Van 31 augustus tot en met 4 september vindt in leiden de tweede Europese conferentie van People's Global Action (PGA) plaats. Een nieuwsbrief geeft informatie over de voorbereidingen.

Wij vragen iedereen om zich voor 1 augustus aan te melden, daarna kunnen we helaas niet garanderen dat we nog plaats hebben!

Komende zomer, anderhalf jaar na de eerste Europese PGA bijeenkomst in Milaan, komt het Peoples' Global Action Netwerk in Leiden bijeen voor de tweede Europese conferentie. Van 31 augustus t/m 4 september 2002 zullen zich in Leiden honderden antikapitalistische activisten verzamelen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en te werken aan een betere coördinatie van sociale bewegingen aan de antiautoritaire linker zijde van het politieke spectrum. Geïnteresseerden hebben nog tot 1 augustus de tijd zich in te schrijven voor deelname aan deze voor Nederland unieke bijeenkomst.

De Europese conferentie

Het conferentieprogramma wordt geheel bepaald door de deelnemers, die worden uitgenodigd bij te dragen aan de inhoudelijke voorbereiding en vormgeving van de conferentie. De conferentie wordt hoofdzakelijk gecoördineerd door de PGA/Eurodusnie werkgroep die daarbij veel hulp krijgt van PGA sympathisanten uit heel Europa. Inmiddels is er een speciale conferentie webpagina webpagina geopend. Op deze webpagina zal ook de nodige informatie over de praktische kant van de conferentie te vinden zijn.

De discussies en workshops tijdens de PGA conferentie worden georganiseerd rond verschillende thematische gebieden zoals: migratie en racisme; autonomie en zelforganisatie; economie; ecologie en natuurbescherming; militarisering en repressie; PGA structuur en Strategieën, Analyse & tactieken.
Er is tijdens de vorige Europese PGA - conferentie besloten om het thema 'gender' tijdens de tweede conferentie niet als apart punt te behandelen maar deze te integreren in alle thema's. De conferentiedeelnemers wordt gevraagd om bij de invulling en uitwerking van de thematische gebieden dit in gedachten te houden.

Vrijwilligers gezocht

De conferentie vindt plaats in verschillende locaties verspreid over de stad. Er worden honderden deelnemers verwacht uit zo'n beetje alle Europese landen. De meeste mensen zullen kamperen op een speciaal daarvoor ingericht conferentiecamping. Het coördineren en huisvesten van de conferentie is een complexe aangelegenheid en voor een groot aantal taken is hulp welkom. Hieronder volgt een klein overzicht van de taken waarvoor door de PGA werkgroep hulp wordt gezocht:

- Ervaren voorzitters en notulisten, die in ieder geval engels goed beheersen, en die gedurende de vijf conferentiedagen iedere dag een paar uur beschikbaar zijn.
- Mensen die tezamen de redactie vormen van de dagelijks te verschijnen conferentiekrant.
- Coördinatoren voor de verschillende conferentielocaties.
- Barhulpen in onder meer Vrijplaats Koppenhinksteeg.
- EHBO 'ers.
- Een coördinator voor de kinderopvang.

Enthousiastelingen, sympathisanten van het PGA gedachtegoed, mensen die zichzelf in één van de bovenstaande taken herkennen en het leuk vinden actief een bijdrage te leveren aan het welslagen van de conferentie vragen wij zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Betrokken raken bij de programmavoorbereiding

Behalve actief meehelpen tijdens de conferentie moedigt de PGA/Eurodusnie werkgroep eigen initiatief en het vormen van nieuwe programma onderdelen aan. In principe is veel mogelijk, paneldiscussies, ronde tafeldiscussies, praktische werkgroepen, lezingen enzovoort. De rol van de PGA/Eurodusnie werkgroep beperkt zich hoofdzakelijk tot het logistiek ondersteunen van de conferentie en het coördineren van het programma. Ze let hierbij of er een redelijke balans is tussen de verschillende programmaonderdelen, of alle zeven thematische gebieden (zie die oproep) aan de orde komen. Hierbij zijn de laatste twee thematische gebieden van speciaal belang, aangezien hier de algemene, overkoepelende discussies plaats zullen vinden. Binnen het PGA netwerk is de overkoepelende discussie en samenwerking in de antikapitalistische beweging altijd belangrijker geweest dan de verschillen in focus die groepen hebben.
Naast het inhoudelijke programma stelt de PGA/Eurodusnie werkgroep samen met collegae activisten uit het land een cultureel programma samen ter vermaak. Ook poogt de werkgroep een tweetal inhoudelijke avondprogramma's tot stand te laten komen die toegankelijke en interessant zijn voor een breed publiek.

