De WTO-vertegenwoordiger van het Nederlandse bedrijfsleven komt in het Financieel Dagblad aan het woord.

WTO: Onthullend interview met VNO-vertegenwoordiger Quaedvlieg

In het Financieel Dagblad van 1 september staat een uitvoerig interview met Winand Quaedvlieg, die secretaris van VNO-NCW is, en in de delegatie naar Cancún mee zal gaan als vertegenwoordiger van de ondernemers. Hoewel pas 44 jaar oud, blijkt Quaedvlieg een ware veteraan te zijn die al present was op de eerste ministeriële WTO-conferentie in Genève in 1996. In het artikel verhaalt de ondernemer over hoe het er aan toe gaat bij dit soort toppen en dat je goed in de gaten moet houden waar welke vergadering plaatsvindt, omdat je anders te laat komt. Over de bedoelingen van de ondernemers worden weinig doekjes gewonden: "een akkoord is geboden om de wereldeconomie weer op stoom te krijgen. De Nederlandse regering is daarover ook heel duidelijk. 'We kunnen ons geen mislukking veroorloven', zo staat in de instructie voor de Cancún-delegatie."

"Quadvlieg wil pas spreken van een geslaagde conferentie als invoerrechten omlaag gaan, investeerders meer bescherming krijgen tegen onteigening en douaneprocedures worden ereenvoudigd. Ook een eenduidig stelsel voor landbouwsubsidies staat hoog genoteerd op de wenslijst om verdere handelsconflicten te voorkomen".

De meest opmerkelijke uitspraken staan in het begin van het artikel als Quaedvlieg verklaart dat regering en bedrijfsleven feitelijk hetzelfde doel nastreven. Het FD signaleert een mogelijke probleem omdat Quaedvlieg twee petten op zal hebben; adviseur van de delegatie en vertegenwoordiger van de ondernemers. Maar "zelf zegt hij met die dubbelrol weinig moeite te hebben. Want regering en bedrijfsleven streven zo ongeveer hetzelfde doel na: een vrijere wereldhandel ten faveure van het exporterende bedrijfsleven, rekening houdend met belangen van andere partijen, waaronder met name de
ontwikkelingslanden. In de regeringsinstructie voor de delegatie kan Quaedvlieg zich goed vinden. 'Op hoofdlijnen kunnen we daar uistekend mee leven'."

Quaedvlieg is niet alleen WTO-expert van VNO-NCW, maar zit ook in het WTO-overleg van de Europese werkgeversorganisatie Unice en in een externe adviesgroep van de OESO. "Voor zijn onderhandelingsmandaat gaat Quadvlieg te rade bij de commissie-Multilaterale handelspolitiek, een beleidsadviesorgaan van VNO-NCW en de International Chamber of Commerce (ICC)".


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)