergen (ATTAC/Alert Groningen), Olivier Hoedeman (CEO), en Willem Hoogendijk (Stichting Aarde), en verder met het aanwezige publiek.
-optreden van dichter Harrie Zevenbergen die zijn impressies van de Dag geeft.
-slotwoord door Lou Keune of Kees Hudig

Meer informatie, de introducties van de workshops, alle voorbereidende teksten, verslagen van de 1e Dag van Alternatieven (gehouden in september 2003) en natuurlijk een aanmeldingformulier voor deelname zijn te vinden op de website van het project \'Vóór de Verandering - Alternatieven voor het Neoliberalisme\'.
Meer informatie: www.globalternatives.nl

aanmeldingen:


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)