Voor alle programma onderdelen die vóór 1 augustus worden aangemeld bij de PGA/Eurodusnie werkgroep, (mits ze natuurlijk passen binnen het PGA raamwerk), kan tijd, ruimte en facilitaire ondersteuning worden gegarandeerd. We kunnen tijdens de conferentie beschikken over geluidsapparatuur, een videobeamer en meerdere kleine en grote ruimtes. Een voorlopige indeling van het programma kun je hier vinden Diegene die zelf een programmaonderdeel willen verzorgen of zich willen aansluiten bij een bestaand initiatief dienen zich te abonneren op de bij het thema behorende coördinatie en voorbereidings- emaillijst.
Hier volgt een overzicht van de zeven thematische gebieden en een uitleg hoe je je op deze kunt abonneren.

1) Migratie en racisme
stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als het onderwerp

2) Autonomie en zelforganisatie:
stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als het onderwerp

3) Economie
Stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als het onderwerp

4) Ecologie en natuurbescherming
stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als het onderwerp

5) Militarisering en repressie
stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als onderwerp

6) PGA structuur
stuur een email aan:en schrijf 'subscribe' als onderwerp

7) strategie, tactiek en analyses
stuur een email aan:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. and write 'subscribe' als onderwerp

Zoals is voorgesteld tijdens de eerste Europese PGA conferentie vragen wij de voorbereiders van het conferentieprogramma zich te buigen over het gender-aspect van het door hun voorbereide thema. Mogelijk vindt er daarnaast ook nog een apparte gender-werkgroep plaats.

Gezien het internationale karakter van de conferentie zijn we helaas genoodzaakt veelvuldig gebruik te maken van emailvoorzieningen. Helaas, want we beseffen ons dat lang niet iedereen er toegang tot heeft.
De emaillijsten zijn voor coördinatie en voorbereiding van de per thema gegroepeerde programmaonderdelen. Discussiebijdragen en overige artikelen kunnen worden gepost op het daar speciaal voor gecreëerde internet forum.
Het forum is te vinden op de conferentie webstek.

Eerste initiatieven tot werkgroepen

Hoe dichter we bij de conferentie komen hoe meer initiatieven er ontstaan voor te organiseren programmaonderdelen. Het gaat hier onder meer om lezingen, theoretische en praktische werkgroepen, panel discussies en presentaties. Dat is mooi want het is immers de bedoeling dat het conferentie programma vanuit de deelnemende groepen zelf wordt ingevuld.
Wat betreft conferentieprogramma voor overdag waren op 3 juli 2002 bij de werkgroep inmiddels de volgende initiatieven bekend. Achter het onderwerp van het initiatief vind je de thematische gebied waarbij het is ingedeeld.

Presentatie van het 'Global Archive Project' (thema: geen), FTAA & solidariteit met Latijns America (Thema Miliarisering en repressie); Repressie in de EU; Voorstellen voor een Europese PGA structuur (thema: PGA Structuur); Sociale Consulta (Strategie en tactiek); Internationale bijeenkomst van Weggeefwinkels (thema: Autonomie en Zelforganisatie); Sociaal centra/Vrijplaatsen (thema: Autonomie en zelforganisatie); Alternatieve economische modellen (thema: economie; Werkgroep onafhankelijke media (thema: Autonomie en zelforganisatie); Commercialisering van het onderwijs (thema: economie); presentatie acties tegen World Economic Forum (thema: economie); presentatie acties tegen NAVO bijeenkomst in Praag (Thema Militarisering en repressie); werkgroep over invloed van multinationals op politieke besluitvorming (thema: ecologie) en een presentatie van de campagne 'Stop Huntingdon Animal Cruelty'.

Aanmelding
Deelnemers aan de conferentie moeten zich uiterlijk 1 augustus hebben aangemeld. Het aanmeldingsformulier staat als formulier op de conferentie webpagina maar het is natuurlijk ook mogelijk een aanmeldingsformulier op te vragen via papieren post of telefoon. Je krijgt dan binnen een week bericht.

Culturele programma
De conferentieorganisatie is op zoek naar mensen die op enigerlei wijze het culturele programma tijdens de conferentie kunnen verrijken. Er is met name s'avonds ruimte voor onder meer muziekanten, dichters en theater. Ook is er ruimte voor exposities. Creatievelingen kunnen een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ook hier geldt dat de deadline 1 augustus is.

Financien
Er hebben zich inmiddels enkele vertegenwoordigers van oost Europese organisaties bij ons gemeld die zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken om naar de PGA conferentie te komen maar dit wel graag zouden doen. De conferentieorganisatie beschikt ook niet over financiële middelen om reis en verblijfskosten voor deelnemers te betalen. Wij vragen daarom hierbij uitdrukkelijk aan groepen en individuen om zich bij ons te melden indien zij de mogelijkheid en bereidheid hebben collega organisaties financieel te sponsoren.

Publiciteit/promotie
De 2e Europese PGA conferentie is een low-budget productie. Het is daarom dat wij aan alle PGA-sympathisanten vragen om de oproep te helpen verspreiden onder alle grassrootsacitivisten, antikapitalistische bewegingen, groepen en collectieven bij hun in de regio/land. Om dit te vergemakkelijken staat op de conferentie webstek de nodige promotiemateriaal zoals banners/logo's voor op websites, artikel en pamfletten.
Tijdens het Noborder kamp in Strassbourg (zie elders in Dusnieuws) vindt een aantal aan PGA- activisten gerelateerde ontmoetingen plaats rond onder meer het thema globalisering en migratie. Sommige initiatiefgroepen voor PGA conferentie onderdelen zullen tijdens het Noborder kamp bij elkaar komen. Dit zal worden bekend gemaakt via de thematische lijsten.

Radio
Tijdens de PGA conferentie zal er een vrije radio in de lucht zijn op 97.4 FM. het heet PGA radio maar staat onafhankelijk van PGA en de conferentie-organisatie. De studio wordt ingericht in een ruimte in Vrijplaats Boerhaavelaan. In de programma's zal commentaar worden geleverd op en verslag worden gedaan van de PGA werkgroepen, er worden discussies en interviews met deelnemers georganiseerd en er wordt ingegaan op de achtergrond van de behandelde thema's. Verder zal de Earth Summit in Johannesburg in de gaten worden gehouden.

Er wordt in ieder geval uitgezonden van zaterdag 31 augustus t/m woensdag 4 september; 18:00 - 24:00, maar wellicht wordt eerder begonnen met uitzenden. Het signaal zal in de ether worden uitgezonden op 97.4 FM, te ontvangen in Leiden en omgeving. Er is ook een internetstream.
De radio wordt georganiseerd door mensen van de vrije radio Koekoeroe Reedio in Leiden, internetwerkplaats ASCII uit Amsterdam, en andere vrije radiomakers uit Nederland. De voertaal is Engels en waar mogelijk in andere talen. Binnenkort wordt bekend hoe mensen met de radio in contact kunnen komen. Het voorlopige emailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De conferentieorganisatie onderzoekt momenteel ook nog de mogelijkheid een deel van het vertaalwerk (er zullen tijdens de conferentie verschillende voertalen zijn) te doen via FM radio. Ook daarom raden wij iedere deelnemer aan een klein radiotoestel met hoofdtelefoon mee te nemen.

Meer informatie
PGA-werkgroep/eurodusnie
postbus 2228 2301 CE Leiden
Postbus 2228, 2301 CE Leiden
Telefoon/Fax: +31 (0)71 5173019,
PGA conferentie website:
Voor meer informatie over het wereldwijde PGA netwerk:

De uitgangspunten van het PGA netwerk zijn:
1 Een duidelijke afwijzing van het kapitalisme, imperialisme, feodalisme; alle vrijhandelsverdragen, instituties en overheden die een destructieve globalisering promoten.
2 We wijzen alle vormen van onderdrukking en discriminatie af, met daarbij inbegrepen patriarchaat, racisme, en alle soorten van religieus fundamentalisme.
3 Een confronterende houding, want wij denken niet dat lobbyen veel kan veranderen aan de ondemocratische instituten waarbinnen transnationaal kapitaal de werkelijke beleidsmaker is.
4 Een oproep tot directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, steun aan sociale bewegingen, het aanmoedigen van actievormen die een maximum aan respect tonen voor het leven van onderdrukte mensen en het creëren van lokale alternatieven voor de kapitalistische globalisering.
5 Een organisatorische filosofie die haar basis heeft in decentralisatie en autonomie.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)